37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Atenţie! Modificări la Codul Fiscal

Atenţie! Modificări la Codul Fiscal

19.08.20141.201 views Contabilsef.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Atenţie! Modificări la Codul Fiscal.

Conform Legii Nr. 158 din  18.07.2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative publicate în Monitorul Oficial nr. 238-246 din 15.08.2014 În Codul Fiscal fost efectuate un şir de modificări.

Sa introdus nouă regula pentru restituirea TVA, şi anume în cazul exportului mărfurilor supuse accizelor, fabricate din materia primă supusă accizului, limita valorii maxime a T.V.A. apreciate spre restituire se majorează cu suma ce se apreciază prin înmulţirea cotei standard a T.V.A. la valoarea accizelor achitate furnizorilor la procurarea materiei prime utilizate la producerea mărfurilor exportate.

Titlu IV al Codului Fiscal se completează cu articolul 1251:

Articolul 1251. Impozitarea stocului de mărfuri supuse accizelor
(1) Subiecţii impunerii care importă mărfuri supuse accizelor efectuează inventarierea stocului de mărfuri supuse accizelor (poziţiile tarifare 240210000, 240220, 240290000, 2403 care reprezintă ţigări şi produse din tutun) în termen de 45 de zile calendaristice de la data ultimei modificări de majorare a cotei accizelor.
(2) Stocul de mărfuri accizate enumerate la alin. (1) este impozitat cu accize la diferenţa de cote dintre cota modificată şi cota anterioară modificării.
(3) Achitarea accizului calculat la stocul de mărfuri accizate conform alin. (2) se efectuează pînă pe data de 25 a lunii următoare celei în care urma să aibă loc inventarierea.
(4) Declararea accizului calculat la stocul de mărfuri conform alin. (2) se efectuează în termen de pînă pe data de 25 a lunii următoare celei în care urma să aibă loc inventarierea conform formularului şi în modul stabilit de Ministerul Finanţelor.
(5) Suma accizului calculat la stocul de mărfuri supuse accizelor conform prezentului articol este deductibilă şi se raportează la cheltuielile perioadei.

Totodată veniturile obţinute de persoanele fizice rezidente din dobânzi de la depozite bancare, dobânzile persoanelor juridice aferente depozitelor bancare depuse pe un termen ce depăşeşte de 3 ani, dobânzile de la valori mobiliare de stat nu se vor impozita pînă la 1 ianuarie 2020. (modificări la articolul 24 alineatele (7)–(9) din Legea nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal).

Articolul 4 din Legea nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal se completează cu alineatele (136) şi (137) cu  următorul cuprins:
„(136) Taxa pe valoarea adăugată nu se aplică la importul şi/sau la livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor şi a serviciilor destinate proiectului „Reabilitarea străzilor centrale şi modernizarea iluminatului public al centrului municipiului Chişinău”, implementat de către Primăria municipiului Chişinău, finanţat din sursele Băncii Europene de Investiţii, ale Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi din Fondul Special pentru Energie Verde al Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. Modul de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adăugată se stabileşte printr-un regulament aprobat de Guvern.
(137) Taxa pe valoarea adăugată nu se aplică la importul şi/sau la livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor şi a serviciilor destinate Programului de Investiţii Prioritare prevăzut de Studiul de Fezabilitate la Programul de alimentare cu apă şi tratare a apelor uzate în municipiul Chişinău, implementat de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”, finanţat din sursele Băncii Europene de Investiţii, ale Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi din Fondul de Investiţii pentru Vecinătate al Uniunii Europene. Modul de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adăugată se stabileşte printr-un regulament aprobat de Guvern.”

Respectiv în cazul livrărilor pe teritoriu ţării a mărfii şi serviciilor destinate acestor proiecte suma TVA achitată pe aceste mărfuri şi servicii procurate care sunt folosite pentru efectuarea livrărilor scutite de TVA nu se va trece în cont şi se va raporta la consumuri sau la cheltuieli. (art. 102 alin. (2)). Totodată dacă agentul economic efectuează livrări atît impozabile , cît şi scutite de TVA va trebui la determinarea trecerii in cont a TVA să calculeze prorata în conformitate cu art. 102 alin. (3)

Totodată în cazul importului mărfurilor pentru proiecte menţionate mai sus, acestea vor fi scutite de taxe de import şi plata pentru poluarea mediului.

