37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Atenție! S-a aprobat Actul de confirmare a creanţelor şi datoriilor în valută străină aferente operaţiunilor economice între rezidenţii Republicii Moldova

Atenție! S-a aprobat Actul de confirmare a creanţelor şi datoriilor în valută străină aferente operaţiunilor economice între rezidenţii Republicii Moldova

16.06.20143.053 views Contabilsef.md

1

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Atenție! S-a aprobat Actul de confirmare a creanţelor şi datoriilor în valută străină aferente operaţiunilor economice între rezidenţii Republicii Moldova

În Monitorul Oficial Nr. 153-159 din 13 iunie 2014, conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 71 din  30.05.2014 , a fost aprobat Formularul tipizat de document primar „Act de confirmare a creanţelor şi datoriilor în valută străină aferente operaţiunilor economice între rezidenţii Republicii Moldova” (anexa nr. 1).

Acest formular conține informație despre entitatea-emitent și entitatea destinatar, cursul oficial al MDL față de USD, EURO sau altă valută străină, iar in tabel sunt indicate elementele contabile (creanțe, datorii, avansuri primite, avansuri acordate), valoarea acestora în valutele străine și echivalentul acestora în lei pentru ambele entități.

„Actul de confirmare a creanţelor și datoriilor în valută străină aferente operațiunilor economice între rezidenții Republicii Moldova” reprezintă un formular tipizat de document primar care se întocmeşte de către entitatea-emitent la data raportării şi are ca scop contabilizarea diferențelor de curs valutar aferente soldurilor creanţelor, datoriilor, inclusiv, avansurilor primite/acordate înregistrate în valută străină ale rezidenților Republicii Moldova.

Subiecți ai întocmirii acestui document sînt entitățile rezidente cărora li se permite efectuarea pe teritoriul Republicii Moldova a plăţilor şi transferurilor în valută străină, conform art. 21, alin. (2) al Legii privind reglementarea valutară, cu excepția băncilor licențiate.

Totodată, prin acest ordin a fost aprobată și Instrucţiunea privind modul de completare a acestui formular (anexa nr. 2). Potrivit acestei instrucțiuni, Actul se întocmeşte în 2 exemplare.

Ambele exemplare, completate de către entitatea-emitent, se transmit entității-destinatar pentru confirmarea soldurilor creanţelor, datoriilor, inclusiv, avansurilor primite/acordate înregistrate în valută străină și recalculate în monedă națională la data raportării.

Entitatea-destinatar, în termen de 5 zile lucrătoare din ziua primirii formularului, remite entității-emitent un exemplar confirmat, care se păstrează în contabilitatea entității-emitent, iar al doilea exemplar se păstrează în contabilitatea entității-destinatar.

Atenție! S-a aprobat Actul de confirmare a creanţelor şi datoriilor în valută străină aferente operaţiunilor economice între rezidenţii Republicii Moldova

În Monitorul Oficial Nr. 153-159 din 13 iunie 2014, conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 71 din  30.05.2014 , a fost aprobat Formularul tipizat de document primar „Act de confirmare a creanţelor şi datoriilor în valută străină aferente operaţiunilor economice între rezidenţii Republicii Moldova” (anexa nr. 1).

Acest formular conține informație despre entitatea-emitent și entitatea destinatar, cursul oficial al MDL față de USD, EURO sau altă valută străină, iar in tabel sunt indicate elementele contabile (creanțe, datorii, avansuri primite, avansuri acordate), valoarea acestora în valutele străine și echivalentul acestora în lei pentru ambele entități.

„Actul de confirmare a creanţelor și datoriilor în valută străină aferente operațiunilor economice între rezidenții Republicii Moldova” reprezintă un formular tipizat de document primar care se întocmeşte de către entitatea-emitent la data raportării şi are ca scop contabilizarea diferențelor de curs valutar aferente soldurilor creanţelor, datoriilor, inclusiv, avansurilor primite/acordate înregistrate în valută străină ale rezidenților Republicii Moldova.

Subiecți ai întocmirii acestui document sînt entitățile rezidente cărora li se permite efectuarea pe teritoriul Republicii Moldova a plăţilor şi transferurilor în valută străină, conform art. 21, alin. (2) al Legii privind reglementarea valutară, cu excepția băncilor licențiate.

Totodată, prin acest ordin a fost aprobată și Instrucţiunea privind modul de completare a acestui formular (anexa nr. 2). Potrivit acestei instrucțiuni, Actul se întocmeşte în 2 exemplare.

Ambele exemplare, completate de către entitatea-emitent, se transmit entității-destinatar pentru confirmarea soldurilor creanţelor, datoriilor, inclusiv, avansurilor primite/acordate înregistrate în valută străină și recalculate în monedă națională la data raportării.

Entitatea-destinatar, în termen de 5 zile lucrătoare din ziua primirii formularului, remite entității-emitent un exemplar confirmat, care se păstrează în contabilitatea entității-emitent, iar al doilea exemplar se păstrează în contabilitatea entității-destinatar.

Comentarii

  1. mmax spune:

    Ni s-a promis eliminarea sau cel putin reducerea numarului de documente primare tipizate cu regim special sau cum le mai numesc. Urmaresc efecte diametral opuse. Totusi mersi ca inca nu au scos ceva pentru toti si fiecare, dar mai asteptam.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...