37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Au fost aprobate formularele tipizate aferente activității persoanelor fizice care desfășoară activitate independentă

Au fost aprobate formularele tipizate aferente activității persoanelor fizice care desfășoară activitate independentă

16.01.2017865 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Potrivit Ordinului nr. 2 din 9 ianuarie 2017 au fost aprobate unele formulare tipizate aferente activității persoanelor fizice care desfășoară activitate independentă în domeniul comerţului cu amănuntul (cu excepţia mărfurilor supuse accizelor).

Unul din formularele aprobate este formularul-tip „Cererea de înregistrare/ încetare a activității și de înregistrare/radiere din evidență a MCC pentru persoanele care desfășoară activitate independentă”. Totodată, au fost aprobate și Cerințele de înregistrare/ încetare a activității independente și de înregistrare/radiere din evidență a MCC.

Prin urmare, persoanele fizice ce desfăşoară activităţi independente vor depune cererea de înregistrare menționată mai sus la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărui rază teritorială de deservire îşi are adresa de domiciliu.

Pentru înregistrarea activităţii independente şi a maşinii de casă şi control (MCC) persoana fizică la cererea menţionată va prezenta următoarele documente:
1) Copia buletinului de identitate;
2) Copia de pe documentul ce atestă procurarea legală a MCC de pe piaţa internă (copia facturii sau a facturii fiscale după caz);
3) Contractul privind asistenţa tehnică pentru MCC;
4) Cartea tehnică;
5) Registrul de evidenţă a serviciilor de asistenţă tehnică pentru MCC;
6) Registrul MCC;
7) Instrucţiunile de folosire, instalare, exploatare, întreţinere a MCC;
8) Copia documentului eliberat de instituţia financiară ce confirmă deschiderea contului bancar (după caz).

Copiile de pe documentele nominalizate se vor legaliza de către contribuabil prin aplicarea semnăturii.

Totodată, a fost aprobat formularul-tip „Confirmarea privind luarea la evidența fiscală a persoanelor fizice care desfășoară activitate independentă”, care va cuprinde datele personale ale persoanei fizice, numărul de înregistrare a MCC, codul IBAN al contului, la care urmează să fie achitat impozitul pe venit de către persoana fizică și cheltuielilor suportate pentru procurarea (achiziţionarea) maşinii de casă și de control, utilizate în activitate, care sunt permise spre deducere în conformitate cu art.6911 alin.(2) din Codul fiscal. Această confirmare va fi eliberată de Serviciul Fiscal de Stat și va fi dovadă a înregistrării fiscale.

A fost aprobat și formularul-tip forma AI17 „Declarația cu privire la impozitul pe venit a persoanei fizice care desfășoară activitate independentă” și modul de completare a acesteia. Potrivit articolului 6912, alin. (4) din Codul fiscal, declaraţia cu privire la impozitul pe venit se va prezenta nu mai târziu de data de 25 martie a anului următor perioadei fiscale de declarare, de către persoanele fizice rezidente care, fără a constitui o formă organizatorico-juridică pentru desfăşurarea activităţii, vor obține venituri din activităţile independente desfăşurate în domeniul comerţului cu amănuntul (cu excepţia mărfurilor supuse accizelor).

Pentru încetarea activităţi independente şi radierea din evidenţă a maşinii de casă şi control persoana fizică va trebui să prezinte următoarele documente:
1) Declaraţia cu privire la impozitul pe venit a persoanei fizice care desfăşoară activitate independentă (Forma AI 17), pentru perioada fiscală de gestiune;
2) Cartela de înregistrare a MCC;
3) Cartea tehnică (paşaportul);
4) Registrul de evidenţă a serviciilor de asistenţă tehnică pentru MCC;
5) Registrul MCC;
6) Informaţie despre închiderea conturilor bancare (după caz).

Procesul de înregistrare/radiere în/din evidenţă a MCC derulează în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de înregistrare şi exercitare a controlului asupra utilizării maşinilor de casă şi control, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 146 din 23 octombrie 2014.

