37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Atenţie! Vineri, 25 martie expiră termenul de prezentare a declaraţiilor fiscale

Atenţie! Vineri, 25 martie expiră termenul de prezentare a declaraţiilor fiscale

21.03.20162.826 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Vineri, 25.03.2016, expiră termenul de prezentare a Dării de seamă privind impozitul pe venit, declaraţiile persoanelor fizice și juridice privind impozitul pe venit, impozitul pe bunurile imobiliare, TVA, accize, contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii şi altele. Plata acestora se va efectua nu mai târziu de vineri, 25 martie, excepție fiind Declaraţia privind accizele (ACZ 09), care se achită în momentul expedierii (transportării) sortimentului de mărfuri supuse accizelor din încăperea de acciz.

Impozitul pe venit:

1. IRV 14 - 02/2016 Darea de seamă privind suma venitului achitat și impozitul pe venit reținut din acesta (instrucţiune de completare)

2. CNOTAREX15 - 02/2016 Calculul impozitului pe venitul persoanelor  ce practică activitate profesională de notar sau de executor judecătoresc (instrucţiune de completare)

3. CET 08 - 2015 Declaraţia persoanei fizice privind impozitul pe venit (instrucţiune de completare)

4. VEN 12 - 2015 Declaraţia persoanei juridice cu privire la impozitul pe venit (instrucţiune de completare)

5. UNIF 14 - 2015 Dare de seamă fiscală unificată (Declaraţie) (instrucţiune de completare)

6. IVAO 15 - 2015 Darea de seamă privind impozitul pe venitul din activitatea operațională (instrucţiune de completare)

7. NERRAP08 - 2015 Raportul privind activitatea desfăşurată de reprezentanţa nerezidentului (instrucţiune de completare)

TVA:

TVA 12 -02/2016 Declaraţia privind TVA (instrucțiune de completare)

Accize:

1. ACZ 09 - 02/2016 Declaraţia privind accizele (instrucţiune de completare)

2. Declaraţia privind utilizarea distilatelor obţinute pe bază de vin - 02/2016 (instrucţiune de completare)

Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii:

1. BASS 02/2016 Declaraţiei privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (instrucțiune de completare)

2. REV-5 02 /2016 Declaraţia persoanei asigurate (instrucțiune de completare)

3. REV-5 anual 2015 Declaraţia persoanei asigurate (instrucțiune de completare) și REV-2 Inscripţie-recipisă (instrucțiune de completare) - pe suport de hârtieîn cazul în care ați prezentat REV-5 lunar măcar odată în 2015 fără semnătură electronică.

Impozitul pe bunurile imobiliare:

Forma BIJ 15 Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (instrucţiune de completare) - pentru bunurile imobiliare dobândite în perioada 01.07.2015 – 31.12.2015.

Taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor:

Forma TFZD 15 - 2016 Darea de seamă pe taxele pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor (instrucțiune de completare)

Alte taxe:

1. PSV - 02/2016 Darea de seamă privind plata suplimentară obligatorie la vînzarea valutei străine prin intermediul caselor de schimb valutar (instrucţiune de completare)

2. TTM - 02/2016 Privind taxa pentru serviciile de telefonie mobilă (instrucţiune de completare)

Important:
Vă amintim că termenul limită de achitare, pentru 1-a etapă 2016, a impozitului pe venit în rate (art. 84 din Codul fiscal) este data de 25 martie 2016. Astfel, agenţii economici sunt obligaţi să achite 1/4 din:
a) suma calculată drept impozit ce urmează a fi plătit, conform prezentului titlu, pentru anul respectiv; sau
b) impozitul ce urma să fie plătit, conform prezentului titlu, pentru anul precedent.

Potrivit art. 261, alin. 6 din Codul Fiscal, neplata sau plata incompletă a impozitului pe venit în rate se sancţionează cu amendă în cuantum calculat, în modul stabilit la art.228 alin.(3), unei perioade cuprinse între data stabilită pentru plata acestui impozit şi data stabilită pentru prezentarea declaraţiei fiscale. Suma neplătită a impozitului pe venit se determină ca diferenţă dintre impozitul calculat şi plătit de contribuabil şi impozitul pe care acesta era obligat să-l plătească. Impozitul pe venit care urmează a fi plătit reprezintă cea mai mică mărime din impozitul calculat care urma să fie plătit în anul precedent sau 80% din suma definitivă a impozitului din anul curent, scăzându-se trecerile în cont (cu excepţia impozitului plătit în rate).

