37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Atenţie! Modificări importante aferente activităţii de comerţ şi prestări de servicii

Atenţie! Modificări importante aferente activităţii de comerţ şi prestări de servicii

21.01.20134.270 views Contabilsef.md

6

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Atenţie! Modificări importante aferente activităţii de comerţ şi prestări de servicii

   În Monitorul Oficial nr. 10-14 din 18.01.2013 a fost publicată  Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 101  din  13.12.2012  prin care au fost operate modificări la  Legea nr.231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior şi la Codul contravenţional. Aceste modificări sunt foarte importante pentru multe entităţi din domeniul comerţului şi au efecte imediate.

Legea privind comerţul interirior:

Pe lîngă noţiunea de “comerţ cu amănuntul” şi “comerţ cu ridicata” se introduce noţiunea de “comerţ combinat” cu următorul conţinut:

“comerţ combinat – activitate desfăşurată de comercianţii care vînd, prin sistemul de autoservire, mărfuri alimentare şi nealimentare către persoane juridice şi persoane fizice, înregistrate în baza de date a comerciantului vînzător şi titulare de legitimaţii de acces, în scopul revînzării/prelucrării acestor mărfuri şi al utilizării lor ca produse pentru consum final;”.

Articolul 8 Comerţul cu ridicata, alineatul (2), litera e) va avea următorul cuprins:

e) achitarea mărfurilor procurate/livrate prin virament, cu excepţia cazurilor de achitare a acestora în comerţul combinat”; (cuvintele evidenţiate au fost adăugate)

Articolul se completează cu alineatul (4) în care sunt enumerate condiţiile şi cerinţele generale de desfăşurare a comerţului combinat.

Comentarii:

Condiţiile şi cerinţele generale de desfăşurare a comerţului combinat sunt foarte dure şi vor putea fi asigurate de companii mari (de exemplu, clienţi sunt persone fizice şi persone juridice; toţi clienţii sunt înregistraţi în baza de date electronică; sunt înregistrate în mod corect toate operaţiune cu fiecare client; suprafaţa destinată vînzării – minimum 3000 m²; locuri pentru parcare – minimum 200; asortiment produse – minimum 15000 de articole; etc.).

Achitarea mărfurilor în comerţul cu ridicata se va efectua numai prin virament. Prin această Lege s-au operat modificări şi în Codul contravenţional, care stabilesc sancţiuni pentru încălcarea modului de achitare prin virament (comerţ cu ridicata) atît pentru vînzător, cît şi pentru cumpărător.

Domeniul de aplicare al Legii privind comerţul interior a fost stabilit cu referire la Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM):

LISTA

activităţilor de comerţ cu produse alimentare, nealimentare
şi de prestări servicii conform Clasificatorului Activităţilor
din Economia Moldovei (CAEM)

Sec-

ţiunea

Grupa

 

Clasa

 

Denumirea

G

 

 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor, motocicletelor, a bunurilor casnice şi personale

 

50.1

 

Comerţul cu autovehicule

 

50.2

 

Întreţinerea şi repararea autovehiculelor

 

50.3

 

Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule

 

50.4

 

Vînzarea, întreţinerea şi repararea motocicletelor; vînzări de piese şi accesorii aferente

 

50.5

 

Comerţul cu amănuntul al carburanţilor

 

51.1

 

Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte (inclusiv intermedieri)

 

51.2

 

Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii

 

51.3

 

Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al produselor din tutun

 

51.4

 

Comerţul cu ridicata al mărfurilor nealimentare de larg consum

 

51.5

 

Comerţul cu ridicata al produselor intermediare neagricole, al deşeurilor şi resturilor metalice

 

51.8

 

Comerţul cu ridicata al maşinilor, echipamentelor şi furniturilor

 

51.9

 

Alte tipuri de comerţ cu ridicata

 

52.1

 

Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate

 

52.2

 

Comerţul cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate

 

52.3

 

Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice şi de parfumerie

 

52.4

 

Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate

 

52.5

 

Comerţul cu amănuntul al bunurilor de ocazie vîndute în magazine

 

52.6

 

Comerţul cu amănuntul neefectuat prin magazine

 

52.7

 

Repararea articolelor de uz casnic şi a obiectelor personale

H

 

 

Hoteluri şi restaurante

 

55.1

 

Hoteluri

 

55.2

 

Campinguri şi alte posibilităţi de cazare de scurtă durată

 

