37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Atenție! Modificări la instrucțiunea de completare a Facturii fiscale

Atenție! Modificări la instrucțiunea de completare a Facturii fiscale

16.02.20187.073 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Conform Ordinului ministrului finanțelor nr. 39 din 05.02.2018, publicat în ediția de astăzi a Monitorului Oficial, au fost efectuate modificări asupra Ordinul ministrului finanțelor nr.118 din 28 august 2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală" şi a Instrucţiunii privind completarea acestuia. Modificările au la bază, ultimile ajustări efectuate la Codul fiscal.

Vezi articolul: Comentarii privind modificările la Codul fiscal. Titlul III (V. Ciobanu)

Astfel, textul intrucțiunii de completare se ajustează după cum urmează:

La pct. 2 subpunctul 3) și 4) și la punctul 4 subpunctul 1) şi în ultimul alineat, cuvintele „la trecerea în cont" se substituie cu cuvintele „la deducere".

Conform pct. 11 subpunctul 16) în coloana 10.6 „Cota TVA, %" - se indică corespunzător pentru fiecare tip de marfă cota TVA aferentă livrării. Coloana în cauză se completează de către entităţile ce deţin statut de plătitor de TVA pentru livrările impozabile, precum şi de entităţile care refacturează cheltuielile compensate aferente procurărilor impozabile cu TVA.

Dat fiind faptul că noțiunea de Livrare la cota 0% TVA" din textul Codului Fiscal a fost înlocuită cu noțiunea „Livrare scutită de TVA cu drept de deducere", (fără a modifica conținutul precedent) contribuabilii în cazul livrărilor scutite de TVA cu drept de deducere se vor înscrie în coloana 10.6 „Cota TVA, %", cifra „0".

Tot în această ordine de idei, și la livrarea de servicii, în coloana 10.6 „Cota TVA, %" în cazul livrărilor scutite de TVA cu drept de deducere se va înscrie cifra „0".

Punctul 15 subpunctul 10) va avea următorul cuprins:

În coloana 10.9 „Altă informaţie" se indică suma în lei a accizelor, aferentă expedierii (transportării) din antrepozitul fiscal de către antrepozitarul autorizat al mărfurilor supuse accizelor.

Conținutul acestei prevederi s-a modificat în temeiul înlocuirii noțiunii de „Încăpere de acciz" cu „Antrepozit fiscal". De asemenea, a fost pusă în aplicare noțiunea de „Antrepozitar autorizat" -persoană autorizată de SFS să administreze un antrepozit fiscal.

Citiți articolul: Comentarii privind modificările la Codul fiscal, alte acte legislative. Titlurile IV-X (V. Ciobanu).

Conform Ordinului ministrului finanțelor nr. 39 din 05.02.2018, publicat în ediția de astăzi a Monitorului Oficial, au fost efectuate modificări asupra Ordinul ministrului finanțelor nr.118 din 28 august 2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală" şi a Instrucţiunii privind completarea acestuia. Modificările au la bază, ultimile ajustări efectuate la Codul fiscal.

Vezi articolul: Comentarii privind modificările la Codul fiscal. Titlul III (V. Ciobanu)

Astfel, textul intrucțiunii de completare se ajustează după cum urmează:

La pct. 2 subpunctul 3) și 4) și la punctul 4 subpunctul 1) şi în ultimul alineat, cuvintele „la trecerea în cont" se substituie cu cuvintele „la deducere".

Conform pct. 11 subpunctul 16) în coloana 10.6 „Cota TVA, %" - se indică corespunzător pentru fiecare tip de marfă cota TVA aferentă livrării. Coloana în cauză se completează de către entităţile ce deţin statut de plătitor de TVA pentru livrările impozabile, precum şi de entităţile care refacturează cheltuielile compensate aferente procurărilor impozabile cu TVA.

Dat fiind faptul că noțiunea de Livrare la cota 0% TVA" din textul Codului Fiscal a fost înlocuită cu noțiunea „Livrare scutită de TVA cu drept de deducere", (fără a modifica conținutul precedent) contribuabilii în cazul livrărilor scutite de TVA cu drept de deducere se vor înscrie în coloana 10.6 „Cota TVA, %", cifra „0".

Tot în această ordine de idei, și la livrarea de servicii, în coloana 10.6 „Cota TVA, %" în cazul livrărilor scutite de TVA cu drept de deducere se va înscrie cifra „0".

Punctul 15 subpunctul 10) va avea următorul cuprins:

În coloana 10.9 „Altă informaţie" se indică suma în lei a accizelor, aferentă expedierii (transportării) din antrepozitul fiscal de către antrepozitarul autorizat al mărfurilor supuse accizelor.

Conținutul acestei prevederi s-a modificat în temeiul înlocuirii noțiunii de „Încăpere de acciz" cu „Antrepozit fiscal". De asemenea, a fost pusă în aplicare noțiunea de „Antrepozitar autorizat" -persoană autorizată de SFS să administreze un antrepozit fiscal.

Citiți articolul: Comentarii privind modificările la Codul fiscal, alte acte legislative. Titlurile IV-X (V. Ciobanu).

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...