37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Atenție! Modificări în legislație cu privire la TVA și operațiuni în vamă

Atenție! Modificări în legislație cu privire la TVA și operațiuni în vamă

15.07.20141.365 views Contabilsef.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Atenție! Modificări în legislație cu privire la TVA și operațiuni în vamă

În Monitorul Oficial din 11 iulie 2014, a fost publicată Legea nr. 110 din 19.06.2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, potrivit căreia au fost operate modificări în legislație cu privire la TVA și operațiuni în vamă.

Astfel, au fost operate modificări în Codul fiscal al RM. Din Articolul 1011 „Restituirea T.V.A. la investiţii (cheltuieli) capitale”, alin.2 s-a eliminat cuvîntul furnizor, ce nu a creat o schimbare esențială. În art. 102 „Trecerea în cont a T.V.A. pe valorile materiale, serviciile procurate” alin. 8, potrivit căreia, pentru livrările de mărfuri, în scopul confirmării dreptului la restituirea T.V.A. pe valorile materiale şi serviciile procurate, subiectul impozabil nu trebuie să prezinte declaraţia vamală de export al mărfurilor.

De asemenea, pentru confirmarea dreptului la restituirea T.V.A. pe valorile materiale şi serviciile procurate, subiectul impozabil, pentru energia electrică, energia termică şi gaze la export în locul declarației vamale se va putea prezenta extrasele din declaraţiile vamale în format electronic, pe care a fost aplicată semnătura digitală a subiectului impozabil, eliberată de Centrul de certificare a cheilor publice al autorităţilor administraţiei publice.

Conform noului cuprins al art. 125 „Trecerea la cont şi restituirea accizelor achitate”, alin. 4, litera c, pentru a obţine restituirea accizului achitat la mărfurile supuse accizelor, utilizate pentru prelucrarea şi/sau fabricarea altor mărfuri supuse accizelor destinate exportului, pe lîngă celelalte acte menționate în articol, subiectul impunerii mai prezintă organelor Serviciului Fiscal de Stat declaraţia vamală a încărcăturii sau copia acesteia, certificată de conducătorul şi de contabilul-şef ai subiectului impunerii, cu menţiunile organului vamal al Republicii Moldova care a eliberat marfa pentru export, sau extrasul din declaraţia vamală de export în format electronic, pe care a fost aplicată semnătura digitală a subiectului impozabil, eliberată de Centrul de certificare a cheilor publice al autorităţilor administraţiei publice.

Potrivit modificărilor din Codul vamal al RM, au fost adăugate 2 noțiuni noi: coridor verde sau „nimic de declarat” și coridor roşu.

La Articolul 73 „Punerea în liberă circulaţie a mărfurilor şi a mijloacelor de transport”, a fost adăugat un nou aliniat, astfel mărfurile introduse pînă la 1 ianuarie 2014 în baza unui contract de leasing operaţional care sînt destinate folosirii în calitate de mijloc de transport internaţional de mărfuri şi pasageri pot fi utilizate în regim vamal de admitere temporară cu suspendare totală pînă la 31 decembrie 2015.

La Articolul 176 „Termenul de depunere a declaraţiei vamale”a fost introdus un nou aliniat, conform căruia, în cazul introducerii animalelor vii supuse carantinei profilactice, termenul de depunere a declaraţiei vamale începe să curgă din ziua finalizării carantinei respective.

Conform art. 179 „Documentele şi informaţiile suplimentare necesare vămuirii” , alin (11) se specifică că în cazul depunerii declaraţiei vamale în format electronic, toate documentele necesare vămuirii se depun în format electronic, cu aplicarea pe declaraţia vamală a semnăturii digitale, eliberată de Centrul de certificare a cheilor publice al autorităţilor administraţiei publice.

Au fost efectuate completări în Legea nr. 221 din 19.10.2007 privind activitatea sanitar-veterinară, astfel art. 24. „Circulaţia produselor şi subproduselor” și art. 33 „Intrarea şi ieşirea mărfurilor”, au fost completate cu următoarele documente electronice:
- Certificatul sanitar-veterinar se eliberează pe suport de hîrtie sau în format electronic, cu aplicarea semnăturii digitale, eliberată de Centrul de certificare a cheilor publice al autorităţilor administraţiei publice;
- respectiv Avizul de liberă trecere se eliberează pe suport de hîrtie sau în format electronic, cu aplicarea semnăturii digitale, eliberată de Centrul de certificare a cheilor publice al autorităţilor administraţiei publice.

Pentru a primi avizul menționat, documentele din acest articol se vor prezenta de către agenţii economici pe suport de hîrtie sau în format electronic, cu aplicarea semnăturii digitale, eliberată de Centrul de certificare a cheilor publice al autorităţilor administraţiei publice.

