37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Atenție ! Proiectul care va simplifica legislația fiscală

Atenție ! Proiectul care va simplifica legislația fiscală

25.09.20131.508 views Contabilsef.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Atenție ! Proiectul care va simplifica legislația fiscală

Stimați cititori, a fost supus consultărilor publice proiectul de Hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea "Foii de parcurs pentru ameliorarea competitivității Republicii Moldova".

Conform Notei informative obiectivul general al acestui document este ameliorarea competitivității economiei țării, considerată atît la nivel macro, cît și micro ( de întreprindere), pentru a permite producătorilor și prestatorilor de servicii să concureze mai sigur pe piața UE

În continuare vă prezentăm obiectivele ce țin de impozitarea și administrarea fiscală. Unele din acestea au fost deja realizate, altele se preconizază a fi realizate în viitorul apropiat.

Componenta VIII. IMPOZITAREA ŞI ADMINISTRAREA FISCALĂ

Obiectivul 1: Asigurarea echităţii, stabilităţii şi transparenţei fiscale                                                                    Termen de realizare     Instituția responsabila      

Elaborarea politicilor fiscale mai stabile şi previzibile, care ar facilita activitatea economică

Elaborarea unui concept nou a sistemului fiscal, care ar asigura o transparenţă şi previzibilitate mai bună pentru mediul de afaceri în domeniul fiscal

Trimestrul I, 2014

MF; MEc

 

Revizuirea Codului Fiscal în baza noii concepţii cu privire la sistemul fiscal

Trimestrul IV, 2014

MF; MEc

 

Analiza anuală a impactului politicii fiscale și documentelor de politici fiscale asupra mediului de afaceri

Trimestrul I, anual

MF; MEc

 

Introducerea obligativităţii stabilirii unui termen de minimum 6 luni de zile pentru intrarea în vigoare a modificărilor şi completărilor în legislaţia fiscală şi vamală

Trimestrul II, 2014

MF; MEc

 

Introducerea unor principii de legiferare exprese pentru legislaţia fiscală şi vamală  pe ciclu anual (un aşa numit  ”moratoriul” la modificarea legislaţiei fiscale şi vamale, sub aspectul majorării presiunii administrative asupra mediului de afaceri)

Trimestrul II, 2014

MF; MEc

 

Crearea şi menţinerea unui grup de lucru permanent în domeniul fiscal cu participarea sectorului privat şi cooperarea cu grupul de lucru pentru reglementarea activităţii de întreprinzător

Trimestrul IV, 2014

MF; MEc

 

Obiectivul 2: Îmbunătăţirea şi simplificarea sistemelor fiscale naţionale

Optimizarea procedurilor şi a perioadei de timp necesare unui agent economic pentru lansarea, desfăşurarea şi lichidarea afacerii, prin aplicarea unor abordări inovaţionale în reglementarea afacerilor

Reducerea numărului de declaraţii fiscale, de plăţi fiscale şi timpul aferent achitării impozitelor

Trimestrul IV, 2013

MF; IFPS

 

Reducerea termenului de rambursare a TVA, accizelor şi de returnare a plăţilor excedente ale impozitelor

Trimestrul IV, 2014

MF; IFPS

 

Simplificarea procedurilor de calculare, raportare şi achitare a obligaţiilor fiscale şi sporirea nivelului de satisfacţie a contribuabilului

Trimestrul IV, 2014

MF; IFPS

 

Crearea unui “singur cont al contribuabilului”

Trimestrul IV, 2014

MF; IFPS

 

Comasarea rapoartelor privind taxele locale

Trimestrul IV, 2013

MF; IFPS

 

Obiectivul 3: Orientarea politicii fiscale spre crearea de stimulente pentru dezvoltarea economică

 

Stabilirea unor politici şi reglementări fiscale care ar facilita dezvoltarea economică şi creşterea competitivităţii economiei naţionale

Acordarea de stimulente fiscale strict direcţionate pentru susţinerea IMM, promovarea exporturilor şi investiţiilor, precum şi a antreprenorialului social etc.

Trimestrul III, 2014

MF; IFPS

Modificarea legislaţiei fiscale în vederea includerii prevederilor privind oferirea deducerilor din venitul impozabil pentru necesităţile de producţie (instruire/VET, cheltuieli de transport etc.)

