37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Atenţie, regulamentul privind Registrul de stat al controalelor şi privind registrele controalelor ţinute de organele de control

Atenţie, regulamentul privind Registrul de stat al controalelor şi privind registrele controalelor ţinute de organele de control

28.02.20133.405 views Contabilsef.md

1

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Atenţie, regulamentul privind Registrul de stat al controalelor şi privind registrele controalelor ţinute de organele de control

   În Monitorul Oficial nr. 41 din 27.02.2013 a fost publicată Hotărîrea Guvernului pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător nr. 147 din  25.02.2013 care a aprobat Regulamentul privind Registrul de stat al controalelor şi privind registrele controalelor ţinute de organele de control (în continuare – Registru).

    Conform regulamentului, Registrul este o resursă informaţională specializată care asigură evidenţa centralizată a informaţiei sistematizate cu privire la controale planificate şi la controalele efectuate de organele cu funcţii de control şi autorităţile cu funcţii de supraveghere, în baza mandatelor de control emise de organele de control (tabelul 2), precum şi la rezultatele controalelor respective.

    Informaţiile stocate în Registru, cu excepţia informaţiilor atribuite prin lege la categoria celor cu accesibilitate limitată, reglementate de legislaţia în vigoare, vor fi accesibile tuturor persoanelor interesate prin intermediul portalului www.controale.gov.md.

Tabelul 1

Subiecţi ai raporturilor juridice apărute ca rezultat al instituirii şi ţinerii Registrului sînt:

1

 statul, în calitate de proprietar al Registrului;

2

Cancelaria de Stat, în calitate de posesor şi deţinător al Registrului;

3

 Întreprinderea de Stat “Centrul de telecomunicaţii speciale”, în calitate de operator tehnico-tehnologic al Registrului;

4

 organele de control, în calitate de furnizori şi registratori ai datelor Registrului;

5

persoanele fizice şi/sau juridice care practică activitate de întreprinzător şi sînt pasibile controlului, care sînt supuse controlului sau la care s-a efectuat controlul;

6

 orice persoane interesate să acceseze şi să vizualizeze datele din Registru.

     Documentele aferente controalelor, cu excepţia celor utilizate pentru iniţierea controalelor inopinate, devin accesibile şi vizibile tuturor persoanelor interesate imediat după introducerea în Registru.

    Documentele utilizate pentru iniţierea controalelor inopinate devin accesibile şi vizibile tuturor persoanelor interesate după notificarea Cancelariei de Stat de către organul de control care le-a efectuat, în maximum 5 zile lucrătoare după desfăşurarea lor, în conformitate cu Legea nr.131 din 8 iunie 2012, şi după introducerea datelor respective în Registru.

   Accesul altor persoane decît organele de control şi autorităţile cu funcţii de supraveghere la datele ce se conţin în Registru este nelimitat, dar numai în regim de vizualizare şi în limitele prevăzute de legislaţia cu privire la accesul la informaţie, secretul de stat, secretul comercial şi cu privire la registre, precum şi de tratatele internaţionale din domeniu la care RM este parte.

Tabelul 2

Nr.

Organul abilitat cu funcţii de control

Aria generală de aplicare a controlului

1

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat

Fiscal

2

Serviciul Vamal

Vamal

3

Inspecţia financiară

Administrarea şi utilizarea mijloacelor financiare publice şi a bunurilor publice

4

Comisia Naţională a Pieţei Financiare

Financiar nebancar şi asigurări

5

Banca Naţională a Moldovei

Financiar bancar

6

Casa Naţională de Asigurări Sociale

Asigurări sociale

7

Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei

Protecţia concurenţei

8

Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice

Asigurarea sănătăţii publice

9

Inspectoratul Farmaceutic din cadrul Agenţiei Medicamentului

10

Comitetul Permanent de Control asupra Drogurilor de pe lîngă Ministerul Sănătăţii

11

Compania Naţională de Asigurări în Medicină

12

Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală

Sanitar-veterinar

13

Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer

Fitosanitar

14

Inspectoratul Ecologic de Stat

Protecţia mediului şi folosirea resurselor naturale

15

Inspecţia de Stat în Construcţii

Urbanism şi construcţii

16

Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Producţiei Alcoolice

 Calitatea şi conformitatea produselor şi serviciilor

17

Agenţia Turismului

18

Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor

19

 Instituţia publică Agenţia Naţională Transport Auto

Siguranţa şi securitatea în transport

20

Instituţia publică Căpitănia portului Giurgiuleşti

21

Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile

22

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică


Energetică

23

Inspectoratul Energetic de Stat

24

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

Comunicaţii
electronice şi
poştale

25

Ministerul Tehnologiei Informaţiei si Comunicaţiilor

26

Consiliul Coordonator al Audiovizualului

Audiovizual

27

Inspecţia Muncii

Protecţia muncii

28

Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru

Geodezie, cartografie, geoinformatică şi relaţii funciare

29

Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale

Protecţia civilă

30

Biroul Migraţie şi Azil

Migraţia de muncă

31

Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal

Protecţia drepturilor la inviolabilitatea vieţii private, la secretul personal şi familial

32

Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase

Supravegherea tehnică şi securitatea industrială

33

Camera de Licenţiere

Licenţierea  activităţii de întreprinzător

Atenţie, regulamentul privind Registrul de stat al controalelor şi privind registrele controalelor ţinute de organele de control

   În Monitorul Oficial nr. 41 din 27.02.2013 a fost publicată Hotărîrea Guvernului pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător nr. 147 din  25.02.2013 care a aprobat Regulamentul privind Registrul de stat al controalelor şi privind registrele controalelor ţinute de organele de control (în continuare – Registru).