Atenție! Modificări în legislație cu privire la TVA și operațiuni în vamă

În Monitorul Oficial din 11 iulie 2014, a fost publicată Legea nr. 110 din 19.06.2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, potrivit căreia au fost operate modificări în legislație cu privire la TVA și operațiuni în vamă.

Astfel, au fost operate modificări în Codul fiscal al RM. Din Articolul 1011 „Restituirea T.V.A. la investiţii (cheltuieli) capitale”, alin.2 s-a eliminat cuvîntul furnizor, ce nu a creat o schimbare esențială. În art. 102 „Trecerea în cont a T.V.A. pe valorile materiale, serviciile procurate” alin. 8, potrivit căreia, pentru livrările de mărfuri, în scopul confirmării dreptului la restituirea T.V.A. pe valorile materiale şi serviciile procurate, subiectul impozabil nu trebuie să prezinte declaraţia vamală de export al mărfurilor.

De asemenea, pentru confirmarea dreptului la restituirea T.V.A. pe valorile materiale şi serviciile procurate, subiectul impozabil, pentru energia electrică, energia termică şi gaze la export în locul declarației vamale se va putea prezenta extrasele din declaraţiile vamale în format electronic, pe care a fost aplicată semnătura digitală a subiectului impozabil, eliberată de Centrul de certificare a cheilor publice al autorităţilor administraţiei publice.

Conform noului cuprins al art. 125 „Trecerea la cont şi restituirea accizelor achitate”, alin. 4, litera c, pentru a obţine restituirea accizului achitat la mărfurile supuse accizelor, utilizate pentru prelucrarea şi/sau fabricarea altor mărfuri supuse accizelor destinate exportului, pe lîngă celelalte acte menționate în articol, subiectul impunerii mai prezintă organelor Serviciului Fiscal de Stat declaraţia vamală a încărcăturii sau copia acesteia, certificată de conducătorul şi de contabilul-şef ai subiectului impunerii, cu menţiunile organului vamal al Republicii Moldova care a eliberat marfa pentru export, sau extrasul din declaraţia vamală de export în format electronic, pe care a fost aplicată semnătura digitală a subiectului impozabil, eliberată de Centrul de certificare a cheilor publice al autorităţilor administraţiei publice.

Potrivit modificărilor din Codul vamal al RM, au fost adăugate 2 noțiuni noi: coridor verde sau „nimic de declarat” și coridor roşu.

La Articolul 73 „Punerea în liberă circulaţie a mărfurilor şi a mijloacelor de transport”, a fost adăugat un nou aliniat, astfel mărfurile introduse pînă la 1 ianuarie 2014 în baza unui contract de leasing operaţional care sînt destinate folosirii în calitate de mijloc de transport internaţional de mărfuri şi pasageri pot fi utilizate în regim vamal de admitere temporară cu suspendare totală pînă la 31 decembrie 2015.

La Articolul 176 „Termenul de depunere a declaraţiei vamale”a fost introdus un nou aliniat, conform căruia, în cazul introducerii animalelor vii supuse carantinei profilactice, termenul de depunere a declaraţiei vamale începe să curgă din ziua finalizării carantinei respective.

Conform art. 179 „Documentele şi informaţiile suplimentare necesare vămuirii” , alin (11) se specifică că în cazul depunerii declaraţiei vamale în format electronic, toate documentele necesare vămuirii se depun în format electronic, cu aplicarea pe declaraţia vamală a semnăturii digitale, eliberată de Centrul de certificare a cheilor publice al autorităţilor administraţiei publice.

Au fost efectuate completări în Legea nr. 221 din 19.10.2007 privind activitatea sanitar-veterinară, astfel art. 24. „Circulaţia produselor şi subproduselor” și art. 33 „Intrarea şi ieşirea mărfurilor”, au fost completate cu următoarele documente electronice:
- Certificatul sanitar-veterinar se eliberează pe suport de hîrtie sau în format electronic, cu aplicarea semnăturii digitale, eliberată de Centrul de certificare a cheilor publice al autorităţilor administraţiei publice;
- respectiv Avizul de liberă trecere se eliberează pe suport de hîrtie sau în format electronic, cu aplicarea semnăturii digitale, eliberată de Centrul de certificare a cheilor publice al autorităţilor administraţiei publice.

Pentru a primi avizul menționat, documentele din acest articol se vor prezenta de către agenţii economici pe suport de hîrtie sau în format electronic, cu aplicarea semnăturii digitale, eliberată de Centrul de certificare a cheilor publice al autorităţilor administraţiei publice.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...