37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Atenţie, modificări legislative!

Atenţie, modificări legislative!

02.01.2013955 views Contabilsef.md

1

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...
false false false MicrosoftInternetExplorer4

Atenţie modificări legislative!

În Monitorul Oficial nr.273-279/1629 din 28.12.2012 , au fost publicate mai multe acte normative ce ţin de evidenţa fiscală.

Ordinul cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2013  nr. 165  din  19.12.2012, nu sînt modificări esenţiale faţă de anul precedent, însă începînd cu 1 ianuarie 2013 se exclud din clasificaţia de venituri bugetare:

- cap.115 §10 “Accize la materialul vinicol”, obligaţiile fiscale neonorate pînă la 31 decembrie 2012 se vor vira la cap.115 §12 “Accize la vinurile din struguri şi vinurile efervescente”, conform datelor menţionate în punctul 11;

- cap.122 §22 “Taxa pentru eliberarea paşapoartelor”;

- cap.123 §08 “Amenzi aplicate de organele Serviciului de Informaţii şi Securitate” şi cap.123 §09 “Amenzi aplicate de Curtea de Conturi”, obligaţiile fiscale se vor vira la cap.123 §01 “Amenzi şi sancţiuni administrative”, conform datelor menţionate în punctul 11.

Au fost publicate darea de seamă pe taxele locale  (Forma TL 13) şi darea de seamă pe taxele locale (Forma TL APL 13), precum şi a instrucţiunilor privind modul de completare a acestora.

 Ordinul privind aprobarea formularelor tipizate ale Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) şi Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL APL 13), precum şi a instrucţiunilor privind modul de completare a acestora nr. 1603  din  20.12.2012.

Acesta este  o dare de seamă unificată pentru toate taxele locale şi este valabilă pentru perioada fiscală care începe la 01 ianuarie 2013.

Forma TL 13 se prezintă de către subiecţii impunerii cu taxele locale specificate la art.289 alin.(2) lit.a) – cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), b), c), d), e), f) g) h) i), j) şi q) al Codului fiscal, care au responsabilităţi de prezentare a dărilor de seamă aferente acestor taxe.

Forma TL APL 13 se prezintă de către organele împuternicite ale autorităţii administraţiei publice locale, care au responsabilităţi de calculare a taxelor locale specificate la art.289 alin.(2) lit.a) – în partea ce ţine de gospodăriile ţărăneşti (de fermier), k), n), o) şi p) al Codului fiscal şi de prezentare a dărilor de seamă aferente acestora.

A fost modificat ordinului IFPS nr.267 din 14.04.2011 “Cu privire la organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili”. Principala modificare ţine de dreptul şefului IFPS de a exclude entităţile economice din lista agenţilor economici – mari contribuabili înainte de termenul stabilit, în cazul nerespectării de către marii contribuabili a obligaţiilor contribuabilului stabilite de art.8 alin.(2) al Codului fiscal şi/sau necorespunderii Criteriilor de determinare a statutului de contribuabil mare.

Totodată, a fost anulat dreptul entităţilor economice, de a deţine statutul de mare contribuabil nu mai puţin de 2 ani consecutiv (excepţia agenţilor economici lichidaţi sau reorganizaţi).

De asemenea, a fost publicată Listei agenţilor economici – mari contribuabili pentru anul 2013

Ordin privind aprobarea Lista agenţilor economici – mari contribuabili pentru anul 2013 nr. 1615  din  24.12.2012.

false false false MicrosoftInternetExplorer4

Atenţie modificări legislative!

În Monitorul Oficial nr.273-279/1629 din 28.12.2012 , au fost publicate mai multe acte normative ce ţin de evidenţa fiscală.

Ordinul cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2013  nr. 165  din  19.12.2012, nu sînt modificări esenţiale faţă de anul precedent, însă începînd cu 1 ianuarie 2013 se exclud din clasificaţia de venituri bugetare:

- cap.115 §10 “Accize la materialul vinicol”, obligaţiile fiscale neonorate pînă la 31 decembrie 2012 se vor vira la cap.115 §12 “Accize la vinurile din struguri şi vinurile efervescente”, conform datelor menţionate în punctul 11;

- cap.122 §22 “Taxa pentru eliberarea paşapoartelor”;

- cap.123 §08 “Amenzi aplicate de organele Serviciului de Informaţii şi Securitate” şi cap.123 §09 “Amenzi aplicate de Curtea de Conturi”, obligaţiile fiscale se vor vira la cap.123 §01 “Amenzi şi sancţiuni administrative”, conform datelor menţionate în punctul 11.

Au fost publicate darea de seamă pe taxele locale  (Forma TL 13) şi darea de seamă pe taxele locale (Forma TL APL 13), precum şi a instrucţiunilor privind modul de completare a acestora.

 Ordinul privind aprobarea formularelor tipizate ale Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) şi Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL APL 13), precum şi a instrucţiunilor privind modul de completare a acestora nr. 1603  din  20.12.2012.

Acesta este  o dare de seamă unificată pentru toate taxele locale şi este valabilă pentru perioada fiscală care începe la 01 ianuarie 2013.

Forma TL 13 se prezintă de către subiecţii impunerii cu taxele locale specificate la art.289 alin.(2) lit.a) – cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), b), c), d), e), f) g) h) i), j) şi q) al Codului fiscal, care au responsabilităţi de prezentare a dărilor de seamă aferente acestor taxe.

Forma TL APL 13 se prezintă de către organele împuternicite ale autorităţii administraţiei publice locale, care au responsabilităţi de calculare a taxelor locale specificate la art.289 alin.(2) lit.a) – în partea ce ţine de gospodăriile ţărăneşti (de fermier), k), n), o) şi p) al Codului fiscal şi de prezentare a dărilor de seamă aferente acestora.

A fost modificat ordinului IFPS nr.267 din 14.04.2011 “Cu privire la organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili”. Principala modificare ţine de dreptul şefului IFPS de a exclude entităţile economice din lista agenţilor economici – mari contribuabili înainte de termenul stabilit, în cazul nerespectării de către marii contribuabili a obligaţiilor contribuabilului stabilite de art.8 alin.(2) al Codului fiscal şi/sau necorespunderii Criteriilor de determinare a statutului de contribuabil mare.

Totodată, a fost anulat dreptul entităţilor economice, de a deţine statutul de mare contribuabil nu mai puţin de 2 ani consecutiv (excepţia agenţilor economici lichidaţi sau reorganizaţi).

De asemenea, a fost publicată Listei agenţilor economici – mari contribuabili pentru anul 2013

Ordin privind aprobarea Lista agenţilor economici – mari contribuabili pentru anul 2013 nr. 1615  din  24.12.2012.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...