37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Atenţie! Noul Regulament privind procedura de eliberare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special pusă în sarcina Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (exceptînd facturile fiscale)

Atenţie! Noul Regulament privind procedura de eliberare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special pusă în sarcina Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (exceptînd facturile fiscale)

03.07.20133.784 views Contabilsef.md

1

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Atenţie! Noul Regulament privind modul de administrare a procedurii de eliberare
a formularelor tipizate de documente primare cu regim special pusă în sarcina Inspectoratului Fiscal Principal  de Stat (exceptînd facturile fiscale)

    Stimaţi cititori, vă informăm că în  Monitorul Oficial nr. 136-139  din 28.06.2013 a fost publicat Ordinul IFPS nr. 780 din  18.06.2013 privind modul de administrare a procedurii de eliberarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special pusă în sarcina Inspectoratului Fiscal Principal  de Stat (exceptînd facturile fiscale).

Lista documente primare cu regim special care cad sub incidenţa  acestui ordin sînt:

 a) actul de achiziţie a mărfurilor;
    b) actul de achiziţie a serviciilor de locaţiune şi a cheltuielilor aferente;
    c) bonul de plată;
    d) chitanţa de recepţie a plăţilor nefiscale (1-SF);
    e) chitanţa de recepţie a plăţilor fiscale (2-SF);
    f) foaia de parcurs;
    g) factura şi anexa la factură.

Atenţie! A fost ABROGAT Ordinul IFPS nr.141 din 05.02.2013, privind modul de administrare a procedurii de eliberare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special pusă în sarcina Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (exceptînd facturile fiscale), cu modificările şi completările ulterioare.

Noului ordin a aprobat Regulamentul privind eliberarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special (în continuare Regulament).

Regulamentul stabileşte procedura generală şi procedura specială de eliberare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special (exceptînd facturile fiscale).

Procedura generală

Conform acesteia formularele se eliberează contra plată şi exclusiv contra semnătura persoanelor autorizate ale agentului economic sau în baza delegaţiei semnate de acestea, la prezentarea cererii-comandă, conform modelului stabilit şi a ordinului de plată ce confirmă transferul banilor.

În cazul cînd operaţiunile la conturile bancare ale agentului economic sunt suspendate, acesta are dreptul de a transfera mijloacele financiare la contul Inspectoratului Fiscal din numele persoanei autorizate (director sau contabil), indicate în cererea-comandă, drept dovadă a transferului fiind ordinul de plată ce confirmă transferul banilor, cu indicaţia destinaţiei plăţii (ex:Achitarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special pentru SRL ,,XXX”).

Pentru eliberarea formularelor, agenţii economici se deplasează la centrele de eliberare a formularelor:

        1. pentru agenţii economici administraţi de către Direcţia Generală a Marilor Contribuabili (DGMC) şi oficiile fiscale din republică - centrul de eliberare pe adresa str. Teilor, nr.7/2, etajul 3, biroul 303 (în incinta Direcţiei Administrare Fiscală Botanica);

        2. pentru agenţii economici din municipiul Chişinău - centrul de eliberare situat la adresa or. Chişinău, şos. Hînceşti, nr.53;

       3.  pentru agenţii economici din cadrul IFS teritoriale – sediul IFS teritorial unde a fost depusă cererea-comandă.

Totodată agenţii economici cărora li se permite, în baza listei aprobate de IFPS, tipărirea de sine stătător a facturilor fiscale, vor imprima de sine stătător, de asemenea, şi formularele prevăzute în prezentul ordin.

Procedura specială

Cererea-comandă privind eliberarea formularelor se examinează în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acestora. Pînă la scurgerea termenului indicat, funcţionarul fiscal însărcinat cu executarea cererii-comandă, informează solicitantul despre starea cererii-comandă.

Se INTERZICE acceptarea parţială a cantităţii de formulare solicitate.

Totodată în cazul în care, la verificarea cererii-comandă privind eliberarea formularelor apar dubii vizavi de modul legal de utilizare ulterioară a acestora, angajatul IFS (persoana împuternicită cu procesarea cererii-comandă în cauză) POATE solicita documente confirmative suplimentare, iar termenul stabilit pentru examinarea cererii-comandă se extinde cu cel mult două zile de la termenul stabilit de 3 zile lucrătoare de la primirea acestora.

În caz de refuz, acesta se argumentează în scris contribuabilului.

Se vor admite interdicţiile recepţionate de la organele de drept în eliberarea formularelor doar în cazul în care acestea au fost dispuse în corespundere cu prevederile legislaţiei, iar în refuzul acordat contribuabilului se va face trimitere expresă la interdicţia organului vizat.

Organele de drept (Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura Generală, Centrul Naţional Anticorupţie - în parte ce ţine de spălarea banilor) vor remite în adresa IFPS informaţii privind agentul economic (codul fiscal, adresa juridică) şi cauza interdicţiei.

