37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Audit post-vămuire. Ce presupune acesta?

Audit post-vămuire. Ce presupune acesta?

15.09.20172.129 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Activitatea de audit post-vămuire, se organizează şi se desfăşoară în baza unor programe anuale şi semestriale de activitate, realizate în urma aplicării studiilor de analiză de risc şi aprobate de conducerea Serviciului Vamal.

Audit vamal reprezintă o forma de efectuarea a controlului vamal care constă în verificarea informaţiilor care figurează în declaraţia vamală şi în documentele însoţitoare, a existenţei şi autenticităţii documentelor prevăzute pentru derularea unui regim vamal, examinarea contabilităţii şi a tuturor documentelor sub orice formă, inclusiv computerizată, a mijloacelor de transport, a spaţiilor de depozitare, respectiv a mărfurilor în cazul în care acestea mai pot fi identificate.

Auditul post-vămuire, reprezintă un instrument de verificare a respectării legislaţiei vamale, al detectării fraudelor şi infracţiunilor, în condiţiile actuale ale creşterii comerţului internaţional şi al necesităţii reducerii formalităţilor de vămuire, prin examinarea modului de administrare şi organizare, precum şi a procedurilor/sistemelor interne respectiv ale agentului economic.

Auditul post-vamuire, trebuie conceput  însă, nu doar ca un instrument de combatere a fraudelor ci şi de prevenire, prin orientarea agenţilor economici în vederea reducerii posibilităţii de încălcare a legislaţiei vamale respectiv de orientare a analizei de risc.

Direcţia control ulterior şi Secţiile control ulterior din cadrul birourilor vamale  desfăşoară activităţi de control ulterior prin audit post-vămuire sau reverificare, în situaţiile următoare:

    a) exercitarea controalelor ulterioare prevăzute în cazul solicitării şi/sau utilizării procedurilor simplificate de vămuire la declararea mărfurilor;
    b) exercitarea controalelor ulterioare, rezultate în urma activităţii de analiză de risc, precum şi a altor solicitări şi informaţii operative;
    c) reverificarea declaraţiilor vamale validate pe culoarul albastru de control vamal pentru care s-a acordat liber de vamă, fără efectuarea controlului vamal documentar şi/sau fizic;
    d) reverificarea declaraţiilor depuse la biroul vamal, pentru care se prezumă că, dispoziţiile legale au fost aplicate pe baza unor informaţii inexacte sau incomplete;
    e) orice alte acţiuni necesare îndeplinirii atribuţiilor stabilite prin reglementările vamale sau regulamentul de organizare şi funcţionare;
    f) alte acţiuni stabilite prin programele de activitate.

Auditele post-vămuire pot fi programate sau inopinate. Indiferent de tip, acesta se execută în baza ordinului de control, aprobat de Directorul general al Serviciului Vamal, şeful biroului vamal sau de persoanele împuternicite de aceştia.

Auditul post-vămuire planificat, se realizează cu înştiinţarea prealabilă  a persoanei stabilite în ţară, cu scopul de a nu-i perturba activitatea curentă şi pentru ca aceasta să fie în măsură de a pune la dispoziţia membrilor echipei de audit post-vămuire un spaţiu de lucru adecvat, registrele şi evidenţele financiar-contabile sau înscrisurile, inclusiv cele pe suport informatic, care au legătură directă ori indirectă cu mărfurile şi cu bunurile ce fac obiectul comerţului extern, de a permite accesul la spaţiile de depozitare a mărfurilor şi bunurilor, asigurând prezenţa persoanelor competente, de a pune la dispoziţie datele şi informaţiile pe care le deţin referitor la acele mărfuri şi bunuri. Persoanele vizate, trebuie să fie înștiințate, printr-un aviz de audit post - vămuire, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de iniţierea controlului ulterior planificat.

Avizul, va cuprinde în mod obligatoriu datele de identificare a membrilor echipei de control şi a persoanei controlate, temeiul juridic al controlului, data începerii acestuia, perioada ce urmează a fi supusă controlului şi posibilitatea de a solicita suspendarea temporară a efectuării auditului post-vămuire.
Comunicarea avizului de audit post-vămuire, nu este obligatorie în cazul auditelor post-vămuire inopinate, cînd solicitarea de control este făcută de persoana care urmează să fie auditată.

