37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Atenție! Taxele locale pentru anul 2014 în municipiul Chișinău

Atenție! Taxele locale pentru anul 2014 în municipiul Chișinău

18.02.201412.444 views Contabilsef.md

7

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Atenție! Taxele locale pentru anul 2014 în municipiul Chișinău

     Stimați cititori, vă informăm că pe pagina oficială a primăriei municipiului Chișinău a fost publicată  decizia nr. 1/3 din 30 ianuarie 2014 "Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chişinău pe anul 2014 în lectura a doua" (în continuare decizie) .

     Potrivit acesteia se acceptă cotele taxelor locale pentru anul 2014, puse în aplicare prin deciziile Consiliului municipal Chișinău (cu modificările aprobate în anul 2013):

nr. 3/1 din 28.03.2013 „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale”,

nr. 3/2 din 29.03.2013 „Cu privire la stabilirea și punerea în aplicare a taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii de deservire socială pe teritoriul municipiului Chișinău”, cu modificările și completările aprobate prin Decizia nr. 9/9 din 28 noiembrie 2013 "Despre operarea de modificări şi completări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 3/2 din 29.03.2013 "Cu privire la stabilirea şi punerea în aplicare a taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială pe teritoriul municipiului Chişinău" 

nr. 3/3 din 29.03.2013 „Cu privire la stabilirea și punerea în aplicare a taxei pentru unitățile stradale de comerț și/sau de prestări a serviciilor”,

 nr. 3/7 din 02.04.2013 „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a cotelor de taxe locale lunare pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiului Chișinău” și

nr. 6/2 din 27.06. 2013 „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a cotelor taxei de piață pentru piețele auto, de flori și „second hand”,

     Deci, cotele taxelor locale, sus menționate, pentru municipiul Chișinău au rămas la nivelul anului 2013.

     Achitarea  taxelor  locale şi prezentarea dărilor de seamă  fiscale aferente, se efectuează pînă la finele lunii următoare  trimestrului de gestiune.

     Amintim, că începând cu anul 2013 pentru unele  taxe locale,  se prezintă un singur formular tipizat  DAREA DE SEAMĂ PE TAXELE LOCALE (forma TL 13).

Totodată, potrivit deciziei, au fost stabilite:

Cotele

impozitului pe bunurile imobiliare în municipiul Chişinău pentru anul 2014

Nr. d/o

Specificaţii

Cote

 

      Pentru clădirile şi construcţiile cu destinaţie agricolă, precum şi pentru alte bunuri imobiliare, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate, inclusiv:

a) pentru persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător

b) pentru persoanele fizice, altele decât cele specificate la lit a)

0,1% din valoarea de bilanţ a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală

0,1 % din costul bunurilor imobiliare

 

 

 

2.

      Pentru bunurile imobiliare cu altă destinaţie decât cea locativă sau agricolă, exceptând garajele şi terenurile pe care acestea sunt amplasate şi loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele

0,1 % din baza impozabilă a bunurilor imobiliare

3.

3.1.

3.2.

3.3.

 

 

 

 

      Pentru bunurile imobiliare (conform art. 280 din Codul fiscal), inclusiv:

     - cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale, terenuri aferente acestor bunuri);

     - pentru garajele şi terenurile pe care acestea sunt amplasate;

     - loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii

0,1 % din baza impozabilă a bunurilor imobiliare

0,1 % din baza impozabilă a bunurilor imobiliare

0,1 % din baza impozabilă a bunurilor imobiliare

 

 

4.

     Pentru bunurile imobiliare cu altă destinaţie decât cea locativă (apartamente şi case de locuit individuale, care aparţin persoanelor fizice), neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate

0,3 % din costul bunurilor imobiliare

5.

     Pentru terenurile agricole cu construcţii amplasate pe ele

0,1 % din baza impozabilă a bunurilor imobiliare

Cotele

impozitului funciar în municipiul Chişinău pentru anul 2014

Nr. d/o

Specificaţii

Cote

 

Terenurile cu destinaţie agricolă:

a) toate terenurile, altele decât cele destinate fâneţelor şi păşunilor:

- cu indici cadastrali

- fără indici cadastrali

1,5 lei pentru 1 grad-hectar

110 lei pentru 1 hectar

 

 

 

 

b) terenurile destinate fâneţelor

şi păşunilor:

cu indici cadastrali

 fără indici cadastrali

0,75 lei pentru 1 grad-hectar

55 lei pentru 1 hectar

 

 

c) terenurile ocupate de obiecte acvatice (iazuri, lacuri etc.)    