Trimestrul III, 2014

MF; IFPS

Scutirea importului mijloacelor fixe introduse în capitalul social al agentului economic de TVA şi taxe vamale

Trimestrul III, 2014

MF; IFPS

Introducerea unor metode de amortizare mai accelerată pentru utilajul şi echipamentul utilizat în scopuri inovaţionale

Trimestrul III, 2014

MF; IFPS

Dezvoltarea sistemului de impozitare şi de administrare, inclusiv consolidarea capacităţii de colectare a impozitelor şi control efectiv în vederea eliminării fraudelor şi a evaziunii fiscale

Dezvoltarea unui proces de documentare şi analiză a conformării intervenţiilor şi rezultatelor

În termenii stabiliţi în Acordul de Asociere

MF; IFPS

Avansarea spre un sistem complet de restituire a TVA cu un accent specific pe procedurile de rambursare, pentru a evita acumularea de arierate

În termenii stabiliţi în Acordul de Asociere

MF; IFPS

Elaborarea politicilor comprehensive pentru prevenirea şi combaterea evaziunii şi fraudei fiscale

În termenii stabiliţi în Acordul de Asociere

MF; IFPS

Elaborarea mecanismelor eficiente de  identificare sistematică a fraudelor fiscale şi evaziunii, de investigare şi urmărire penală, în vederea creşterii nivelului general de conformare fiscală

În termenii stabiliţi în Acordul de Asociere

MF; IFPS

Obiectivul 4: Modernizarea modalităţii de abordare a conformităţii contribuabililor

 

Crearea unui sistem fiscal bazat pe principiul conformării benevole

Promovarea în mod activ, sistematic şi cu regularitate a conformării voluntare

2013-2014

MF; IFPS

Crearea şi fortificarea capacităţilor autorităţilor fiscale şi instanţelor de judecată în soluţionarea contestaţiilor şi litigiilor din partea contribuabililor

Elaborarea şi aprobarea legii cu privire la consilierea fiscală şi crearea unui sistem de instruire continuă a judecătorilor implicaţi în soluţionarea cazurilor fiscale

2014

MF

Elaborarea modificărilor cadrului normativ în vederea stabilirii sancţiunilor şi amenzilor administrative proporţional cu riscurile şi prejudiciile aduse

2014

MF

Obiectivul 5: Reformarea cadrului organizaţional şi instituţional

 

Revizuirea structurii organizaţionale pentru a deveni eficientă şi efectivă în procesul îndeplinirii sarcinilor administraţiei fiscale

Preluarea celor mai bune practici prin cooperarea internaţională, efectuarea schimbului de informaţii, conlucrarea şi colaborarea cu diverse instituţii publice din ţară,  sporirea  transparenţei în procesul decizional, cooperarea cu profesioniştii din domeniul fiscal şi asociaţiile oamenilor de afaceri, în vederea promovării conformării

Permanent

IFPS

Crearea unui parteneriat public-privat dezvoltat în domeniile de activitate ale economiei naţionale cu risc sporit pentru administrarea fiscală

Identificarea domeniilor de activitate ale economiei naţionale cu grad sporit de risc pentru administrarea fiscală

Trimestrul IV, 2013

MF; IFPS; MEc

Antrenarea parteneriatului public-privat la implementarea noilor metode şi proceduri de administrare fiscală în anumite sectoare ale economiei naţionale şi monitorizarea acestora prin asigurarea funcţionalităţii Consiliului de Conformare

Trimestrul IV, 2014

MF; IFPS; MEc

Introducerea răspunderii instituţionale şi/sau personale pentru administrarea fiscală defectuoasă

Modificarea legislaţiei relevante în vederea introducerii prevederilor privind răspunderea instituţională şi/sau personală pentru administrarea fiscală defectuoasă

Trimestrul III, 2014

MF; IFPS; MJ

Elaborarea mecanismelor de excludere din practică a atitudinii părtinitoare a organelor fiscale în cadrul controlului fiscal

Trimestrul I, 2014

MF; IFPS; MJ

Realizarea controalelor fiscale în baza riscului perceput, orientate preponderent spre prevenire şi consiliere, nu spre încasări de amenzi, controalele (inspecţiile)

Trimestrul I, 2014

MF; IFPS; MJ

Implementarea în legislaţia fiscală a concepţiilor de „soluţie fiscală individuală anticipată” şi „consultant fiscal autorizat”

Trimestrul IV, 2014

MF; IFPS; MJ

Introducerea instituţiei judecătorilor şi avocaţilor fiscali sau a experţilor fiscali

Trimestrul IV, 2014

MF; IFPS; MJ

Acțiuni sectoriale

 

Stimulente pentru sectorul agrar

Continuarea procesului de consolidare a taxelor fiscale;