55.3

 

Restaurante

 

55.4

 

Baruri

 

55.5

 

Cantine şi desfacerea alimentelor gata preparate

I

 

 

Transporturi şi comunicaţii

 

63.3

 

Activităţi ale agenţiilor de voiaj şi ale ghizilor

K

 

 

Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii prestate întreprinderilor

 

 

70.31

Activităţi ale agenţiilor imobiliare

 

71.1

 

Închirierea autoturismelor

 

71.2

 

Închirierea altor mijloace de transport

 

71.3

 

Închirierea maşinilor şi echipamentelor

 

 

71.33

Închirierea maşinilor de birou și a tehnicii de calcul, inclusiv a calculatoarelor (sălile Internet)

 

71.4

 

Închirierea bunurilor personale şi a obiectelor cu destinaţie culturală şi de uz gospodăresc

 

72.5

 

Întreţinerea şi repararea maşinilor de birou şi a tehnicii de calcul (inclusiv a calculatoarelor)

 

74.7

 

Activităţi de întreţinere şi curăţare a clădirilor

 

 

74.81

Activităţi fotografice

 

 

74.85

Activităţi de secretariat şi de traducere

O

 

 

Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale

 

 

92.61

Activităţi ale bazelor şi amenajărilor sportive

 

 

92.71

Activităţi legate de jocurile de noroc şi pariuri

 

 

93.01

Spălarea, curăţarea şi vopsirea textilelor şi a blănurilor

 

 

93.02

Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică

 

 

93.03

Activităţi de pompe funebre şi servicii similare

 

 

93.04

Activităţi de întreţinere corporală

 

 

93.05

Alte activităţi de servicii individuale”

  Pentru a putea corespunde noţiunii de comert combinat, activitatea entităţii economice trebuie să respecte următoarele cerinţe (art. 8, alin. (4)  Legea cu privire la comerţul interior nr. 231 din 23 septembrie 2010)

Nr.

Condiţiile şi cerinţele generale de desfăşurare a comerţului combinat

1

comerţul de produse alimentare şi nealimentare se desfăşoară pe bază de autoservire, permiţînd clientului alegerea mărfii şi punerea ei în cărucior în vederea cumpărării;

2

clienţii sînt persoane fizice şi persoane juridice;

3

 toţi clienţii sînt înregistraţi în baza de date electronică, ţinută de comerciantul vînzător, în care se înregistrează în mod corect şi complet toate operaţiunile încheiate cu fiecare client. După înregistrarea în baza de date, clientului i se eliberează o legitimaţie de acces cu fotografie ce nu va fi transmisibilă;

4

accesul în cadrul suprafeţelor de vînzare este permis numai persoanelor care deţin legitimaţie de acces;

5

 plata pentru mărfurile achiziţionate se face în numerar sau prin virament, la alegerea clientului, iar emiterea facturii fiscale este precedată de trecerea legitimaţiei de acces a clientului printr-un dispozitiv special ce permite identificarea lui. Emiterea facturii şi plata acesteia se permit doar cu condiţia că sistemul informatic gestionat de comerciantul vînzător recunoaşte  legitimaţia de acces a clientului înregistrat în baza de date;

6

 scopul achiziţionării produselor este utilizarea acestora pentru uzul personal (consum final) sau pentru prelucrarea, revînzarea lor către alţi comercianţi/utilizatori profesionali ori colectivi;

7

suprafaţa destinată vînzării este de minimum 3000 de metri pătraţi;

8

 localul destinat comerţului combinat este amenajat cu minimum 200 de locuri pentru parcare;

9

asortimentul produselor expuse la raft pentru clienţi este compus din  minimum 15000 de articole;

10

licenţele necesare pentru comerţul combinat corespund cu licenţele pentru comerţul cu ridicata.”

 Importante modificări ţin de cerinţele desfăşurarii comerţului cu ridicata, astfel nu doar procurările  de mărfă va fi necesar de achitat numai prin  virament, dar şi încasarea mijloacelor băneşti aferente  livrările  se va  efectua doar prin virament ( art 8 alin.l (2), litera e) Legea cu privire la comerţul interior nr. 231 din 23 septembrie 2010).

Modificările sus menţionate întră în vigoare la data publicării!

Totodată trebuie să atenţionăm că în Monitorul Oficial nr. 10-14 din 18.01.2013 au fost publicate  completări la Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008, ca rezultat a fost introdusă amenda aferentă încălcării regulilor de desfăşurare a comerţului cu ridicata.