Atenţie! Modificări la Codul Fiscal.

Conform Legii Nr. 158 din  18.07.2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative publicate în Monitorul Oficial nr. 238-246 din 15.08.2014 În Codul Fiscal fost efectuate un şir de modificări.

Sa introdus nouă regula pentru restituirea TVA, şi anume în cazul exportului mărfurilor supuse accizelor, fabricate din materia primă supusă accizului, limita valorii maxime a T.V.A. apreciate spre restituire se majorează cu suma ce se apreciază prin înmulţirea cotei standard a T.V.A. la valoarea accizelor achitate furnizorilor la procurarea materiei prime utilizate la producerea mărfurilor exportate.

Titlu IV al Codului Fiscal se completează cu articolul 1251:

Articolul 1251. Impozitarea stocului de mărfuri supuse accizelor
(1) Subiecţii impunerii care importă mărfuri supuse accizelor efectuează inventarierea stocului de mărfuri supuse accizelor (poziţiile tarifare 240210000, 240220, 240290000, 2403 care reprezintă ţigări şi produse din tutun) în termen de 45 de zile calendaristice de la data ultimei modificări de majorare a cotei accizelor.
(2) Stocul de mărfuri accizate enumerate la alin. (1) este impozitat cu accize la diferenţa de cote dintre cota modificată şi cota anterioară modificării.
(3) Achitarea accizului calculat la stocul de mărfuri accizate conform alin. (2) se efectuează pînă pe data de 25 a lunii următoare celei în care urma să aibă loc inventarierea.
(4) Declararea accizului calculat la stocul de mărfuri conform alin. (2) se efectuează în termen de pînă pe data de 25 a lunii următoare celei în care urma să aibă loc inventarierea conform formularului şi în modul stabilit de Ministerul Finanţelor.
(5) Suma accizului calculat la stocul de mărfuri supuse accizelor conform prezentului articol este deductibilă şi se raportează la cheltuielile perioadei.

Totodată veniturile obţinute de persoanele fizice rezidente din dobânzi de la depozite bancare, dobânzile persoanelor juridice aferente depozitelor bancare depuse pe un termen ce depăşeşte de 3 ani, dobânzile de la valori mobiliare de stat nu se vor impozita pînă la 1 ianuarie 2020. (modificări la articolul 24 alineatele (7)–(9) din Legea nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal).

Articolul 4 din Legea nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal se completează cu alineatele (136) şi (137) cu  următorul cuprins:
„(136) Taxa pe valoarea adăugată nu se aplică la importul şi/sau la livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor şi a serviciilor destinate proiectului „Reabilitarea străzilor centrale şi modernizarea iluminatului public al centrului municipiului Chişinău”, implementat de către Primăria municipiului Chişinău, finanţat din sursele Băncii Europene de Investiţii, ale Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi din Fondul Special pentru Energie Verde al Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. Modul de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adăugată se stabileşte printr-un regulament aprobat de Guvern.
(137) Taxa pe valoarea adăugată nu se aplică la importul şi/sau la livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor şi a serviciilor destinate Programului de Investiţii Prioritare prevăzut de Studiul de Fezabilitate la Programul de alimentare cu apă şi tratare a apelor uzate în municipiul Chişinău, implementat de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”, finanţat din sursele Băncii Europene de Investiţii, ale Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi din Fondul de Investiţii pentru Vecinătate al Uniunii Europene. Modul de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adăugată se stabileşte printr-un regulament aprobat de Guvern.”

Respectiv în cazul livrărilor pe teritoriu ţării a mărfii şi serviciilor destinate acestor proiecte suma TVA achitată pe aceste mărfuri şi servicii procurate care sunt folosite pentru efectuarea livrărilor scutite de TVA nu se va trece în cont şi se va raporta la consumuri sau la cheltuieli.(art. 102 alin. (2)). Totodată dacă agentul economic efectuează livrări atît impozabile , cît şi scutite de TVA va trebui la determinarea trecerii in cont a TVA să calculeze prorata în conformitate cu art. 102 alin. (3)

Totodată în cazul importului mărfurilor pentru proiecte menţionate mai sus, acestea vor fi scutite de taxe de import şi plata pentru poluarea mediului.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...