115 lei pentru 1 hectar de                                                               suprafaţă acvatică

 

Terenurile din intravilan:

a) terenurile destinate întreprinderilor agricole, alte terenuri neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate

30 lei pentru 100 mp

 

 

 

b) terenurile atribuite de către autoritatea administraţiei publice locale ca loturi de pe lângă casă şi distribuite în extravilan din cauza insuficienţei de terenuri în intravilan, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate

10 lei pentru 100 mp

 

 

 

3.

Terenurile din extravilan pe care sunt amplasate clădiri şi construcţii, carierele şi pământurile distruse în urma activităţii de producţie, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate              

350 lei pentru 1 hectar

 

 

4.

Terenurile din extravilan, altele decât cele specificate în pct. 3, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate

70 lei pentru 1 hectar

 

     Conform art. 20 a Legii nr. 436  din  28.12.2006 privind administraţia publică locală deciziile cu caracter normativ intră în vigoare la data aducerii la cunoştinţă publică prin publicare sau prin afişare în locuri publice, adică din data de 14.02.2014 - data cînd această decizie a fost plasată pe www.chisinau.md.

Atenție! Taxele locale pentru anul 2014 în municipiul Chișinău

     Stimați cititori, vă informăm că pe pagina oficială a primăriei municipiului Chișinău a fost publicată  decizia nr. 1/3 din 30 ianuarie 2014 "Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chişinău pe anul 2014 în lectura a doua" (în continuare decizie) .

     Potrivit acesteia se acceptă cotele taxelor locale pentru anul 2014, puse în aplicare prin deciziile Consiliului municipal Chișinău (cu modificările aprobate în anul 2013):

nr. 3/1 din 28.03.2013 „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale”,

nr. 3/2 din 29.03.2013 „Cu privire la stabilirea și punerea în aplicare a taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii de deservire socială pe teritoriul municipiului Chișinău”, cu modificările și completările aprobate prin Decizia nr. 9/9 din 28 noiembrie 2013 "Despre operarea de modificări şi completări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 3/2 din 29.03.2013 "Cu privire la stabilirea şi punerea în aplicare a taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială pe teritoriul municipiului Chişinău" 

nr. 3/3 din 29.03.2013 „Cu privire la stabilirea și punerea în aplicare a taxei pentru unitățile stradale de comerț și/sau de prestări a serviciilor”,

 nr. 3/7 din 02.04.2013 „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a cotelor de taxe locale lunare pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiului Chișinău” și

nr. 6/2 din 27.06. 2013 „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a cotelor taxei de piață pentru piețele auto, de flori și „second hand”,

     Deci, cotele taxelor locale, sus menționate, pentru municipiul Chișinău au rămas la nivelul anului 2013.

     Achitarea  taxelor  locale şi prezentarea dărilor de seamă  fiscale aferente, se efectuează pînă la finele lunii următoare  trimestrului de gestiune.

     Amintim, că începând cu anul 2013 pentru unele  taxe locale,  se prezintă un singur formular tipizat  DAREA DE SEAMĂ PE TAXELE LOCALE (forma TL 13).

Totodată, potrivit deciziei, au fost stabilite:

Cotele

impozitului pe bunurile imobiliare în municipiul Chişinău pentru anul 2014

Nr. d/o

Specificaţii

Cote

 

      Pentru clădirile şi construcţiile cu destinaţie agricolă, precum şi pentru alte bunuri imobiliare, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate, inclusiv:

a) pentru persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător

b) pentru persoanele fizice, altele decât cele specificate la lit a)

0,1% din valoarea de bilanţ a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală

0,1 % din costul bunurilor imobiliare

 

 

 

2.

      Pentru bunurile imobiliare cu altă destinaţie decât cea locativă sau agricolă, exceptând garajele şi terenurile pe care acestea sunt amplasate şi loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele

0,1 % din baza impozabilă a bunurilor imobiliare

3.

3.1.

3.2.

3.3.

 

 

 

 

      Pentru bunurile imobiliare (conform art. 280 din Codul fiscal), inclusiv:

     - cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale, terenuri aferente acestor bunuri);

     - pentru garajele şi terenurile pe care acestea sunt amplasate;

     - loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii

0,1 % din baza impozabilă a bunurilor imobiliare

0,1 % din baza impozabilă a bunurilor imobiliare

0,1 % din baza impozabilă a bunurilor imobiliare

 

 

4.

     Pentru bunurile imobiliare cu altă destinaţie decât cea locativă (apartamente şi case de locuit individuale, care aparţin persoanelor fizice), neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate

0,3 % din costul bunurilor imobiliare

5.