Reducerea numărului și revizuirea periodicității rapoartelor fiscale expediate de către agenții economici din domeniu;

Reducerea termenului de restituire a TVA până la 30 zile;

Scutirea de la plata TVA și taxelor vamale a echipamentelor și utilajelor introduse in capitalul social;

Efectuarea controalelor fiscale în baza unui sistem de evaluare a riscurilor

Limitarea numărului si reglementarea procedurii de efectuare a controalelor 

Stimulente pentru sectorul industrial, inclusiv TIC

Modificarea legislației pentru scutirea de la plata TVA și taxelor vamale pentru materiile prime și materialele auxiliare importate pentru procesare și export / reexport ulterior;

Anularea / reducerea taxelor vamale pentru materii prime și materiale auxiliare;

Majorarea taxelor vamale la produsele industriale de import similare celor autohtone;

Reducerea termenului de restituire a TVA până la 30 zile;

Simplificarea procedurii de restituire a TVA – implementarea unui sistem automatizat prin excluderea factorului uman;

Crearea și menținerea Registrului comercianților cu informațiile de bază – evitarea firmelor fantomă;

Scutirea de la plata TVA și taxelor vamale a echipamentelor și utilajelor introduse in capitalul social;

 

Obiectivul 5: Perfecţionarea activităţii brokerilor vamali

 

Declanșarea concurenței și oferirea posibilității de participare directă a operatorilor comerciali la perfectarea declarațiilor vamale

Eliminarea cerințelor obligatorii de a utiliza brokerii vamali

Trimestrul III, 2013

MF; SV

 

Licențierea brokerilor după reguli transparente, ne-discriminatorii și proporționale.

Trimestrul III, 2013

MF; SV

 

Elaborarea metodologiei de calcul si aplicare a taxelor pentru serviciile de brokeri vamali

2014

SV

 

Vă îndemnăm să vă expuneţi referitor la proiectul proiectul de Hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea "Foii de parcurs pentru ameliorarea competitivității Republicii Moldova

Propunerile şi comentariile DVS vor fi  expediate Ministerului Economiei

·         proiectul de Hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea "Foii de parcurs pentru ameliorarea competitivității Republicii Moldova

·         Nota informativă la proiectul de Hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea "Foii de parcurs pentru ameliorarea competitivității Republicii Moldova

Atenție ! Proiectul care va simplifica legislația fiscală

Stimați cititori, a fost supus consultărilor publice proiectul de Hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea "Foii de parcurs pentru ameliorarea competitivității Republicii Moldova".

Conform Notei informative obiectivul general al acestui document este ameliorarea competitivității economiei țării, considerată atît la nivel macro, cît și micro ( de întreprindere), pentru a permite producătorilor și prestatorilor de servicii să concureze mai sigur pe piața UE

În continuare vă prezentăm obiectivele ce țin de impozitarea și administrarea fiscală. Unele din acestea au fost deja realizate, altele se preconizază a fi realizate în viitorul apropiat.

Componenta VIII. IMPOZITAREA ŞI ADMINISTRAREA FISCALĂ

Obiectivul 1: Asigurarea echităţii, stabilităţii şi transparenţei fiscale                                                                    Termen de realizare     Instituția responsabila      

Elaborarea politicilor fiscale mai stabile şi previzibile, care ar facilita activitatea economică

Elaborarea unui concept nou a sistemului fiscal, care ar asigura o transparenţă şi previzibilitate mai bună pentru mediul de afaceri în domeniul fiscal

Trimestrul I, 2014

MF; MEc

 

Revizuirea Codului Fiscal în baza noii concepţii cu privire la sistemul fiscal

Trimestrul IV, 2014

MF; MEc

 

Analiza anuală a impactului politicii fiscale și documentelor de politici fiscale asupra mediului de afaceri

Trimestrul I, anual

MF; MEc

 

Introducerea obligativităţii stabilirii unui termen de minimum 6 luni de zile pentru intrarea în vigoare a modificărilor şi completărilor în legislaţia fiscală şi vamală

Trimestrul II, 2014

MF; MEc

 

Introducerea unor principii de legiferare exprese pentru legislaţia fiscală şi vamală  pe ciclu anual (un aşa numit  ”moratoriul” la modificarea legislaţiei fiscale şi vamale, sub aspectul majorării presiunii administrative asupra mediului de afaceri)

Trimestrul II, 2014

MF; MEc

 

