37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Atenție! Proiectul modificărilor la Codul Fiscal și Legea privind plata pentru poluarea mediului

Atenție! Proiectul modificărilor la Codul Fiscal și Legea privind plata pentru poluarea mediului

21.01.20141.112 views Contabilsef.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Atenție! Proiectul modificărilor la Codul Fiscal și Legea privind plata pentru poluarea mediului

     Stimați cititori, vă informăm  că a fost prezentat consultărilor publice  proiectul HG cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative.

     Potrivit proiectului privind completarea și modificarea Codului Fiscal, drept confirmare a exportului de mărfuri, efectuat pe cale rutieră, feroviară, maritimă și aeriană, va servi informaţia electronică privind numărul declaraţiei vamale, cantitatea şi valoarea mărfii, numărul de înmatriculare a mijlocului de transport, data încheierii tranzitului şi traversării mărfurilor peste frontiera vamală, obținută de organele fiscale, prin (la) accesarea unui modul informaţional al Serviciului Vamal.

     Totodată, în cazul  mărfurilor autohtone anterior exportate şi reintroduse, în termen de 3 ani, în aceeaşi stare (articolul 103 alineatul (2) litera b)), confirmarea electronică despre restituirea/nerestituirea TVA se va obţine de organul vamal la accesarea unui modul informaţional al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.

     Potrivit proiectului termenul de achitare a taxei pe valoarea adăugată în cazul importurilor pentru mărfurile introduse în țară în scopul desfășurării activității de întreprinzător și plasate într-un regim vamal care, conform prevederilor legale, prevede achitarea T.V.A., termenul obligației fiscale începe să curgă ulterior depunerii  declarației vamale, înainte de expirarea termenului remis de plată a drepturilor de import, în modul prevăzut de art.124 al Codului  vamal. Data achitării  T.V.A.  se consideră data depunerii de către importator (declarant) sau de către un terţ mandatat de către acesta, a mijloacelor băneşti la casieria organului vamal sau la Contul Unic Trezorerial, confirmată printr-un extras din contul bancar.

     Referitor la accizele pentru mărfurile importare, proiectul prevede că acestea se calculează şi se achită de către persoanele juridice şi persoanele fizice înregistrate în calitate de subiecţi ai activităţii de întreprinzător după depunerea declarației vamale, înainte de expirarea termenului remis de plată a drepturilor de import, în modul prevăzut de art.124 al Codului vamal.”

     Potrivit proiectului modificărilor la Legea privind plata pentru poluarea mediului  nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998  achitarea plății pentru importul mărfurilor care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului (plata ecologica)  se va  efectua pînă la data de 15 a lunii imediat următoare celei în care au fost efectuate importurile.

      La moment  achitarea plății pentru poluarea mediului se efectuează pînă la sau în momentul plasării lor în regim vamal de import

     Menționăm că  administrarea plății respective se va  efectua de Inspectoratului Fiscal Principal de Stat  în temeiul informației prezentate de către organele vamale prin intermediul ghișeului unic.

     Proiectul conține modificări și completări ale Codului Vamal.

     Stimați cititori, vă îndemnăm să vă expuneți. Propunerile şi comentariile DVS  vor fi expediate în adresa Ministerului  Economie.

proiectul HG cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative.

Atenție! Proiectul modificărilor la Codul Fiscal și Legea privind plata pentru poluarea mediului

     Stimați cititori, vă informăm  că a fost prezentat consultărilor publice  proiectul HG cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative.

     Potrivit proiectului privind completarea și modificarea Codului Fiscal, drept confirmare a exportului de mărfuri, efectuat pe cale rutieră, feroviară, maritimă și aeriană, va servi informaţia electronică privind numărul declaraţiei vamale, cantitatea şi valoarea mărfii, numărul de înmatriculare a mijlocului de transport, data încheierii tranzitului şi traversării mărfurilor peste frontiera vamală, obținută de organele fiscale, prin (la) accesarea unui modul informaţional al Serviciului Vamal.

     Totodată, în cazul  mărfurilor autohtone anterior exportate şi reintroduse, în termen de 3 ani, în aceeaşi stare (articolul 103 alineatul (2) litera b)), confirmarea electronică despre restituirea/nerestituirea TVA se va obţine de organul vamal la accesarea unui modul informaţional al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.

     Potrivit proiectului termenul de achitare a taxei pe valoarea adăugată în cazul importurilor pentru mărfurile introduse în țară în scopul desfășurării activității de întreprinzător și plasate într-un regim vamal care, conform prevederilor legale, prevede achitarea T.V.A., termenul obligației fiscale începe să curgă ulterior depunerii  declarației vamale, înainte de expirarea termenului remis de plată a drepturilor de import, în modul prevăzut de art.124 al Codului  vamal. Data achitării  T.V.A.  se consideră data depunerii de către importator (declarant) sau de către un terţ mandatat de către acesta, a mijloacelor băneşti la casieria organului vamal sau la Contul Unic Trezorerial, confirmată printr-un extras din contul bancar.

     Referitor la accizele pentru mărfurile importare, proiectul prevede că acestea se calculează şi se achită de către persoanele juridice şi persoanele fizice înregistrate în calitate de subiecţi ai activităţii de întreprinzător după depunerea declarației vamale, înainte de expirarea termenului remis de plată a drepturilor de import, în modul prevăzut de art.124 al Codului vamal.”

     Potrivit proiectului modificărilor la Legea privind plata pentru poluarea mediului  nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998  achitarea plății pentru importul mărfurilor care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului (plata ecologica)  se va  efectua pînă la data de 15 a lunii imediat următoare celei în care au fost efectuate importurile.

      La moment  achitarea plății pentru poluarea mediului se efectuează pînă la sau în momentul plasării lor în regim vamal de import

     Menționăm că  administrarea plății respective se va  efectua de Inspectoratului Fiscal Principal de Stat  în temeiul informației prezentate de către organele vamale prin intermediul ghișeului unic.

     Proiectul conține modificări și completări ale Codului Vamal.

     Stimați cititori, vă îndemnăm să vă expuneți. Propunerile şi comentariile DVS  vor fi expediate în adresa Ministerului  Economie.

proiectul HG cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...