37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Atenţie, regulament cu privire la modul de acordare a unor categorii de facilităţi privind TVA conform prevederilor art.103 alin. (7) din Codul fiscal şi art. 4 alin. (18) lit.a) şi lit.b) din Legea nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal nr. 124 din 15.02.2013.

Atenţie, regulament cu privire la modul de acordare a unor categorii de facilităţi privind TVA conform prevederilor art.103 alin. (7) din Codul fiscal şi art. 4 alin. (18) lit.a) şi lit.b) din Legea nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal nr. 124 din 15.02.2013.

25.02.2013681 views Contabilsef.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

   Atenţie, regulament cu privire la modul de acordare a unor categorii de facilităţi privind TVA conform prevederilor art.103 alin. (7) din Codul fiscal şi art. 4 alin. (18) lit.a) şi lit.b) din Legea nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal nr. 124 din  15.02.2013.    

În Monitorul Oficial nr. 36-40 din 22.02.2013  a fost publicată  Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de acordare a unor categorii de facilităţi privind TVA conform prevederilor art.103 alin. (7) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi art. 4 alin. (18) lit.a) şi lit.b) din Legea nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal nr. 124 din  15.02.2013.

Conform acestuia,  a fost stabilit modul de examinare şi selectare a întreprinderilor penitenciarelor, organizaţiilor şi întreprinderilor societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor care beneficiază de scutirea de TVA la importul materiei prime, materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor necesare procesului propriu de producţie şi de scutirea de vărsarea la buget a TVA la livrarea mărfurilor produse şi la prestarea serviciilor.

   Au fost înaitate următoarele cerinţe obligatorii pentru a beneficia de scutirea de TVA, pentru:

Întreprinderi şi organizaţii a societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi/sau societăţilor invalizilor

Nr.

Denumirea cerinţei

1

 întreprinderea sau organizaţia are în calitate de fondator/asociat unic una dintre societăţile orbilor, societăţile surzilor şi/sau societăţile invalizilor;

2

 societăţile orbilor, societăţile surzilor şi/sau societăţile invalizilor fondator/asociat deţin certificatul de înregistrare a organizaţiei necomerciale, eliberat de Ministerul Justiţiei;

3

 societăţile orbilor, societăţile surzilor şi/sau societăţile invalizilor fondator/asociat deţin certificatul de stat eliberat de Comisia de certificare de pe lîngă Ministerul Justiţiei, care atestă utilitatea publică;

4

 întreprinderile sau organizaţiile desfăşoară activitate de producere/prestare a serviciilor pe o perioadă de cel puţin un trimestru de raportare premergător datei depunerii cererii;

5

numărul salariaţilor cu dizabilităţi angajaţi ai organizaţiei sau întreprinderii, pentru fiecare lună calendaristică în parte a perioadei de raportare sau a perioadei de referinţă pentru includere în Liste, corespunde cuantumului stabilit de Legea nr. 837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti;

6

 salariul mediu lunar calculat salariaţilor cu dizabilităţi constituie cel puţin 1/2 din salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul de gestiune;

7

 întreprinderea sau organizaţia deţine în proprietate şi/sau în posesiune şi folosinţă temporară, în baza unui contract de leasing financiar, utilajul şi tehnica necesare procesului de producţie/prestare a serviciilor în proporţie de minimum 50% din totalul utilajului şi tehnicii necesare;

8

 pentru întreprinderile producătoare, costul materiei prime, materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor autohtone şi/sau importate, utilizate în procesul propriu de producţie, nu depăşeşte 80% din consumurile de producţie. În componenţa consumurilor de producţie intră următoarele elemente: consumuri directe de materiale, consumuri directe privind retribuirea muncii şi consumuri indirecte de producţie cu excepţia pierderilor de materii prime şi materiale;

9

 materia primă, materialele, articolele de completare şi accesoriile importate sînt destinate în exclusivitate procesului propriu de producţie, iar schimbarea poziţiei tarifare a producţiei fabricate în procesul propriu de producţie intervine la nivelul unuia dintre primele patru semne, criteriu obligatoriu doar pentru scutirea prevăzută la art. 103 alin. (7) din Codul fiscal.

