37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Atenție! Modificări la modul de completare a facturilor fiscale

Atenție! Modificări la modul de completare a facturilor fiscale

21.11.201710.050 views

6

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul Finanțelor a înaintat spre consultări publice, proiectul cu privire la modificarea şi completarea Ordinului MF nr.118 din 28.08.2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală" şi a Instrucţiunii privind completarea acestuia.

În cazul imprimării de sine stătător a formularului facturii fiscale, se va permite imprimarea acesteia într-o singură limbă, și obligatoriu acesta trebuie să fie - limba de stat.

Pct.6 al Ordinului, prevedea că este permisă utilizarea formularelor tipizate de document primar cu regim special „factura fiscală" şi „factura", executate tipografic, valabile până la intrarea în vigoare a prezentului Ordin, până la epuizarea totală a stocurilor aflate la entităţi şi Serviciul Fiscal de Stat, cu respectarea modului de completare a acestora în vigoare la momentul primirii lor.

Seria şi diapazonul de numere pentru imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale primite pînă la intrarea în vigoare a prezentului Ordin se utilizează până la epuizarea lor, strict conform destinaţiei acestora, cu respectarea modului de completare în vigoare la momentul primirii lor.

Aceste norme, impuneau niște restricții de utilizare a stocurilor de formulare de acest gen, deoarece modurile de completare a facturilor se diferețiază de instrucțiunea de completare a facturilor fiscale, aprobată conform Ordinului MF nr. 118/2017, și respectiv, utilizarea acestor formulare nu era posibilă pentru anumite operațiuni/ livrări (retur de marfă spre exemplu).

Conform proiectului, în primul și al doilea alineat, textele "cu respectarea modului de completare a acestora învigoare la momentul primirii lor" și ,,strict conform destinației acestora, cu respectarea modului de completare în vigoare la momentul primirii lor", se exclud.
Acest fapt, va contribui la eliminarea restricțiilor de utilizare a stocurilor de formulare despre care am vorbit mai sus.

Instrucțiunea de completare de asemenea, a suferit modificări, în special în partea ce ține de completarea facturii fiscale, în cazurile de transportare a activelor în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere teritorial şi în afara entităţii fără transmiterea dreptului de proprietate, de transmitere a activelor în leasing, arendă, locaţiune și la refacturarea cheltuielilor compensate.

Astfel supct 8) al pct 15 prevedea că coloanele 10.6 - 10.7 nu urmau să fie completate, cu excepţia cazurilor de refacturare a cheltuielilor compensate aferente procurărilor impozabile cu TVA.
Conform proiectului, redacția nouă a acestei prevederi va stabili că coloanele 10.6 - 10.7 se vor completa după caz, iar prevederea ce stipula că indicatorul din coloana 10.8 trebuie să corespundă cu indicatorul din coloana 10.5, se exclude.

Instrucțiunea se completează și cu un nou subpunct, care va specifica că, în cazul refacturării cheltuielilor compensate prin înscrierea lor într-un rând separat în factura fiscală eliberată pentru livrarea de mărfuri, servicii, în rîndul 7 „Redirijări" nu se va indica menţiunea „Non livrare", iar în coloana 10.1 „Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor şi codul poziţiei tarifare al mărfii/activului", se va indica într-un rând separat, tipul operaţiunii - refacturarea cheltuielilor compensate în conformitate cu art.1171 alin.(10) din Codul fiscal.

Prevederile prezentului ordin se vor aplica începând cu data intrării în vigoare a Ordinului Ministerului Finanţelor nr.118 din 28 august 2017.

Persoane responsabile: Ina Chiruța, consultant, Direcția legislație impozite directe și vamală;
Tel. 022 26 27 96;
Email: ina.chiruta@mf.gov.md.

Data limită pentru comentarii: 21.11.2017
Proiectul și nota informativă.

Ministerul Finanțelor a înaintat spre consultări publice, proiectul cu privire la modificarea şi completarea Ordinului MF nr.118 din 28.08.2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală" şi a Instrucţiunii privind completarea acestuia.

În cazul imprimării de sine stătător a formularului facturii fiscale, se va permite imprimarea acesteia într-o singură limbă, și obligatoriu acesta trebuie să fie - limba de stat.

Pct.6 al Ordinului, prevedea că este permisă utilizarea formularelor tipizate de document primar cu regim special „factura fiscală" şi „factura", executate tipografic, valabile până la intrarea în vigoare a prezentului Ordin, până la epuizarea totală a stocurilor aflate la entităţi şi Serviciul Fiscal de Stat, cu respectarea modului de completare a acestora în vigoare la momentul primirii lor.