Astfel, va fi sancţionat  atît cumpărătorul, cît şi vînzătorul,  cu amendă  de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice (art. 273, punct 5 CC RM ).

Amintim că 1 unitatea conveţională este egală cu 20 de lei.

 Legea cu privire la comerţul interior nr. 231 din 23 septembrie 2010 impune entităţile economice să-şi delimiteze strict activitatea de comerţ: comerţ cu amănuntul sau comerţ cu ridicata.

 

Atenţie! Modificări importante aferente activităţii de comerţ şi prestări de servicii

   În Monitorul Oficial nr. 10-14 din 18.01.2013 a fost publicată  Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 101  din  13.12.2012  prin care au fost operate modificări la  Legea nr.231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior şi la Codul contravenţional. Aceste modificări sunt foarte importante pentru multe entităţi din domeniul comerţului şi au efecte imediate.

Legea privind comerţul interirior:

Pe lîngă noţiunea de “comerţ cu amănuntul” şi “comerţ cu ridicata” se introduce noţiunea de “comerţ combinat” cu următorul conţinut:

“comerţ combinat – activitate desfăşurată de comercianţii care vînd, prin sistemul de autoservire, mărfuri alimentare şi nealimentare către persoane juridice şi persoane fizice, înregistrate în baza de date a comerciantului vînzător şi titulare de legitimaţii de acces, în scopul revînzării/prelucrării acestor mărfuri şi al utilizării lor ca produse pentru consum final;”.

Articolul 8 Comerţul cu ridicata, alineatul (2), litera e) va avea următorul cuprins:

e) achitarea mărfurilor procurate/livrate prin virament, cu excepţia cazurilor de achitare a acestora în comerţul combinat”; (cuvintele evidenţiate au fost adăugate)

Articolul se completează cu alineatul (4) în care sunt enumerate condiţiile şi cerinţele generale de desfăşurare a comerţului combinat.

Comentarii:

Condiţiile şi cerinţele generale de desfăşurare a comerţului combinat sunt foarte dure şi vor putea fi asigurate de companii mari (de exemplu, clienţi sunt persone fizice şi persone juridice; toţi clienţii sunt înregistraţi în baza de date electronică; sunt înregistrate în mod corect toate operaţiune cu fiecare client; suprafaţa destinată vînzării – minimum 3000 m²; locuri pentru parcare – minimum 200; asortiment produse – minimum 15000 de articole; etc.).

Achitarea mărfurilor în comerţul cu ridicata se va efectua numai prin virament. Prin această Lege s-au operat modificări şi în Codul contravenţional, care stabilesc sancţiuni pentru încălcarea modului de achitare prin virament (comerţ cu ridicata) atît pentru vînzător, cît şi pentru cumpărător.

Domeniul de aplicare al Legii privind comerţul interior a fost stabilit cu referire la Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM):

LISTA

activităţilor de comerţ cu produse alimentare, nealimentare
şi de prestări servicii conform Clasificatorului Activităţilor
din Economia Moldovei (CAEM)

Sec-

ţiunea

Grupa

 

Clasa

 

Denumirea

G

 

 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor, motocicletelor, a bunurilor casnice şi personale

 

50.1

 

Comerţul cu autovehicule

 

50.2

 

Întreţinerea şi repararea autovehiculelor

 

50.3

 

Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule

 

50.4

 

Vînzarea, întreţinerea şi repararea motocicletelor; vînzări de piese şi accesorii aferente

 

50.5

 

Comerţul cu amănuntul al carburanţilor

 

51.1

 

Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte (inclusiv intermedieri)

 

51.2

 

Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii

 

51.3

 

Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al produselor din tutun

 

51.4

 

Comerţul cu ridicata al mărfurilor nealimentare de larg consum

 

51.5

 

Comerţul cu ridicata al produselor intermediare neagricole, al deşeurilor şi resturilor metalice

 

51.8

 

Comerţul cu ridicata al maşinilor, echipamentelor şi furniturilor

 

51.9

 

Alte tipuri de comerţ cu ridicata

 

52.1

 

Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate

 

52.2

 

Comerţul cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate

 

52.3

 

Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice şi de parfumerie

 

52.4

 

Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate

 

52.5

 

Comerţul cu amănuntul al bunurilor de ocazie vîndute în magazine

 

52.6

 

