37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Atenție, modificări la Regulamentul Privind restituirea taxei pe valoare adăugată!

Atenție, modificări la Regulamentul Privind restituirea taxei pe valoare adăugată!

08.05.20141.226 views Contabilsef.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Atenție, modificări la Regulamentul Privind restituirea taxei pe valoare adăugată!

Conform Hotărîrii Guvernului nr. 304 din 29 aprilie 2014 , au avut loc modificări la Regulamentul Privind restituirea taxei pe valoare adăugată.

La punctul 19, textul „1011 din Codul fiscal în redacţia Legii nr.267 din 23 decembrie 2011, articolelor 1012 şi 1013” se substituie cu cifra „1012 ”. Așadar, Cu excepţia cazurilor de restituire a TVA în baza articolului 1012 din Codul fiscal, restituirea sumei TVA se efectuează în termen de 45 de zile din data depunerii cererii de restituire.

Se abrogă punctul 20 „Restituirea TVA aferentă investiţiilor (cheltuielilor) capitale, solicitată în temeiul art.1011 din Codul fiscal în redacţia Legii nr.267 din 23 decembrie 2011 şi art.1013 din Codul fiscal, se efectuează într-un termen care nu depăşeşte 3 perioade fiscale după perioada fiscală în care au fost efectuate investiţiile (cheltuielile) capitale.”

A fost abrogată și litera e) la subpunctul 8) punctual 32 din Regulament, astfel în scopul confirmării dreptului la restituirea TVA pe valorile materiale şi serviciile procurate subiecţii impozabili pentru serviciile de transport internaţional prin conducte, reţele electrice nu mai au nevoie de licenţa pentru activitatea pentru care se solicită restituirea.

Prin excluderea cuvintelor „cu aplicarea ștampilei organului vamal” din litera d), subpunctul 11), din punctual 32,  În scopul confirmării dreptului la restituirea TVA pe pentru mărfurile, serviciile livrate în conformitate cu art.104 lit. f) din Codul fiscal, cu art.8 alin.(6) din Legea cu privire la Portul Internaţional Liber „Giurgiuleşti” şi cu art.5 alin.(3) din Legea cu privire la Aeroportul Internaţional Liber „Mărculeşti, subiecții impozabili nu mai au nevoie de  aplicarea ştampilei organului vamal pe factură.

La punctul 32, subpunctul 15), litera c),  din Regulament, sintagma „Serviciul Fiscal de Stat” se substituie cu sintagma „organul fiscal”.

Atenție, modificări la Regulamentul Privind restituirea taxei pe valoare adăugată!

Conform Hotărîrii Guvernului nr. 304 din 29 aprilie 2014 , au avut loc modificări la Regulamentul Privind restituirea taxei pe valoare adăugată.

La punctul 19, textul „1011 din Codul fiscal în redacţia Legii nr.267 din 23 decembrie 2011, articolelor 1012 şi 1013” se substituie cu cifra „1012 ”. Așadar, Cu excepţia cazurilor de restituire a TVA în baza articolului 1012 din Codul fiscal, restituirea sumei TVA se efectuează în termen de 45 de zile din data depunerii cererii de restituire.

Se abrogă punctul 20 „Restituirea TVA aferentă investiţiilor (cheltuielilor) capitale, solicitată în temeiul art.1011 din Codul fiscal în redacţia Legii nr.267 din 23 decembrie 2011 şi art.1013 din Codul fiscal, se efectuează într-un termen care nu depăşeşte 3 perioade fiscale după perioada fiscală în care au fost efectuate investiţiile (cheltuielile) capitale.”

A fost abrogată și litera e) la subpunctul 8) punctual 32 din Regulament, astfel în scopul confirmării dreptului la restituirea TVA pe valorile materiale şi serviciile procurate subiecţii impozabili pentru serviciile de transport internaţional prin conducte, reţele electrice nu mai au nevoie de licenţa pentru activitatea pentru care se solicită restituirea.

Prin excluderea cuvintelor „cu aplicarea ștampilei organului vamal” din litera d), subpunctul 11), din punctual 32,  În scopul confirmării dreptului la restituirea TVA pe pentru mărfurile, serviciile livrate în conformitate cu art.104 lit. f) din Codul fiscal, cu art.8 alin.(6) din Legea cu privire la Portul Internaţional Liber „Giurgiuleşti” şi cu art.5 alin.(3) din Legea cu privire la Aeroportul Internaţional Liber „Mărculeşti, subiecții impozabili nu mai au nevoie de  aplicarea ştampilei organului vamal pe factură.

La punctul 32, subpunctul 15), litera c),  din Regulament, sintagma „Serviciul Fiscal de Stat” se substituie cu sintagma „organul fiscal”.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...