Succese!!

Vineri, 25.03.2016, expiră termenul de prezentare a Dării de seamă privind impozitul pe venit, declaraţiile persoanelor fizice și juridice privind impozitul pe venit, impozitul pe bunurile imobiliare, TVA, accize, contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii şi altele. Plata acestora se va efectua nu mai târziu de vineri, 25 martie, excepție fiind Declaraţia privind accizele (ACZ 09), care se achită în momentul expedierii (transportării) sortimentului de mărfuri supuse accizelor din încăperea de acciz.

Impozitul pe venit:

1. IRV 14 - 02/2016 Darea de seamă privind suma venitului achitat și impozitul pe venit reținut din acesta (instrucţiune de completare)

2. CNOTAREX15 - 02/2016 Calculul impozitului pe venitul persoanelor  ce practică activitate profesională de notar sau de executor judecătoresc (instrucţiune de completare)

3. CET 08 - 2015 Declaraţia persoanei fizice privind impozitul pe venit (instrucţiune de completare)

4. VEN 12 - 2015 Declaraţia persoanei juridice cu privire la impozitul pe venit (instrucţiune de completare)

5. UNIF 14 - 2015 Dare de seamă fiscală unificată (Declaraţie) (instrucţiune de completare)

6. IVAO 15 - 2015 Darea de seamă privind impozitul pe venitul din activitatea operațională (instrucţiune de completare)

7. NERRAP08 - 2015 Raportul privind activitatea desfăşurată de reprezentanţa nerezidentului (instrucţiune de completare)

TVA:

TVA 12 -02/2016 Declaraţia privind TVA (instrucțiune de completare)

Accize:

1. ACZ 09 - 02/2016 Declaraţia privind accizele (instrucţiune de completare)

2. Declaraţia privind utilizarea distilatelor obţinute pe bază de vin - 02/2016 (instrucţiune de completare)

Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii:

1. BASS 02/2016 Declaraţiei privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (instrucțiune de completare)

2. REV-5 02 /2016 Declaraţia persoanei asigurate (instrucțiune de completare)

3. REV-5 anual 2015 Declaraţia persoanei asigurate (instrucțiune de completare) și REV-2 Inscripţie-recipisă (instrucțiune de completare) - pe suport de hârtieîn cazul în care ați prezentat REV-5 lunar măcar odată în 2015 fără semnătură electronică.

Impozitul pe bunurile imobiliare:

Forma BIJ 15 Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (instrucţiune de completare) - pentru bunurile imobiliare dobândite în perioada 01.07.2015 – 31.12.2015.

Taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor:

Forma TFZD 15 - 2016 Darea de seamă pe taxele pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor (instrucțiune de completare)

Alte taxe:

1. PSV - 02/2016 Darea de seamă privind plata suplimentară obligatorie la vînzarea valutei străine prin intermediul caselor de schimb valutar (instrucţiune de completare)

2. TTM - 02/2016 Privind taxa pentru serviciile de telefonie mobilă (instrucţiune de completare)

Important:
Vă amintim că termenul limită de achitare, pentru 1-a etapă 2016, a impozitului pe venit în rate (art. 84 din Codul fiscal) este data de 25 martie 2016. Astfel, agenţii economici sunt obligaţi să achite 1/4 din:
a) suma calculată drept impozit ce urmează a fi plătit, conform prezentului titlu, pentru anul respectiv; sau
b) impozitul ce urma să fie plătit, conform prezentului titlu, pentru anul precedent.

Potrivit art. 261, alin. 6 din Codul Fiscal, neplata sau plata incompletă a impozitului pe venit în rate se sancţionează cu amendă în cuantum calculat, în modul stabilit la art.228 alin.(3), unei perioade cuprinse între data stabilită pentru plata acestui impozit şi data stabilită pentru prezentarea declaraţiei fiscale. Suma neplătită a impozitului pe venit se determină ca diferenţă dintre impozitul calculat şi plătit de contribuabil şi impozitul pe care acesta era obligat să-l plătească. Impozitul pe venit care urmează a fi plătit reprezintă cea mai mică mărime din impozitul calculat care urma să fie plătit în anul precedent sau 80% din suma definitivă a impozitului din anul curent, scăzându-se trecerile în cont (cu excepţia impozitului plătit în rate).

Succese!!

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...