întreprinderile penitenciarelor

Nr.

Denumirea cerinţei

1

 funcţia de fondator unic este exercitată de către Departamentul instituţiilor penitenciare al Ministerului Justiţiei;

2

 întreprinderea desfăşoară activitate de producere şi prestare a serviciilor pe o perioadă de cel puţin un trimestru de raportare premergător datei depunerii cererii;

3

 salariul mediu lunar calculat condamnaţilor antrenaţi în procesul de producere şi/sau de prestare a serviciilor constituie cel puţin 1/2 din salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul de gestiune;

4

 întreprinderea deţine în proprietate şi/sau în posesiune şi folosinţă temporară, în baza unui contract de leasing financiar, utilajul şi tehnica necesare procesului de producţie/prestare a serviciilor în proporţie de minimum 50% din totalul utilajului şi tehnicii necesare;

5

condamnaţii antrenaţi în procesul de producere şi/sau de prestare a serviciilor constituie cel puţin 80% din totalul personalului mobilizat în procesul de producţie şi/sau de prestare a serviciilor;

6

 pentru întreprinderile producătoare, costul materiei prime, materialelor utilizate în procesul propriu de producţie nu depăşeşte 80% din consumurile de producţie. În componenţa consumurilor de producţie intră următoarele elemente: consumuri directe de materiale, consumuri directe privind retribuirea muncii şi consumuri indirecte de producţie cu excepţia pierderilor de materii prime şi materiale.

    Selectarea întreprinderilor şi organizaţiilor care întrunesc criteriile sus meţionate se efectuiază în baza actelor depuse în adresa Comisiei de examinare.Comisia de examinare a solicitărilor de acordare a unor categorii de facilităţi privind TVA examinează dacă întreprinderile şi organizaţiile întrunesc criteriile, sus menţionate, pentru a beneficia de scutirea de TVA şi/sau de scutirea de vărsarea la buget a TVA şi, prin intermediul Ministerului Finanţelor, înaintează Guvernului propuneri privind includerea acestora în Lista organizaţiilor şi întreprinderilor societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor scutite de TVA la importul materiei prime, materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor necesare procesului propriu de producţie şi în Lista întreprinderilor penitenciarelor, organizaţiilor şi întreprinderilor societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor scutite de vărsarea la buget a TVA la livrarea mărfurilor produse şi la prestarea serviciilor.

   Atenţie, regulament cu privire la modul de acordare a unor categorii de facilităţi privind TVA conform prevederilor art.103 alin. (7) din Codul fiscal şi art. 4 alin. (18) lit.a) şi lit.b) din Legea nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal nr. 124 din  15.02.2013.    

În Monitorul Oficial nr. 36-40 din 22.02.2013  a fost publicată  Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de acordare a unor categorii de facilităţi privind TVA conform prevederilor art.103 alin. (7) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi art. 4 alin. (18) lit.a) şi lit.b) din Legea nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal nr. 124 din  15.02.2013.

Conform acestuia,  a fost stabilit modul de examinare şi selectare a întreprinderilor penitenciarelor, organizaţiilor şi întreprinderilor societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor care beneficiază de scutirea de TVA la importul materiei prime, materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor necesare procesului propriu de producţie şi de scutirea de vărsarea la buget a TVA la livrarea mărfurilor produse şi la prestarea serviciilor.

   Au fost înaitate următoarele cerinţe obligatorii pentru a beneficia de scutirea de TVA, pentru:

Întreprinderi şi organizaţii a societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi/sau societăţilor invalizilor

Nr.