Acţiunile de control ulterior prin audit post-vămuire se pot desfăşura sub 3 forme:

    a) control general, care reprezintă activitatea de verificare a tuturor operaţiunilor vamale pentru o perioadă determinată;
    b) control parţial, care reprezintă activitatea de verificare a uneia sau mai multor operaţiuni vamale pentru o perioadă determinată. În cazuri motivate, în scopul aplicării corecte şi unitare a reglementărilor vamale şi a altor dispoziţii legale, controlul se poate extinde asupra tuturor operaţiunilor vamale;
    c) control repetat, care reprezintă activitatea de verificare în cazul în care rezultatele controlului ulterior exercitat anterior sînt neconcludente, incomplete sau nesatisfăcătoare, ori dacă ulterior au fost depistate circumstanţe ce atestă existenţa unor semne de încălcare vamală/fiscală şi prin urmare, se impune un nou control ulterior.

La finalizarea controlului ulterior prin audit post-vămuire sau reverificare, de către colaboratorii vamali care au efectuat controlul respectiv, se va întocmi dosarul de control ulterior care va fi numerotat, cusut, semnat, sigilat şi luat la evidenţă ca dosar de nomenclator. Termenul de arhivare a dosarului de control este de 5 ani, însă acesta poate fi prelungit în cazurile în care, dosarele se află în litigiu sau sunt în procedură de încasare silită.

De reținut! La iniţierea acţiunilor de control ulterior prin audit post-vămuire la faţa locului, membrii echipei de control sînt obligaţi să prezinte persoanei controlate legitimaţia de serviciu şi ordinul de control. Începerea controlului trebuie consemnat în registrul unic de control, gestionat de persoana controlată.
Auditul post-vămuire poate fi efectuat atît la sediul, cît şi în încăperile titularului mărfurilor sau ale reprezentantului său, ale oricărei persoane legate direct sau indirect de aceste operaţiuni ori ale oricărei persoane care dispune de documentele respective, iar în funcţie de necesităţi, se poate extinde şi în spaţii de producţie, în depozite şi alte încăperi, cu excepţia celor utilizate exclusiv în calitate de domiciliu şi reşedinţă.

Activitatea de audit post-vămuire, se organizează şi se desfăşoară în baza unor programe anuale şi semestriale de activitate, realizate în urma aplicării studiilor de analiză de risc şi aprobate de conducerea Serviciului Vamal.

Audit vamal reprezintă o forma de efectuarea a controlului vamal care constă în verificarea informaţiilor care figurează în declaraţia vamală şi în documentele însoţitoare, a existenţei şi autenticităţii documentelor prevăzute pentru derularea unui regim vamal, examinarea contabilităţii şi a tuturor documentelor sub orice formă, inclusiv computerizată, a mijloacelor de transport, a spaţiilor de depozitare, respectiv a mărfurilor în cazul în care acestea mai pot fi identificate.

Auditul post-vămuire, reprezintă un instrument de verificare a respectării legislaţiei vamale, al detectării fraudelor şi infracţiunilor, în condiţiile actuale ale creşterii comerţului internaţional şi al necesităţii reducerii formalităţilor de vămuire, prin examinarea modului de administrare şi organizare, precum şi a procedurilor/sistemelor interne respectiv ale agentului economic.

Auditul post-vamuire, trebuie conceput  însă, nu doar ca un instrument de combatere a fraudelor ci şi de prevenire, prin orientarea agenţilor economici în vederea reducerii posibilităţii de încălcare a legislaţiei vamale respectiv de orientare a analizei de risc.

Direcţia control ulterior şi Secţiile control ulterior din cadrul birourilor vamale  desfăşoară activităţi de control ulterior prin audit post-vămuire sau reverificare, în situaţiile următoare:

    a) exercitarea controalelor ulterioare prevăzute în cazul solicitării şi/sau utilizării procedurilor simplificate de vămuire la declararea mărfurilor;
    b) exercitarea controalelor ulterioare, rezultate în urma activităţii de analiză de risc, precum şi a altor solicitări şi informaţii operative;
    c) reverificarea declaraţiilor vamale validate pe culoarul albastru de control vamal pentru care s-a acordat liber de vamă, fără efectuarea controlului vamal documentar şi/sau fizic;
    d) reverificarea declaraţiilor depuse la biroul vamal, pentru care se prezumă că, dispoziţiile legale au fost aplicate pe baza unor informaţii inexacte sau incomplete;
    e) orice alte acţiuni necesare îndeplinirii atribuţiilor stabilite prin reglementările vamale sau regulamentul de organizare şi funcţionare;
    f) alte acţiuni stabilite prin programele de activitate.