    Conform regulamentului, Registrul este o resursă informaţională specializată care asigură evidenţa centralizată a informaţiei sistematizate cu privire la controale planificate şi la controalele efectuate de organele cu funcţii de control şi autorităţile cu funcţii de supraveghere, în baza mandatelor de control emise de organele de control (tabelul 2), precum şi la rezultatele controalelor respective.

    Informaţiile stocate în Registru, cu excepţia informaţiilor atribuite prin lege la categoria celor cu accesibilitate limitată, reglementate de legislaţia în vigoare, vor fi accesibile tuturor persoanelor interesate prin intermediul portalului www.controale.gov.md.

Tabelul 1

Subiecţi ai raporturilor juridice apărute ca rezultat al instituirii şi ţinerii Registrului sînt:

1

 statul, în calitate de proprietar al Registrului;

2

Cancelaria de Stat, în calitate de posesor şi deţinător al Registrului;

3

 Întreprinderea de Stat “Centrul de telecomunicaţii speciale”, în calitate de operator tehnico-tehnologic al Registrului;

4

 organele de control, în calitate de furnizori şi registratori ai datelor Registrului;

5

persoanele fizice şi/sau juridice care practică activitate de întreprinzător şi sînt pasibile controlului, care sînt supuse controlului sau la care s-a efectuat controlul;

6

 orice persoane interesate să acceseze şi să vizualizeze datele din Registru.

     Documentele aferente controalelor, cu excepţia celor utilizate pentru iniţierea controalelor inopinate, devin accesibile şi vizibile tuturor persoanelor interesate imediat după introducerea în Registru.

    Documentele utilizate pentru iniţierea controalelor inopinate devin accesibile şi vizibile tuturor persoanelor interesate după notificarea Cancelariei de Stat de către organul de control care le-a efectuat, în maximum 5 zile lucrătoare după desfăşurarea lor, în conformitate cu Legea nr.131 din 8 iunie 2012, şi după introducerea datelor respective în Registru.

   Accesul altor persoane decît organele de control şi autorităţile cu funcţii de supraveghere la datele ce se conţin în Registru este nelimitat, dar numai în regim de vizualizare şi în limitele prevăzute de legislaţia cu privire la accesul la informaţie, secretul de stat, secretul comercial şi cu privire la registre, precum şi de tratatele internaţionale din domeniu la care RM este parte.

Tabelul 2

Nr.

Organul abilitat cu funcţii de control

Aria generală de aplicare a controlului

1

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat

Fiscal

2

Serviciul Vamal

Vamal

3

Inspecţia financiară

Administrarea şi utilizarea mijloacelor financiare publice şi a bunurilor publice

4

Comisia Naţională a Pieţei Financiare

Financiar nebancar şi asigurări

5

Banca Naţională a Moldovei

Financiar bancar

6

Casa Naţională de Asigurări Sociale

Asigurări sociale

7

Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei

Protecţia concurenţei

8

Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice

Asigurarea sănătăţii publice

9

Inspectoratul Farmaceutic din cadrul Agenţiei Medicamentului

10

Comitetul Permanent de Control asupra Drogurilor de pe lîngă Ministerul Sănătăţii

11

Compania Naţională de Asigurări în Medicină

12

Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală

Sanitar-veterinar

13

Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer

Fitosanitar

14

Inspectoratul Ecologic de Stat

Protecţia mediului şi folosirea resurselor naturale

15

Inspecţia de Stat în Construcţii

Urbanism şi construcţii

16

Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Producţiei Alcoolice

 Calitatea şi conformitatea produselor şi serviciilor

17

Agenţia Turismului

18

Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor

19

 Instituţia publică Agenţia Naţională Transport Auto

Siguranţa şi securitatea în transport

20

Instituţia publică Căpitănia portului Giurgiuleşti

21

Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile

22

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică


Energetică

23

Inspectoratul Energetic de Stat

24

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

Comunicaţii
electronice şi
poştale

25

Ministerul Tehnologiei Informaţiei si Comunicaţiilor

26

Consiliul Coordonator al Audiovizualului

Audiovizual

27

Inspecţia Muncii

Protecţia muncii

28

Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru

Geodezie, cartografie, geoinformatică şi relaţii funciare

29

Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale

Protecţia civilă

30

Biroul Migraţie şi Azil

Migraţia de muncă

31

Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal

Protecţia drepturilor la inviolabilitatea vieţii private, la secretul personal şi familial

32

Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase

Supravegherea tehnică şi securitatea industrială

33

Camera de Licenţiere

Licenţierea  activităţii de întreprinzător

Comentarii

  1. ****** spune:

    da de ce la intrarea pe sait controale.gov.md imi cere cod de identificare ?

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...