Denumirea cerinţei

1

 întreprinderea sau organizaţia are în calitate de fondator/asociat unic una dintre societăţile orbilor, societăţile surzilor şi/sau societăţile invalizilor;

2

 societăţile orbilor, societăţile surzilor şi/sau societăţile invalizilor fondator/asociat deţin certificatul de înregistrare a organizaţiei necomerciale, eliberat de Ministerul Justiţiei;

3

 societăţile orbilor, societăţile surzilor şi/sau societăţile invalizilor fondator/asociat deţin certificatul de stat eliberat de Comisia de certificare de pe lîngă Ministerul Justiţiei, care atestă utilitatea publică;

4

 întreprinderile sau organizaţiile desfăşoară activitate de producere/prestare a serviciilor pe o perioadă de cel puţin un trimestru de raportare premergător datei depunerii cererii;

5

numărul salariaţilor cu dizabilităţi angajaţi ai organizaţiei sau întreprinderii, pentru fiecare lună calendaristică în parte a perioadei de raportare sau a perioadei de referinţă pentru includere în Liste, corespunde cuantumului stabilit de Legea nr. 837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti;

6

 salariul mediu lunar calculat salariaţilor cu dizabilităţi constituie cel puţin 1/2 din salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul de gestiune;

7

 întreprinderea sau organizaţia deţine în proprietate şi/sau în posesiune şi folosinţă temporară, în baza unui contract de leasing financiar, utilajul şi tehnica necesare procesului de producţie/prestare a serviciilor în proporţie de minimum 50% din totalul utilajului şi tehnicii necesare;

8

 pentru întreprinderile producătoare, costul materiei prime, materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor autohtone şi/sau importate, utilizate în procesul propriu de producţie, nu depăşeşte 80% din consumurile de producţie. În componenţa consumurilor de producţie intră următoarele elemente: consumuri directe de materiale, consumuri directe privind retribuirea muncii şi consumuri indirecte de producţie cu excepţia pierderilor de materii prime şi materiale;

9

 materia primă, materialele, articolele de completare şi accesoriile importate sînt destinate în exclusivitate procesului propriu de producţie, iar schimbarea poziţiei tarifare a producţiei fabricate în procesul propriu de producţie intervine la nivelul unuia dintre primele patru semne, criteriu obligatoriu doar pentru scutirea prevăzută la art. 103 alin. (7) din Codul fiscal.

întreprinderile penitenciarelor

Nr.

Denumirea cerinţei

1

 funcţia de fondator unic este exercitată de către Departamentul instituţiilor penitenciare al Ministerului Justiţiei;

2

 întreprinderea desfăşoară activitate de producere şi prestare a serviciilor pe o perioadă de cel puţin un trimestru de raportare premergător datei depunerii cererii;

3

 salariul mediu lunar calculat condamnaţilor antrenaţi în procesul de producere şi/sau de prestare a serviciilor constituie cel puţin 1/2 din salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul de gestiune;

4

 întreprinderea deţine în proprietate şi/sau în posesiune şi folosinţă temporară, în baza unui contract de leasing financiar, utilajul şi tehnica necesare procesului de producţie/prestare a serviciilor în proporţie de minimum 50% din totalul utilajului şi tehnicii necesare;

5

condamnaţii antrenaţi în procesul de producere şi/sau de prestare a serviciilor constituie cel puţin 80% din totalul personalului mobilizat în procesul de producţie şi/sau de prestare a serviciilor;

6

 pentru întreprinderile producătoare, costul materiei prime, materialelor utilizate în procesul propriu de producţie nu depăşeşte 80% din consumurile de producţie. În componenţa consumurilor de producţie intră următoarele elemente: consumuri directe de materiale, consumuri directe privind retribuirea muncii şi consumuri indirecte de producţie cu excepţia pierderilor de materii prime şi materiale.

    Selectarea întreprinderilor şi organizaţiilor care întrunesc criteriile sus meţionate se efectuiază în baza actelor depuse în adresa Comisiei de examinare.Comisia de examinare a solicitărilor de acordare a unor categorii de facilităţi privind TVA examinează dacă întreprinderile şi organizaţiile întrunesc criteriile, sus menţionate, pentru a beneficia de scutirea de TVA şi/sau de scutirea de vărsarea la buget a TVA şi, prin intermediul Ministerului Finanţelor, înaintează Guvernului propuneri privind includerea acestora în Lista organizaţiilor şi întreprinderilor societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor scutite de TVA la importul materiei prime, materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor necesare procesului propriu de producţie şi în Lista întreprinderilor penitenciarelor, organizaţiilor şi întreprinderilor societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor scutite de vărsarea la buget a TVA la livrarea mărfurilor produse şi la prestarea serviciilor.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...