37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Atenție ! Recomandări Metodice privind tranziţia la noile Standarde Naţionale de Contabilitate

Atenție ! Recomandări Metodice privind tranziţia la noile Standarde Naţionale de Contabilitate

16.12.20132.410 views Contabilsef.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Atenție ! Recomandări Metodice privind tranziţia la noile Standarde Naţionale de Contabilitate

Stimați cititori, vă informăm că în Monitorul Oficial nr. 291-296   din   13.12.2013 au fost publicate Recomandările Metodice privind tranziţia la noile Standarde Naţionale de Contabilitate (în continuare recomandări).

Recomandările se extind asupra entităţilor care aplică pentru prima dată noile SNC, întocmesc şi prezintă primul set de situaţii financiare conform acestor standarde.

 Tranziţia la noile SNC se efectuează conform situaţiei din prima zi a perioadei de gestiune de aplicare a noilor SNC, după întocmirea rapoartelor financiare şi reformarea Bilanţului contabil pentru perioada de gestiune precedentă. 

     Potrivit recomandărilor etapele de tranziţie la noile SNC sunt:

1

formarea politicilor contabile conform prevederilor noilor SNC şi altor reglementări contabile;

2

elaborarea, după caz, a planului de conturi de lucru conform cerinţelor noilor SNC şi Planului general de conturi contabile;

3

 identificarea diferenţelor aferente recunoaşterii elementelor contabile;

4

 identificarea diferenţelor aferente evaluării elementelor contabile;

5

transpunerea soldurilor conturilor contabile aplicate pînă la data tranziţiei la noile SNC în conturile contabile  noi.

 Politicile contabile se selectează de către fiecare entitate de sine stătător în baza noilor SNC şi altor reglementări contabile. În cazul aplicării metodelor alternative de recunoaştere şi evaluare a elementelor contabile politicile contabile se selectează în conformitate cu prevederile IFRS corespunzătoare.

 Totodată, conform recomandărilor  Planul de conturi de lucru se elaborează de către fiecare entitate de sine stătător în baza Planului general de conturi contabile, ţinînd cont de politicile contabile selectate.

    Entitățile economice identifică diferenţele aferente recunoaşterii  elementelor contabile la data tranziţiei la noile SNC. În acest scop entitatea examinează toate elementele contabile şi trebuie să:

1)      derecunoască (elimine) elementele contabile care nu corespund criteriilor de recunoaştere prevăzute de noile SNC;

2)      reclasifice elementele contabile care nu corespund criteriilor de clasificare prevăzute de noile SNC.

    Soldurile conturilor contabile aplicate pînă la data tranziţiei la noile SNC se transpun în conturile contabile noi prin întocmirea înregistrărilor contabile de corectare. În acest caz trebuie luat în considerare faptul că în Planul general de conturi contabile au fost introduse unele conturi suplimentare, modificate denumirile şi codurile  anumitor conturi, divizate şi comasate unele conturi.

Recomandările au 6 anexe care conțin explicațiile abrevierilor, noțiunilor care sunt utilizate în noile SNC, formule contabile care sunt necesar de întocmit pentru tranziția la noile SNC.

Atenție ! Recomandări Metodice privind tranziţia la noile Standarde Naţionale de Contabilitate

Stimați cititori, vă informăm că în Monitorul Oficial nr. 291-296   din   13.12.2013 au fost publicate Recomandările Metodice privind tranziţia la noile Standarde Naţionale de Contabilitate (în continuare recomandări).

Recomandările se extind asupra entităţilor care aplică pentru prima dată noile SNC, întocmesc şi prezintă primul set de situaţii financiare conform acestor standarde.

 Tranziţia la noile SNC se efectuează conform situaţiei din prima zi a perioadei de gestiune de aplicare a noilor SNC, după întocmirea rapoartelor financiare şi reformarea Bilanţului contabil pentru perioada de gestiune precedentă. 

     Potrivit recomandărilor etapele de tranziţie la noile SNC sunt:

1

formarea politicilor contabile conform prevederilor noilor SNC şi altor reglementări contabile;

2

elaborarea, după caz, a planului de conturi de lucru conform cerinţelor noilor SNC şi Planului general de conturi contabile;

3

 identificarea diferenţelor aferente recunoaşterii elementelor contabile;

4

 identificarea diferenţelor aferente evaluării elementelor contabile;

5

transpunerea soldurilor conturilor contabile aplicate pînă la data tranziţiei la noile SNC în conturile contabile  noi.

 Politicile contabile se selectează de către fiecare entitate de sine stătător în baza noilor SNC şi altor reglementări contabile. În cazul aplicării metodelor alternative de recunoaştere şi evaluare a elementelor contabile politicile contabile se selectează în conformitate cu prevederile IFRS corespunzătoare.

 Totodată, conform recomandărilor  Planul de conturi de lucru se elaborează de către fiecare entitate de sine stătător în baza Planului general de conturi contabile, ţinînd cont de politicile contabile selectate.

    Entitățile economice identifică diferenţele aferente recunoaşterii  elementelor contabile la data tranziţiei la noile SNC. În acest scop entitatea examinează toate elementele contabile şi trebuie să:

1)      derecunoască (elimine) elementele contabile care nu corespund criteriilor de recunoaştere prevăzute de noile SNC;

2)      reclasifice elementele contabile care nu corespund criteriilor de clasificare prevăzute de noile SNC.

    Soldurile conturilor contabile aplicate pînă la data tranziţiei la noile SNC se transpun în conturile contabile noi prin întocmirea înregistrărilor contabile de corectare. În acest caz trebuie luat în considerare faptul că în Planul general de conturi contabile au fost introduse unele conturi suplimentare, modificate denumirile şi codurile  anumitor conturi, divizate şi comasate unele conturi.

Recomandările au 6 anexe care conțin explicațiile abrevierilor, noțiunilor care sunt utilizate în noile SNC, formule contabile care sunt necesar de întocmit pentru tranziția la noile SNC.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...