Seria şi diapazonul de numere pentru imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale primite pînă la intrarea în vigoare a prezentului Ordin se utilizează până la epuizarea lor, strict conform destinaţiei acestora, cu respectarea modului de completare în vigoare la momentul primirii lor.

Aceste norme, impuneau niște restricții de utilizare a stocurilor de formulare de acest gen, deoarece modurile de completare a facturilor se diferețiază de instrucțiunea de completare a facturilor fiscale, aprobată conform Ordinului MF nr. 118/2017, și respectiv, utilizarea acestor formulare nu era posibilă pentru anumite operațiuni/ livrări (retur de marfă spre exemplu).

Conform proiectului, în primul și al doilea alineat, textele "cu respectarea modului de completare a acestora învigoare la momentul primirii lor" și ,,strict conform destinației acestora, cu respectarea modului de completare în vigoare la momentul primirii lor", se exclud.
Acest fapt, va contribui la eliminarea restricțiilor de utilizare a stocurilor de formulare despre care am vorbit mai sus.

Instrucțiunea de completare de asemenea, a suferit modificări, în special în partea ce ține de completarea facturii fiscale, în cazurile de transportare a activelor în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere teritorial şi în afara entităţii fără transmiterea dreptului de proprietate, de transmitere a activelor în leasing, arendă, locaţiune și la refacturarea cheltuielilor compensate.

Astfel supct 8) al pct 15 prevedea că coloanele 10.6 - 10.7 nu urmau să fie completate, cu excepţia cazurilor de refacturare a cheltuielilor compensate aferente procurărilor impozabile cu TVA.
Conform proiectului, redacția nouă a acestei prevederi va stabili că coloanele 10.6 - 10.7 se vor completa după caz, iar prevederea ce stipula că indicatorul din coloana 10.8 trebuie să corespundă cu indicatorul din coloana 10.5, se exclude.

Instrucțiunea se completează și cu un nou subpunct, care va specifica că, în cazul refacturării cheltuielilor compensate prin înscrierea lor într-un rând separat în factura fiscală eliberată pentru livrarea de mărfuri, servicii, în rîndul 7 „Redirijări" nu se va indica menţiunea „Non livrare", iar în coloana 10.1 „Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor şi codul poziţiei tarifare al mărfii/activului", se va indica într-un rând separat, tipul operaţiunii - refacturarea cheltuielilor compensate în conformitate cu art.1171 alin.(10) din Codul fiscal.

Prevederile prezentului ordin se vor aplica începând cu data intrării în vigoare a Ordinului Ministerului Finanţelor nr.118 din 28 august 2017.

Persoane responsabile: Ina Chiruța, consultant, Direcția legislație impozite directe și vamală;
Tel. 022 26 27 96;
Email: ina.chiruta@mf.gov.md.

Data limită pentru comentarii: 21.11.2017
Proiectul și nota informativă.

Comentarii

 1. Natalia spune:

  „Non livrare” E CHIAR IN LIMBA DE STAT! SA TE RIZI NU ALTA!

  1. Petru spune:

   Ap trebuie sa fie ceva cuvinte noi, interesante 🙂 cum fara asta

  2. ghenadie negara spune:

   va rog sa consultati DEX ul. cu stima.

   PS de exemplu: NON- Element de compunere care înseamnă „nu” și care servește la formarea unor substantive și a unor adjective. – Din lat., fr. non-.

 2. Svetlana spune:

  Eu in general cred ca ei isi bat joc de contabili, numai modificari si modificari..in loc sa lucrezi trebuie sa studiezi modificarile lor si implimentarea in practica entitatii, pentru care desigur cheltuim bani…(programisti) si timp, care poate fi utilizat pentru calitatea lucrului efectuat……

 3. Olga spune:

  По большому счету–мы живем в мире электроники, но те, кто все это проталкивает , явно не работали на производстве или в комерции главными бухгалтерами! Спуститесь на землю и посмотрите чем занимаются гл. бухгалтера—-прав нет–одни обязанности и ответственность !!! И эти ярлыки на шею с модэфикацией просто достают!!!! Уважайте наш труд и сократите кучу бумаг..дайте работать качественно…пожалуйста….

 4. Olesea spune:

  Cineva totusi a votat ca sa fie aceste modificari. Cine a votat sa se schimbe? Nu contabili sefi? Erau mai multe voturi pentru schimbare.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...