37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Au fost publicate Standardele Internaționale de Raportare Financiară 14 și 15

Au fost publicate Standardele Internaționale de Raportare Financiară 14 și 15

23.12.20163.071 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial de astăzi, 23 decembrie, a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 154 din 14.12.2016, prin care punctul 1 din Ordin Ministerul Finanţelor nr. 105 din 17.07.2015 privind acceptarea, publicarea și modificarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară a fost completat cu 2 standarde noi: IFRS 14 „Conturi de amânare aferente activităților reglementate" și IFRS 15 „Venituri din contracte cu clienții".

Obiectivul IFRS 14 „Conturi de amânare aferente activităților reglementate" este de a prezenta dispoziţiile de raportare financiară pentru soldurile contului de amânare aferent activităților reglementate ce apar atunci când o entitate furnizează bunuri sau servicii clienților la un preţ sau tarif care face obiectul reglementării tarifare.

Pentru a îndeplini acest obiectiv, prezentul standard impune:
(a) modificări limitate ale politicilor contabile care au fost aplicate în conformitate cu principiile contabile general acceptate anterioare (GAAP-urile anterioare) pentru soldurile contului de amânare aferent activităţilor reglementate, care sunt în principal aferente prezentării acestor conturi; și
(b) prezentări de informaţii care:
(i) identifică şi explică sumele recunoscute în situaţiile financiare ale entităţii ce apar în urma reglementării tarifare; și
(ii) ajută utilizatorii situaţiilor financiare să înţeleagă valoarea, plasarea în timp şi incertitudinea fluxurilor de trezorerie viitoare din orice solduri ale contului de amânare aferent activităţilor reglementate care sunt recunoscute.

O entitate trebuie să aplice IFRS 14 dacă primele sale situaţii financiare anuale întocmite în conformitate cu IFRS sunt întocmite pentru o perioadă care începe la 1 ianuarie 2016 sau ulterior acestei date. Dacă o entitate aplică prezentul standard în primele sale situaţii financiare anuale întocmite în conformitate cu IFRS pentru o perioadă anterioară, entitatea trebuie să prezinte acest fapt.

Obiectivul IFRS 15 „Venituri din contracte cu clienții" este de a stabili principiile pe care o entitate trebuie să le aplice pentru a raporta informații utile pentru utilizatorii situațiilor financiare cu privire la natura, valoarea, plasarea în timp și incertitudinea veniturilor și fluxurilor de trezorerie generate de un contract cu un client.

Pentru a îndeplini obiectivul menționat, principiul esențial al prezentului standard este că o entitate trebuie să recunoască venituri pentru a ilustra transferul de bunuri sau servicii promise către clienți la o valoare care reflectă contraprestația la care entitatea se așteaptă să aibă dreptul în schimbul acelor bunuri sau servicii.

O entitate trebuie să ia în considerare termenii contractului, precum și toate faptele și circumstanțele relevante atunci când aplică prezentul standard. O entitate trebuie să aplice în mod consecvent prezentul standard, inclusiv utilizarea oricăror soluții practice, pentru contractele cu caracteristici similare și în circumstanțe similare.

O entitate trebuie să aplice IFRS 15 pentru perioadele anuale de raportare care încep la 1 ianuarie 2017 sau ulterior acestei date. Se permite aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică prezentul standard anterior, aceasta trebuie să prezinte acest fapt.

Prezentul IFRS 15 înlocuiește următoarele standarde:
(a) IAS 11 Contracte de construcție;
(b) IAS 18 Venituri;
(c) IFRIC 13 Programe de fidelizare a clienților;
(d) IFRIC 15 Acorduri privind construcția proprietăților imobiliare;
(e) IFRIC 18 Transferuri de active de la clienți; și
(f) SIC-31 Venituri - Tranzacții barter care presupun servicii de publicitate.

În Monitorul Oficial de astăzi, 23 decembrie, a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 154 din 14.12.2016, prin care punctul 1 din Ordin Ministerul Finanţelor nr. 105 din 17.07.2015 privind acceptarea, publicarea și modificarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară a fost completat cu 2 standarde noi: IFRS 14 „Conturi de amânare aferente activităților reglementate" și IFRS 15 „Venituri din contracte cu clienții".

Obiectivul IFRS 14 „Conturi de amânare aferente activităților reglementate" este de a prezenta dispoziţiile de raportare financiară pentru soldurile contului de amânare aferent activităților reglementate ce apar atunci când o entitate furnizează bunuri sau servicii clienților la un preţ sau tarif care face obiectul reglementării tarifare.

Pentru a îndeplini acest obiectiv, prezentul standard impune:
(a) modificări limitate ale politicilor contabile care au fost aplicate în conformitate cu principiile contabile general acceptate anterioare (GAAP-urile anterioare) pentru soldurile contului de amânare aferent activităţilor reglementate, care sunt în principal aferente prezentării acestor conturi; și
(b) prezentări de informaţii care:
(i) identifică şi explică sumele recunoscute în situaţiile financiare ale entităţii ce apar în urma reglementării tarifare; și
(ii) ajută utilizatorii situaţiilor financiare să înţeleagă valoarea, plasarea în timp şi incertitudinea fluxurilor de trezorerie viitoare din orice solduri ale contului de amânare aferent activităţilor reglementate care sunt recunoscute.

O entitate trebuie să aplice IFRS 14 dacă primele sale situaţii financiare anuale întocmite în conformitate cu IFRS sunt întocmite pentru o perioadă care începe la 1 ianuarie 2016 sau ulterior acestei date. Dacă o entitate aplică prezentul standard în primele sale situaţii financiare anuale întocmite în conformitate cu IFRS pentru o perioadă anterioară, entitatea trebuie să prezinte acest fapt.

Obiectivul IFRS 15 „Venituri din contracte cu clienții" este de a stabili principiile pe care o entitate trebuie să le aplice pentru a raporta informații utile pentru utilizatorii situațiilor financiare cu privire la natura, valoarea, plasarea în timp și incertitudinea veniturilor și fluxurilor de trezorerie generate de un contract cu un client.

Pentru a îndeplini obiectivul menționat, principiul esențial al prezentului standard este că o entitate trebuie să recunoască venituri pentru a ilustra transferul de bunuri sau servicii promise către clienți la o valoare care reflectă contraprestația la care entitatea se așteaptă să aibă dreptul în schimbul acelor bunuri sau servicii.

O entitate trebuie să ia în considerare termenii contractului, precum și toate faptele și circumstanțele relevante atunci când aplică prezentul standard. O entitate trebuie să aplice în mod consecvent prezentul standard, inclusiv utilizarea oricăror soluții practice, pentru contractele cu caracteristici similare și în circumstanțe similare.

O entitate trebuie să aplice IFRS 15 pentru perioadele anuale de raportare care încep la 1 ianuarie 2017 sau ulterior acestei date. Se permite aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică prezentul standard anterior, aceasta trebuie să prezinte acest fapt.

Prezentul IFRS 15 înlocuiește următoarele standarde:
(a) IAS 11 Contracte de construcție;
(b) IAS 18 Venituri;
(c) IFRIC 13 Programe de fidelizare a clienților;
(d) IFRIC 15 Acorduri privind construcția proprietăților imobiliare;
(e) IFRIC 18 Transferuri de active de la clienți; și
(f) SIC-31 Venituri - Tranzacții barter care presupun servicii de publicitate.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...