Prezentul ordin intră în vigoare la data de 13 ianuarie 2017, data publicării.

Potrivit Ordinului nr. 2 din 9 ianuarie 2017 au fost aprobate unele formulare tipizate aferente activității persoanelor fizice care desfășoară activitate independentă în domeniul comerţului cu amănuntul (cu excepţia mărfurilor supuse accizelor).

Unul din formularele aprobate este formularul-tip „Cererea de înregistrare/ încetare a activității și de înregistrare/radiere din evidență a MCC pentru persoanele care desfășoară activitate independentă”. Totodată, au fost aprobate și Cerințele de înregistrare/ încetare a activității independente și de înregistrare/radiere din evidență a MCC.

Prin urmare, persoanele fizice ce desfăşoară activităţi independente vor depune cererea de înregistrare menționată mai sus la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărui rază teritorială de deservire îşi are adresa de domiciliu.

Pentru înregistrarea activităţii independente şi a maşinii de casă şi control (MCC) persoana fizică la cererea menţionată va prezenta următoarele documente:
1) Copia buletinului de identitate;
2) Copia de pe documentul ce atestă procurarea legală a MCC de pe piaţa internă (copia facturii sau a facturii fiscale după caz);
3) Contractul privind asistenţa tehnică pentru MCC;
4) Cartea tehnică;
5) Registrul de evidenţă a serviciilor de asistenţă tehnică pentru MCC;
6) Registrul MCC;
7) Instrucţiunile de folosire, instalare, exploatare, întreţinere a MCC;
8) Copia documentului eliberat de instituţia financiară ce confirmă deschiderea contului bancar (după caz).

Copiile de pe documentele nominalizate se vor legaliza de către contribuabil prin aplicarea semnăturii.

Totodată, a fost aprobat formularul-tip „Confirmarea privind luarea la evidența fiscală a persoanelor fizice care desfășoară activitate independentă”, care va cuprinde datele personale ale persoanei fizice, numărul de înregistrare a MCC, codul IBAN al contului, la care urmează să fie achitat impozitul pe venit de către persoana fizică și cheltuielilor suportate pentru procurarea (achiziţionarea) maşinii de casă și de control, utilizate în activitate, care sunt permise spre deducere în conformitate cu art.6911 alin.(2) din Codul fiscal. Această confirmare va fi eliberată de Serviciul Fiscal de Stat și va fi dovadă a înregistrării fiscale.

A fost aprobat și formularul-tip forma AI17 „Declarația cu privire la impozitul pe venit a persoanei fizice care desfășoară activitate independentă” și modul de completare a acesteia. Potrivit articolului 6912, alin. (4) din Codul fiscal, declaraţia cu privire la impozitul pe venit se va prezenta nu mai târziu de data de 25 martie a anului următor perioadei fiscale de declarare, de către persoanele fizice rezidente care, fără a constitui o formă organizatorico-juridică pentru desfăşurarea activităţii, vor obține venituri din activităţile independente desfăşurate în domeniul comerţului cu amănuntul (cu excepţia mărfurilor supuse accizelor).

Pentru încetarea activităţi independente şi radierea din evidenţă a maşinii de casă şi control persoana fizică va trebui să prezinte următoarele documente:
1) Declaraţia cu privire la impozitul pe venit a persoanei fizice care desfăşoară activitate independentă (Forma AI 17), pentru perioada fiscală de gestiune;
2) Cartela de înregistrare a MCC;
3) Cartea tehnică (paşaportul);
4) Registrul de evidenţă a serviciilor de asistenţă tehnică pentru MCC;
5) Registrul MCC;
6) Informaţie despre închiderea conturilor bancare (după caz).

Procesul de înregistrare/radiere în/din evidenţă a MCC derulează în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de înregistrare şi exercitare a controlului asupra utilizării maşinilor de casă şi control, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 146 din 23 octombrie 2014.

Prezentul ordin intră în vigoare la data de 13 ianuarie 2017, data publicării.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...