37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Auditorii şi contabilii, instruiţi în domeniul combaterii spălării banilor

Auditorii şi contabilii, instruiţi în domeniul combaterii spălării banilor

07.02.20171.127 views Monitorul Fisc.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor a fost discutată în cadrul unei mese rotunde cu genericul Impementarea Directivei UE 2015/849 privind utilizarea sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, cu participarea membrilor Reţelei Auditorilor şi Contabililor din Republica Moldova, organizată de Misiunea Înalţilor Consilieri UE în Republica Moldova pe data de 3 februarie 2017.

În cadrul evenimentului, Consilierul de rang Înalt în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor, Igoris Kreckovskis, a prezentat principalele prevederi ale Directivei 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2015 privind utilizarea sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, prevederi ce urmează a fi transpuse în legislaţia naţională.

Documentul conţine aproximativ 70 de articole şi reglementează aspecte ce ţin de rolul auditorilor, experților contabili, consilierilor fiscali, instituţiilor financiare în combaterea fenomenului spălării banilor, evaluarea privind riscurile de spălare a banilor, identificarea beneficiarului real, raportarea tranzacțiilor suspecte, măsurile de precauție privind clientelele, obligaţiile de raportare, regimul de sancţionare.

Potrivit Directivei, entităţile raportoare - instituţiile financiare, unităţile de schimb valutar, participanţii profesionişti la piaţa financiară nebancară, societăţile de investiţii etc. vor întreprinde măsuri de precauţie privind clienţii.

Aceste măsuri se referă la identificarea şi verificarea identităţii clienţilor în baza actelor de identitate precum şi a documentelor, datelor sau informaţiilor obţinute dintr-o sursă credibilă şi independentă, identificarea beneficiarului efectiv, astfel încât entitatea raportoare să aibă certitudinea că cunoaşte cine este beneficiarul efectiv, obţinerea şi evaluarea informaţiei privind scopul şi natura dorită a relaţiei de afaceri, monitorizarea continuă a relaţiei de afaceri, precum şi alte măsuri stipulate în Directiva UE.

În acest context, documentul prevede organizarea unor programe speciale de formare permanentă, menite să îi ajute pe angajaţii entităţilor raportoare să recunoască operaţiunile care pot avea legătură cu spălarea banilor sau cu finanţarea terorismului, precum şi modalitatea de raportare a acestora.

Totodată, statele care implementează Directiva vor interzice instituțiilor de credit și financiare deținerea de conturi anonime sau de carnete de economii anonime. Statele vor impune în toate cazurile ca titularii și beneficiarii conturilor anonime sau ai carnetelor de economii anonime existente să fie supuși măsurilor de precauție privind clientela cât mai curând posibil și în orice caz înainte ca respectivele conturi sau carnete să fie folosite în vreun fel.

Participanţii au avut ocazia să se familiarizeze cu practica europeană din domeniul combaterii fenomenului spălării banilor, dar şi să adreseze un şir de întrebări privind specificul implementării Directivei în ţara noastră.

Menţionăm că, în conformitate cu Acordul de Asociere RM-UE, prevederile Directivei menţionate au fost transpuse în Proiectul de lege cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, aprobat de către Guvernul Republicii Moldova la 21 decembrie 2016.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...