Crearea şi menţinerea unui grup de lucru permanent în domeniul fiscal cu participarea sectorului privat şi cooperarea cu grupul de lucru pentru reglementarea activităţii de întreprinzător

Trimestrul IV, 2014

MF; MEc

 

Obiectivul 2: Îmbunătăţirea şi simplificarea sistemelor fiscale naţionale

Optimizarea procedurilor şi a perioadei de timp necesare unui agent economic pentru lansarea, desfăşurarea şi lichidarea afacerii, prin aplicarea unor abordări inovaţionale în reglementarea afacerilor

Reducerea numărului de declaraţii fiscale, de plăţi fiscale şi timpul aferent achitării impozitelor

Trimestrul IV, 2013

MF; IFPS

 

Reducerea termenului de rambursare a TVA, accizelor şi de returnare a plăţilor excedente ale impozitelor

Trimestrul IV, 2014

MF; IFPS

 

Simplificarea procedurilor de calculare, raportare şi achitare a obligaţiilor fiscale şi sporirea nivelului de satisfacţie a contribuabilului

Trimestrul IV, 2014

MF; IFPS

 

Crearea unui “singur cont al contribuabilului”

Trimestrul IV, 2014

MF; IFPS

 

Comasarea rapoartelor privind taxele locale

Trimestrul IV, 2013

MF; IFPS

 

Obiectivul 3: Orientarea politicii fiscale spre crearea de stimulente pentru dezvoltarea economică

 

Stabilirea unor politici şi reglementări fiscale care ar facilita dezvoltarea economică şi creşterea competitivităţii economiei naţionale

Acordarea de stimulente fiscale strict direcţionate pentru susţinerea IMM, promovarea exporturilor şi investiţiilor, precum şi a antreprenorialului social etc.

Trimestrul III, 2014

MF; IFPS

Modificarea legislaţiei fiscale în vederea includerii prevederilor privind oferirea deducerilor din venitul impozabil pentru necesităţile de producţie (instruire/VET, cheltuieli de transport etc.)

Trimestrul III, 2014

MF; IFPS

Scutirea importului mijloacelor fixe introduse în capitalul social al agentului economic de TVA şi taxe vamale

Trimestrul III, 2014

MF; IFPS

Introducerea unor metode de amortizare mai accelerată pentru utilajul şi echipamentul utilizat în scopuri inovaţionale

Trimestrul III, 2014

MF; IFPS

Dezvoltarea sistemului de impozitare şi de administrare, inclusiv consolidarea capacităţii de colectare a impozitelor şi control efectiv în vederea eliminării fraudelor şi a evaziunii fiscale

Dezvoltarea unui proces de documentare şi analiză a conformării intervenţiilor şi rezultatelor

În termenii stabiliţi în Acordul de Asociere

MF; IFPS

Avansarea spre un sistem complet de restituire a TVA cu un accent specific pe procedurile de rambursare, pentru a evita acumularea de arierate

În termenii stabiliţi în Acordul de Asociere

MF; IFPS

Elaborarea politicilor comprehensive pentru prevenirea şi combaterea evaziunii şi fraudei fiscale

În termenii stabiliţi în Acordul de Asociere

MF; IFPS

Elaborarea mecanismelor eficiente de  identificare sistematică a fraudelor fiscale şi evaziunii, de investigare şi urmărire penală, în vederea creşterii nivelului general de conformare fiscală

În termenii stabiliţi în Acordul de Asociere

MF; IFPS

Obiectivul 4: Modernizarea modalităţii de abordare a conformităţii contribuabililor

 

Crearea unui sistem fiscal bazat pe principiul conformării benevole

Promovarea în mod activ, sistematic şi cu regularitate a conformării voluntare

2013-2014

MF; IFPS

Crearea şi fortificarea capacităţilor autorităţilor fiscale şi instanţelor de judecată în soluţionarea contestaţiilor şi litigiilor din partea contribuabililor

Elaborarea şi aprobarea legii cu privire la consilierea fiscală şi crearea unui sistem de instruire continuă a judecătorilor implicaţi în soluţionarea cazurilor fiscale

2014

MF

Elaborarea modificărilor cadrului normativ în vederea stabilirii sancţiunilor şi amenzilor administrative proporţional cu riscurile şi prejudiciile aduse

2014

MF

Obiectivul 5: Reformarea cadrului organizaţional şi instituţional

 

Revizuirea structurii organizaţionale pentru a deveni eficientă şi efectivă în procesul îndeplinirii sarcinilor administraţiei fiscale

