37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Au fost aprobate Indicațiile metodice privind particularitățile contabilității și prezentării informațiilor în situațiile financiare ale asociațiilor de economii și împrumut

Au fost aprobate Indicațiile metodice privind particularitățile contabilității și prezentării informațiilor în situațiile financiare ale asociațiilor de economii și împrumut

20.01.2017635 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Potrivit Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 166 din 30 decembrie 2016, au fost aprobate Indicațiile metodice privind particularitățile contabilității și prezentării informațiilor în situațiile financiare ale asociațiilor de economii și împrumut.

Indicaţii metodice menționate sunt elaborate în scopul reglementării specificului contabilității asociaţiilor de economii şi împrumut. Obiectivul lor îl constituie descrierea particularităților contabilității și raportării financiare în asociaţiile de economii şi împrumut.

Aceste indicaţii se vor extinde asupra asociaţiilor de economii şi împrumut, filialelor, reprezentanţelor şi altor subdiviziuni structurale ale acestora, înregistrate în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.

Respectiv, asociațiile de economii și împrumut vor ține contabilitatea și vor întocmi situaţiile financiare în conformitate cu principiile de bază şi regulile stabilite în Legea contabilităţii, SNC, Planul general de conturi contabile, prezentele indicaţii metodice şi alte acte normative.

Împrumuturile acordate şi creanţele aferente dobânzilor calculate spre încasare, precum şi depunerile de economii primite şi datoriile aferente dobânzilor calculate spre plată, se vor evalua la valoarea nominală. La această valoare se vor evalua investiţiile efectuate în fondul de lichidități, constituit în cadrul asociaţiei centrale, precum şi împrumuturile acordate asociaţiilor de către asociaţia centrală.

Investiţiile în valori mobiliare se vor contabiliza inițial la cost de intrare, care include preţul de procurare şi costurile aferente procurării (comisioanele şi onorariile achitate consultanţilor, brokerilor şi dealerilor, taxele prevăzute de legislaţia în vigoare, alte costuri aferente procurării).

Costul de intrare al valorilor mobiliare se va contabiliza ca majorare a investiţiilor financiare şi diminuare a numerarului, creanţelor curente, capitalului nevărsat sau neînregistrat şi/sau majorare a datoriilor, veniturilor anticipate curente.

Prezentul ordin a fost publicat în Monitorul Oficial de astăzi, 20 ianuarie și intră în vigoare din 1 ianuarie 2017. Totodată, a fost abrogat Ordinul ministrului finanțelor nr. 89 din 28.10.2002 cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a Standardului Naţional de Contabilitate 63 „Prezentarea informaţiei în rapoartele financiare ale asociaţiilor de economii şi împrumut şi ale altor instituţii similare” şi Comentariilor cu privire la aplicarea lui.

Potrivit Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 166 din 30 decembrie 2016, au fost aprobate Indicațiile metodice privind particularitățile contabilității și prezentării informațiilor în situațiile financiare ale asociațiilor de economii și împrumut.

Indicaţii metodice menționate sunt elaborate în scopul reglementării specificului contabilității asociaţiilor de economii şi împrumut. Obiectivul lor îl constituie descrierea particularităților contabilității și raportării financiare în asociaţiile de economii şi împrumut.

Aceste indicaţii se vor extinde asupra asociaţiilor de economii şi împrumut, filialelor, reprezentanţelor şi altor subdiviziuni structurale ale acestora, înregistrate în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.

Respectiv, asociațiile de economii și împrumut vor ține contabilitatea și vor întocmi situaţiile financiare în conformitate cu principiile de bază şi regulile stabilite în Legea contabilităţii, SNC, Planul general de conturi contabile, prezentele indicaţii metodice şi alte acte normative.

Împrumuturile acordate şi creanţele aferente dobânzilor calculate spre încasare, precum şi depunerile de economii primite şi datoriile aferente dobânzilor calculate spre plată, se vor evalua la valoarea nominală. La această valoare se vor evalua investiţiile efectuate în fondul de lichidități, constituit în cadrul asociaţiei centrale, precum şi împrumuturile acordate asociaţiilor de către asociaţia centrală.

Investiţiile în valori mobiliare se vor contabiliza inițial la cost de intrare, care include preţul de procurare şi costurile aferente procurării (comisioanele şi onorariile achitate consultanţilor, brokerilor şi dealerilor, taxele prevăzute de legislaţia în vigoare, alte costuri aferente procurării).

Costul de intrare al valorilor mobiliare se va contabiliza ca majorare a investiţiilor financiare şi diminuare a numerarului, creanţelor curente, capitalului nevărsat sau neînregistrat şi/sau majorare a datoriilor, veniturilor anticipate curente.

Prezentul ordin a fost publicat în Monitorul Oficial de astăzi, 20 ianuarie și intră în vigoare din 1 ianuarie 2017. Totodată, a fost abrogat Ordinul ministrului finanțelor nr. 89 din 28.10.2002 cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a Standardului Naţional de Contabilitate 63 „Prezentarea informaţiei în rapoartele financiare ale asociaţiilor de economii şi împrumut şi ale altor instituţii similare” şi Comentariilor cu privire la aplicarea lui.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...