Atenţie! Noul Regulament privind modul de administrare a procedurii de eliberare
a formularelor tipizate de documente primare cu regim special pusă în sarcina Inspectoratului Fiscal Principal  de Stat (exceptînd facturile fiscale)

    Stimaţi cititori, vă informăm că în  Monitorul Oficial nr. 136-139  din 28.06.2013 a fost publicat Ordinul IFPS nr. 780 din  18.06.2013 privind modul de administrare a procedurii de eliberarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special pusă în sarcina Inspectoratului Fiscal Principal  de Stat (exceptînd facturile fiscale).

Lista documente primare cu regim special care cad sub incidenţa  acestui ordin sînt:

 a) actul de achiziţie a mărfurilor;
    b) actul de achiziţie a serviciilor de locaţiune şi a cheltuielilor aferente;
    c) bonul de plată;
    d) chitanţa de recepţie a plăţilor nefiscale (1-SF);
    e) chitanţa de recepţie a plăţilor fiscale (2-SF);
    f) foaia de parcurs;
    g) factura şi anexa la factură.

Atenţie! A fost ABROGAT Ordinul IFPS nr.141 din 05.02.2013, privind modul de administrare a procedurii de eliberare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special pusă în sarcina Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (exceptînd facturile fiscale), cu modificările şi completările ulterioare.

Noului ordin a aprobat Regulamentul privind eliberarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special (în continuare Regulament).

Regulamentul stabileşte procedura generală şi procedura specială de eliberare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special (exceptînd facturile fiscale).

Procedura generală

Conform acesteia formularele se eliberează contra plată şi exclusiv contra semnătura persoanelor autorizate ale agentului economic sau în baza delegaţiei semnate de acestea, la prezentarea cererii-comandă, conform modelului stabilit şi a ordinului de plată ce confirmă transferul banilor.

În cazul cînd operaţiunile la conturile bancare ale agentului economic sunt suspendate, acesta are dreptul de a transfera mijloacele financiare la contul Inspectoratului Fiscal din numele persoanei autorizate (director sau contabil), indicate în cererea-comandă, drept dovadă a transferului fiind ordinul de plată ce confirmă transferul banilor, cu indicaţia destinaţiei plăţii (ex:Achitarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special pentru SRL ,,XXX”).

Pentru eliberarea formularelor, agenţii economici se deplasează la centrele de eliberare a formularelor:

        1. pentru agenţii economici administraţi de către Direcţia Generală a Marilor Contribuabili (DGMC) şi oficiile fiscale din republică - centrul de eliberare pe adresa str. Teilor, nr.7/2, etajul 3, biroul 303 (în incinta Direcţiei Administrare Fiscală Botanica);

        2. pentru agenţii economici din municipiul Chişinău - centrul de eliberare situat la adresa or. Chişinău, şos. Hînceşti, nr.53;

       3.  pentru agenţii economici din cadrul IFS teritoriale – sediul IFS teritorial unde a fost depusă cererea-comandă.

Totodată agenţii economici cărora li se permite, în baza listei aprobate de IFPS, tipărirea de sine stătător a facturilor fiscale, vor imprima de sine stătător, de asemenea, şi formularele prevăzute în prezentul ordin.

Procedura specială

Cererea-comandă privind eliberarea formularelor se examinează în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acestora. Pînă la scurgerea termenului indicat, funcţionarul fiscal însărcinat cu executarea cererii-comandă, informează solicitantul despre starea cererii-comandă.

Se INTERZICE acceptarea parţială a cantităţii de formulare solicitate.

Totodată în cazul în care, la verificarea cererii-comandă privind eliberarea formularelor apar dubii vizavi de modul legal de utilizare ulterioară a acestora, angajatul IFS (persoana împuternicită cu procesarea cererii-comandă în cauză) POATE solicita documente confirmative suplimentare, iar termenul stabilit pentru examinarea cererii-comandă se extinde cu cel mult două zile de la termenul stabilit de 3 zile lucrătoare de la primirea acestora.

În caz de refuz, acesta se argumentează în scris contribuabilului.

Se vor admite interdicţiile recepţionate de la organele de drept în eliberarea formularelor doar în cazul în care acestea au fost dispuse în corespundere cu prevederile legislaţiei, iar în refuzul acordat contribuabilului se va face trimitere expresă la interdicţia organului vizat.

Organele de drept (Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura Generală, Centrul Naţional Anticorupţie - în parte ce ţine de spălarea banilor) vor remite în adresa IFPS informaţii privind agentul economic (codul fiscal, adresa juridică) şi cauza interdicţiei.

Comentarii

  1. Braniste Iulia spune:

    Buna ziua. Pentru a primi formulare tipizate pentru ASEM, trebuie mai intai sa ne apropiem cu cererea-comanda la Inspectoratul Fiscal Teritorial, adica sect.Rascani?

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...