Auditele post-vămuire pot fi programate sau inopinate. Indiferent de tip, acesta se execută în baza ordinului de control, aprobat de Directorul general al Serviciului Vamal, şeful biroului vamal sau de persoanele împuternicite de aceştia.

Auditul post-vămuire planificat, se realizează cu înştiinţarea prealabilă  a persoanei stabilite în ţară, cu scopul de a nu-i perturba activitatea curentă şi pentru ca aceasta să fie în măsură de a pune la dispoziţia membrilor echipei de audit post-vămuire un spaţiu de lucru adecvat, registrele şi evidenţele financiar-contabile sau înscrisurile, inclusiv cele pe suport informatic, care au legătură directă ori indirectă cu mărfurile şi cu bunurile ce fac obiectul comerţului extern, de a permite accesul la spaţiile de depozitare a mărfurilor şi bunurilor, asigurând prezenţa persoanelor competente, de a pune la dispoziţie datele şi informaţiile pe care le deţin referitor la acele mărfuri şi bunuri.Persoanele vizate, trebuie să fie înștiințate, printr-un aviz de audit post - vămuire, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de iniţierea controlului ulterior planificat.

Avizul, va cuprinde în mod obligatoriu datele de identificare a membrilor echipei de control şi a persoanei controlate, temeiul juridic al controlului, data începerii acestuia, perioada ce urmează a fi supusă controlului şi posibilitatea de a solicita suspendarea temporară a efectuării auditului post-vămuire.
Comunicarea avizului de audit post-vămuire, nu este obligatorie în cazul auditelor post-vămuire inopinate, cînd solicitarea de control este făcută de persoana care urmează să fie auditată.

Acţiunile de control ulterior prin audit post-vămuire se pot desfăşura sub 3 forme:

    a) control general, care reprezintă activitatea de verificare a tuturor operaţiunilor vamale pentru o perioadă determinată;
    b) control parţial, care reprezintă activitatea de verificare a uneia sau mai multor operaţiuni vamale pentru o perioadă determinată. În cazuri motivate, în scopul aplicării corecte şi unitare a reglementărilor vamale şi a altor dispoziţii legale, controlul se poate extinde asupra tuturor operaţiunilor vamale;
    c) control repetat, care reprezintă activitatea de verificare în cazul în care rezultatele controlului ulterior exercitat anterior sînt neconcludente, incomplete sau nesatisfăcătoare, ori dacă ulterior au fost depistate circumstanţe ce atestă existenţa unor semne de încălcare vamală/fiscală şi prin urmare, se impune un nou control ulterior.

La finalizarea controlului ulterior prin audit post-vămuire sau reverificare, de către colaboratorii vamali care au efectuat controlul respectiv, se va întocmi dosarul de control ulterior care va fi numerotat, cusut, semnat, sigilat şi luat la evidenţă ca dosar de nomenclator. Termenul de arhivare a dosarului de control este de 5 ani, însă acesta poate fi prelungit în cazurile în care, dosarele se află în litigiu sau sunt în procedură de încasare silită.

De reținut! La iniţierea acţiunilor de control ulterior prin audit post-vămuire la faţa locului, membrii echipei de control sînt obligaţi să prezinte persoanei controlate legitimaţia de serviciu şi ordinul de control.Începerea controlului trebuie consemnat în registrul unic de control, gestionat de persoana controlată.
Auditul post-vămuire poate fi efectuat atît la sediul, cît şi în încăperile titularului mărfurilor sau ale reprezentantului său, ale oricărei persoane legate direct sau indirect de aceste operaţiuni ori ale oricărei persoane care dispune de documentele respective, iar în funcţie de necesităţi, se poate extinde şi în spaţii de producţie, în depozite şi alte încăperi, cu excepţia celor utilizate exclusiv în calitate de domiciliu şi reşedinţă.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...