Preluarea celor mai bune practici prin cooperarea internaţională, efectuarea schimbului de informaţii, conlucrarea şi colaborarea cu diverse instituţii publice din ţară,  sporirea  transparenţei în procesul decizional, cooperarea cu profesioniştii din domeniul fiscal şi asociaţiile oamenilor de afaceri, în vederea promovării conformării

Permanent

IFPS

Crearea unui parteneriat public-privat dezvoltat în domeniile de activitate ale economiei naţionale cu risc sporit pentru administrarea fiscală

Identificarea domeniilor de activitate ale economiei naţionale cu grad sporit de risc pentru administrarea fiscală

Trimestrul IV, 2013

MF; IFPS; MEc

Antrenarea parteneriatului public-privat la implementarea noilor metode şi proceduri de administrare fiscală în anumite sectoare ale economiei naţionale şi monitorizarea acestora prin asigurarea funcţionalităţii Consiliului de Conformare

Trimestrul IV, 2014

MF; IFPS; MEc

Introducerea răspunderii instituţionale şi/sau personale pentru administrarea fiscală defectuoasă

Modificarea legislaţiei relevante în vederea introducerii prevederilor privind răspunderea instituţională şi/sau personală pentru administrarea fiscală defectuoasă

Trimestrul III, 2014

MF; IFPS; MJ

Elaborarea mecanismelor de excludere din practică a atitudinii părtinitoare a organelor fiscale în cadrul controlului fiscal

Trimestrul I, 2014

MF; IFPS; MJ

Realizarea controalelor fiscale în baza riscului perceput, orientate preponderent spre prevenire şi consiliere, nu spre încasări de amenzi, controalele (inspecţiile)

Trimestrul I, 2014

MF; IFPS; MJ

Implementarea în legislaţia fiscală a concepţiilor de „soluţie fiscală individuală anticipată” şi „consultant fiscal autorizat”

Trimestrul IV, 2014

MF; IFPS; MJ

Introducerea instituţiei judecătorilor şi avocaţilor fiscali sau a experţilor fiscali

Trimestrul IV, 2014

MF; IFPS; MJ

Acțiuni sectoriale

 

Stimulente pentru sectorul agrar

Continuarea procesului de consolidare a taxelor fiscale;

Reducerea numărului și revizuirea periodicității rapoartelor fiscale expediate de către agenții economici din domeniu;

Reducerea termenului de restituire a TVA până la 30 zile;

Scutirea de la plata TVA și taxelor vamale a echipamentelor și utilajelor introduse in capitalul social;

Efectuarea controalelor fiscale în baza unui sistem de evaluare a riscurilor

Limitarea numărului si reglementarea procedurii de efectuare a controalelor 

Stimulente pentru sectorul industrial, inclusiv TIC

Modificarea legislației pentru scutirea de la plata TVA și taxelor vamale pentru materiile prime și materialele auxiliare importate pentru procesare și export / reexport ulterior;

Anularea / reducerea taxelor vamale pentru materii prime și materiale auxiliare;

Majorarea taxelor vamale la produsele industriale de import similare celor autohtone;

Reducerea termenului de restituire a TVA până la 30 zile;

Simplificarea procedurii de restituire a TVA – implementarea unui sistem automatizat prin excluderea factorului uman;

Crearea și menținerea Registrului comercianților cu informațiile de bază – evitarea firmelor fantomă;

Scutirea de la plata TVA și taxelor vamale a echipamentelor și utilajelor introduse in capitalul social;

 

Obiectivul 5: Perfecţionarea activităţii brokerilor vamali

 

Declanșarea concurenței și oferirea posibilității de participare directă a operatorilor comerciali la perfectarea declarațiilor vamale

Eliminarea cerințelor obligatorii de a utiliza brokerii vamali

Trimestrul III, 2013

MF; SV

 

Licențierea brokerilor după reguli transparente, ne-discriminatorii și proporționale.

Trimestrul III, 2013

MF; SV

 

Elaborarea metodologiei de calcul si aplicare a taxelor pentru serviciile de brokeri vamali

2014

SV

 

Vă îndemnăm să vă expuneţi referitor la proiectul proiectul de Hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea "Foii de parcurs pentru ameliorarea competitivității Republicii Moldova

Propunerile şi comentariile DVS vor fi  expediate Ministerului Economiei

·         proiectul de Hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea "Foii de parcurs pentru ameliorarea competitivității Republicii Moldova

·         Nota informativă la proiectul de Hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea "Foii de parcurs pentru ameliorarea competitivității Republicii Moldova

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...