37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Atenţie, vineri, la data de 25 iulie expiră termenul de prezentare a declaraţiilor fiscale

Atenţie, vineri, la data de 25 iulie expiră termenul de prezentare a declaraţiilor fiscale

23.07.20141.106 views Contabilsef.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Atenţie, vineri, la data de 25 iulie expiră termenul de prezentare a declaraţiilor fiscale

Vineri, 25.07.2014, expiră termenul de prezentare a dărilor de seamă privind Impozitul pe venit (IRV 09) şi a Calculul impozitului pe venit al persoanei ce practică activitatea profesională de notar public sau de executor judecătoresc (CNOTAR14), TVA (TVA 12), Accize(ACZ 09), Impozitul pe bunurile imobiliare (BIJ-1), Darea de seamă pe taxele locale (TL 13), Taxele pentru resursele naturale (TA 08, TMU 06, TCPA 06, TPG 06, TEG 06, TSPC 06, TL 06), Taxele rutiere (TAP 07 ,TAOR 07, TDL 13, TCM 07) şi alte taxe (PSV, TTM). Totodată și plata acestora se va efectua nu mai tîrziu de vineri, 25 iulie.

Impozitul pe venit:

1. IRV 09 Dare de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta (instrucţiune de completare)

2. CNOTAR14 Calculul impozitului pe venit al persoanei ce practică activitatea profesională de notar public sau de executor judecătoresc (instrucţiune de completare)

TVA:

TVA 12 Declaraţia privind TVA (instrucțiune de completare)

Accize:

ACZ 09 Declaraţia privind accizele (instrucţiune de completare)

Taxele locale:

1.TL 13 Darea de seamă pe taxele locale (instrucţiune de completare)

Taxele pentru resursele naturale:

1. TA 08 Darea de seamă pe taxa pentru apă (instrucțiune de completare)

2. TMU 06 Darea de seama la taxa pentru extragerea mineralelor utile (instrucțiune de completare)

3. TCPA 06 Darea de seamă la taxa pentru exploatarea construcţiilor subterane în scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile (instrucțiune de completare)

4. TPG 06 Darea de seamă la taxa pentru efectuarea prospecţiunilor geologice (instrucțiune de completare)

5. TEG 06 Darea de seamă la taxa pentru efectuarea explorărilor geologice (instrucțiune de completare)

6. TSPC 06 Darea de seamă la taxa pentru folosirea spaţiilor subterane în scopul construcţiei obiectivelor subterane, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile (instrucțiune de completare)

7. TL 06 Darea de seamă a taxei pentru lemnul eliberat pe picior (instrucțiune de completare)

Taxele rutiere:

1. TAP 07 Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare (instrucţiunea anexată la formular)

2. TAOR 07 Informaţia privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere (instrucţiunea anexată la formular)

3. TDL 13 Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise (instrucțiune de completare)

4. TCM 07 Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj (instrucțiunea anexată la formular)

Impozit pe bunuri imobiliare:

BIJ-1 Calculul Impozitului pe bunuri imobiliare (instrucţiunea anexată la formular)

Alte taxe:

1. PSV Darea de seamă privind plata suplimentară obligatorie la vînzarea valutei străine prin intermediul caselor de schimb valutar (instrucţiune de completare)

2. TTM Privind taxa pentru serviciile de telefonie mobilă (instrucţiune de completare)

Important!
Vă aducem la cunoștință despre operarea modificărilor la Codul fiscal  ce ţine de schimbarea termenelor de prezentare a dărilor de seamă fiscale şi de achitare a obligațiilor fiscale, aprobate prin Legea RM nr. 64 din 11.04.2014 „Pentru modificarea şi completarea unor acte legislative”, potrivit căreia dările de seama se vor prezenta și obligațiile fiscale se vor achita la data de 25 a lunii și nu în ultima zi a lunii cum era menționat anterior.

Succese!!

Atenţie, vineri, la data de 25 iulie expiră termenul de prezentare a declaraţiilor fiscale

Vineri, 25.07.2014, expiră termenul de prezentare a dărilor de seamă privind Impozitul pe venit (IRV 09) şi a Calculul impozitului pe venit al persoanei ce practică activitatea profesională de notar public sau de executor judecătoresc (CNOTAR14), TVA (TVA 12), Accize(ACZ 09), Impozitul pe bunurile imobiliare (BIJ-1), Darea de seamă pe taxele locale (TL 13), Taxele pentru resursele naturale (TA 08, TMU 06, TCPA 06, TPG 06, TEG 06, TSPC 06, TL 06), Taxele rutiere (TAP 07 ,TAOR 07, TDL 13, TCM 07) şi alte taxe (PSV, TTM). Totodată și plata acestora se va efectua nu mai tîrziu de vineri, 25 iulie.

Impozitul pe venit:

1. IRV 09 Dare de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta (instrucţiune de completare)

2. CNOTAR14 Calculul impozitului pe venit al persoanei ce practică activitatea profesională de notar public sau de executor judecătoresc (instrucţiune de completare)

TVA:

TVA 12 Declaraţia privind TVA (instrucțiune de completare)

Accize:

ACZ 09 Declaraţia privind accizele (instrucţiune de completare)

Taxele locale:

1.TL 13 Darea de seamă pe taxele locale (instrucţiune de completare)

Taxele pentru resursele naturale:

1. TA 08 Darea de seamă pe taxa pentru apă (instrucțiune de completare)

2. TMU 06 Darea de seama la taxa pentru extragerea mineralelor utile (instrucțiune de completare)

3. TCPA 06 Darea de seamă la taxa pentru exploatarea construcţiilor subterane în scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile (instrucțiune de completare)

4. TPG 06 Darea de seamă la taxa pentru efectuarea prospecţiunilor geologice (instrucțiune de completare)

5. TEG 06 Darea de seamă la taxa pentru efectuarea explorărilor geologice (instrucțiune de completare)

6. TSPC 06 Darea de seamă la taxa pentru folosirea spaţiilor subterane în scopul construcţiei obiectivelor subterane, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile (instrucțiune de completare)

7. TL 06 Darea de seamă a taxei pentru lemnul eliberat pe picior (instrucțiune de completare)

Taxele rutiere:

1. TAP 07 Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare (instrucţiunea anexată la formular)

2. TAOR 07 Informaţia privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere (instrucţiunea anexată la formular)

3. TDL 13 Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise (instrucțiune de completare)

4. TCM 07 Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj (instrucțiunea anexată la formular)

Impozit pe bunuri imobiliare:

BIJ-1 Calculul Impozitului pe bunuri imobiliare (instrucţiunea anexată la formular)

Alte taxe:

1. PSV Darea de seamă privind plata suplimentară obligatorie la vînzarea valutei străine prin intermediul caselor de schimb valutar (instrucţiune de completare)

2. TTM Privind taxa pentru serviciile de telefonie mobilă (instrucţiune de completare)

Important!
Vă aducem la cunoștință despre operarea modificărilor la Codul fiscal  ce ţine de schimbarea termenelor de prezentare a dărilor de seamă fiscale şi de achitare a obligațiilor fiscale, aprobate prin Legea RM nr. 64 din 11.04.2014 „Pentru modificarea şi completarea unor acte legislative”, potrivit căreia dările de seama se vor prezenta și obligațiile fiscale se vor achita la data de 25 a lunii și nu în ultima zi a lunii cum era menționat anterior.

Succese!!

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...