37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Atenție! Modificări în Regulamentul cu privire la SIA „e-Factura”

Atenție! Modificări în Regulamentul cu privire la SIA „e-Factura”

20.02.20153.713 views Contabilsef.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Conform Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 113 din 12.02.2015, a fost modificat Regulamentul cu privire la Sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a facturilor şi facturilor fiscale electronice "e-Factura", aprobat prin Ordinul IFPS nr. 562 din 04.04.2014.

Astfel, prin completarea punctului 8, liniuța 2, se menționează că în cazul facturilor/facturilor fiscale electronice, pentru serviciile prestate către beneficiari, generate şi semnate de către Furnizor în SIA „e-Factura", aplicarea de către Furnizor a semnăturii olografe şi ştampilei pe suportul de hârtie nu este obligatorie. În temeiul p.4 din Instrucţiunea privind evidenţa, eliberarea, păstrarea şi utilizarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17.03.1998, aplicarea semnăturii olografe şi ştampilei Cumpărătorului pe exemplarul imprimat (dacă acesta există) al facturii/facturii fiscale a Furnizorului de servicii nu este obligatorie, iar în cazul ciclului de viaţă integral electronic lipseşte necesitatea aplicării de către Cumpărător a semnăturii digitale pe facturile/facturile fiscale electronice pentru prestări de servicii, acestea primind statutul de „finisate", atât la Furnizor, cât şi la Cumpărător, după expedierea acestora.

Totodată, au fost introduse 2 puncte noi, 221 și 222, potrivit cărora, utilizatorii sistemului au posibilitatea imprimării pe suport de hârtie a facturilor/facturilor fiscale generate în SIA „e-Factura", cu vizualizarea însemnelor de protecţie prevăzute de sistem (seria şi număr, bar-code, QR-code) şi menţiunea „Aplicată semnătura digitală de către Furnizor" şi „Aplicată semnătura digitală de către Cumpărător" corespunzător cazului concret, iar sistemul va genera pentru Cumpărător notificare despre recepţionare în compartimentul „Finisate" a unei facturi/facturi fiscale electronice.

În final, Regulamentul a fost completat cu punctul 33, prin care se menționează că la finalizarea perioadei de testare a SIA „e-Factura", data lansării în exploatare industrială a sistemului se va specifica în prezentul Regulament prin operarea completării corespunzătoare, în vederea aplicării conforme a prevederilor art. 4 alin. (22) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului V al Codului fiscal.

Prezentul ordin a fost publicat în Monitorul Oficial de astăzi, 20 februarie și tot astăzi intră în vigoare.

Conform Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 113 din 12.02.2015, a fost modificat Regulamentul cu privire la Sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a facturilor şi facturilor fiscale electronice "e-Factura", aprobat prin Ordinul IFPS nr. 562 din 04.04.2014.

Astfel, prin completarea punctului 8, liniuța 2, se menționează că în cazul facturilor/facturilor fiscale electronice, pentru serviciile prestate către beneficiari, generate şi semnate de către Furnizor în SIA „e-Factura", aplicarea de către Furnizor a semnăturii olografe şi ştampilei pe suportul de hârtie nu este obligatorie. În temeiul p.4 din Instrucţiunea privind evidenţa, eliberarea, păstrarea şi utilizarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17.03.1998, aplicarea semnăturii olografe şi ştampilei Cumpărătorului pe exemplarul imprimat (dacă acesta există) al facturii/facturii fiscale a Furnizorului de servicii nu este obligatorie, iar în cazul ciclului de viaţă integral electronic lipseşte necesitatea aplicării de către Cumpărător a semnăturii digitale pe facturile/facturile fiscale electronice pentru prestări de servicii, acestea primind statutul de „finisate", atât la Furnizor, cât şi la Cumpărător, după expedierea acestora.

Totodată, au fost introduse 2 puncte noi, 221 și 222, potrivit cărora, utilizatorii sistemului au posibilitatea imprimării pe suport de hârtie a facturilor/facturilor fiscale generate în SIA „e-Factura", cu vizualizarea însemnelor de protecţie prevăzute de sistem (seria şi număr, bar-code, QR-code) şi menţiunea „Aplicată semnătura digitală de către Furnizor" şi „Aplicată semnătura digitală de către Cumpărător" corespunzător cazului concret, iar sistemul va genera pentru Cumpărător notificare despre recepţionare în compartimentul „Finisate" a unei facturi/facturi fiscale electronice.

În final, Regulamentul a fost completat cu punctul 33, prin care se menționează că la finalizarea perioadei de testare a SIA „e-Factura", data lansării în exploatare industrială a sistemului se va specifica în prezentul Regulament prin operarea completării corespunzătoare, în vederea aplicării conforme a prevederilor art. 4 alin. (22) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului V al Codului fiscal.

Prezentul ordin a fost publicat în Monitorul Oficial de astăzi, 20 februarie și tot astăzi intră în vigoare.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...