     Pentru terenurile agricole cu construcţii amplasate pe ele

0,1 % din baza impozabilă a bunurilor imobiliare

Cotele

impozitului funciar în municipiul Chişinău pentru anul 2014

Nr. d/o

Specificaţii

Cote

 

Terenurile cu destinaţie agricolă:

a) toate terenurile, altele decât cele destinate fâneţelor şi păşunilor:

- cu indici cadastrali

- fără indici cadastrali

1,5 lei pentru 1 grad-hectar

110 lei pentru 1 hectar

 

 

 

 

b) terenurile destinate fâneţelor

şi păşunilor:

cu indici cadastrali

 fără indici cadastrali

0,75 lei pentru 1 grad-hectar

55 lei pentru 1 hectar

 

 

c) terenurile ocupate de obiecte acvatice (iazuri, lacuri etc.)    

115 lei pentru 1 hectar de                                                               suprafaţă acvatică

 

Terenurile din intravilan:

a) terenurile destinate întreprinderilor agricole, alte terenuri neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate

30 lei pentru 100 mp

 

 

 

b) terenurile atribuite de către autoritatea administraţiei publice locale ca loturi de pe lângă casă şi distribuite în extravilan din cauza insuficienţei de terenuri în intravilan, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate

10 lei pentru 100 mp

 

 

 

3.

Terenurile din extravilan pe care sunt amplasate clădiri şi construcţii, carierele şi pământurile distruse în urma activităţii de producţie, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate              

350 lei pentru 1 hectar

 

 

4.

Terenurile din extravilan, altele decât cele specificate în pct. 3, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate

70 lei pentru 1 hectar

 

     Conform art. 20 a Legii nr. 436  din  28.12.2006 privind administraţia publică locală deciziile cu caracter normativ intră în vigoare la data aducerii la cunoştinţă publică prin publicare sau prin afişare în locuri publice, adică din data de 14.02.2014 - data cînd această decizie a fost plasată pe www.chisinau.md.

Comentarii

 1. Contabil spune:

  Buna ziua!
  Vreau sa va aduc la cunostinta ca decizia nr.3/2 din 29.03.2013 „Cu privire la stabilirea şi punerea în aplicare a taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială pe teritoriul municipiului Chişinău” a fost modificata prin Decizia consiliului municipal nr.9/9 din 28.11.2013 (http://chisinau.md/doc.php?l=ro&idc=408&id=6658)
  Astfel au fost excluse multe pozitii din decizia initiala:
  nr. 12, 28, 30, 31,32, 33, 36 ,41, 51, 52, 53, 54 si au fost completate cu altele.

 2. Buza Corina spune:

  Vă mulțumim stimate Contabil pentru informația furnizată.
  Doar împreună putem contribui la informarea veridică și rapidă a comunității contabililor din țară.

 3. Trofimov Elena spune:

  Buna ziua! Comentariul/ Contabil – foarte util. Acum se primeste ca pentru mai multe tipuri de activitati nu mai trebuie autorizatie? foarte inetresant

 4. mmax spune:

  Trofimov Elena / din cite cunosc autorizatie trebuie sa ai in orice situatie in calitate de comerciant. Doar calitatea aceasta alatutri de inclusiv posesor de unitate comerciala determina daca achiti sau nu taxa locala (dar inca e incertitudine si lupte la subiect demarate de legea privind comrtul interior din 2010)

 5. Sandu Tatiana spune:

  Cine a inteles de cind nu mai trebuie achitata taxa pu unitati comerciale pu pozitiile anulate? de la 01.01.2014 sau de la 14.02.2014?

 6. Trofimov Elena spune:

  mmax – aveti dreptate, astazi am fost la Directia Comert pu prelungirea autorizatiei pentru pozitia deja anulata, si mi-au spus ca autorizatia oricum e necesara, doar ca nu vom mai achita pentru ea taxa. Ramine de precizat de cind nu mai achitam, de la inceputul lui 2014 sau de la data afisarii bugetului 14.02.14 ???

 7. Contabil spune:

  In Decizia consiliului municipal scrie ca ea intra in vigoare in momentul aducerii la cunostinta publica.
  Decizia a fost facuta publica pe site-ul primariei pe data de 05.12.2013, deci, logic, se aplica de atunci
  Referitor la autorizatie pentru pozitiile anulate, cei de la Directia Comert au zis ca nu e obligator de avut autorizatie, dar daca noi vrem poate sa ne faca si achitam numai tariful de 50 lei pentru perfectare;

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...