Comerţul cu amănuntul neefectuat prin magazine

 

52.7

 

Repararea articolelor de uz casnic şi a obiectelor personale

H

 

 

Hoteluri şi restaurante

 

55.1

 

Hoteluri

 

55.2

 

Campinguri şi alte posibilităţi de cazare de scurtă durată

 

55.3

 

Restaurante

 

55.4

 

Baruri

 

55.5

 

Cantine şi desfacerea alimentelor gata preparate

I

 

 

Transporturi şi comunicaţii

 

63.3

 

Activităţi ale agenţiilor de voiaj şi ale ghizilor

K

 

 

Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii prestate întreprinderilor

 

 

70.31

Activităţi ale agenţiilor imobiliare

 

71.1

 

Închirierea autoturismelor

 

71.2

 

Închirierea altor mijloace de transport

 

71.3

 

Închirierea maşinilor şi echipamentelor

 

 

71.33

Închirierea maşinilor de birou și a tehnicii de calcul, inclusiv a calculatoarelor (sălile Internet)

 

71.4

 

Închirierea bunurilor personale şi a obiectelor cu destinaţie culturală şi de uz gospodăresc

 

72.5

 

Întreţinerea şi repararea maşinilor de birou şi a tehnicii de calcul (inclusiv a calculatoarelor)

 

74.7

 

Activităţi de întreţinere şi curăţare a clădirilor

 

 

74.81

Activităţi fotografice

 

 

74.85

Activităţi de secretariat şi de traducere

O

 

 

Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale

 

 

92.61

Activităţi ale bazelor şi amenajărilor sportive

 

 

92.71

Activităţi legate de jocurile de noroc şi pariuri

 

 

93.01

Spălarea, curăţarea şi vopsirea textilelor şi a blănurilor

 

 

93.02

Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică

 

 

93.03

Activităţi de pompe funebre şi servicii similare

 

 

93.04

Activităţi de întreţinere corporală

 

 

93.05

Alte activităţi de servicii individuale”

  Pentru a putea corespunde noţiunii de comert combinat, activitatea entităţii economice trebuie să respecte următoarele cerinţe (art. 8, alin. (4)  Legea cu privire la comerţul interior nr. 231 din 23 septembrie 2010)

Nr.

Condiţiile şi cerinţele generale de desfăşurare a comerţului combinat

1

comerţul de produse alimentare şi nealimentare se desfăşoară pe bază de autoservire, permiţînd clientului alegerea mărfii şi punerea ei în cărucior în vederea cumpărării;

2

clienţii sînt persoane fizice şi persoane juridice;

3

 toţi clienţii sînt înregistraţi în baza de date electronică, ţinută de comerciantul vînzător, în care se înregistrează în mod corect şi complet toate operaţiunile încheiate cu fiecare client. După înregistrarea în baza de date, clientului i se eliberează o legitimaţie de acces cu fotografie ce nu va fi transmisibilă;

4

accesul în cadrul suprafeţelor de vînzare este permis numai persoanelor care deţin legitimaţie de acces;

5

 plata pentru mărfurile achiziţionate se face în numerar sau prin virament, la alegerea clientului, iar emiterea facturii fiscale este precedată de trecerea legitimaţiei de acces a clientului printr-un dispozitiv special ce permite identificarea lui. Emiterea facturii şi plata acesteia se permit doar cu condiţia că sistemul informatic gestionat de comerciantul vînzător recunoaşte  legitimaţia de acces a clientului înregistrat în baza de date;

6

 scopul achiziţionării produselor este utilizarea acestora pentru uzul personal (consum final) sau pentru prelucrarea, revînzarea lor către alţi comercianţi/utilizatori profesionali ori colectivi;

7

suprafaţa destinată vînzării este de minimum 3000 de metri pătraţi;

8

 localul destinat comerţului combinat este amenajat cu minimum 200 de locuri pentru parcare;

9

asortimentul produselor expuse la raft pentru clienţi este compus din  minimum 15000 de articole;

10

licenţele necesare pentru comerţul combinat corespund cu licenţele pentru comerţul cu ridicata.”

 Importante modificări ţin de cerinţele desfăşurarii comerţului cu ridicata, astfel nu doar procurările  de mărfă va fi necesar de achitat numai prin  virament, dar şi încasarea mijloacelor băneşti aferente  livrările  se va  efectua doar prin virament ( art 8 alin.l (2), litera e) Legea cu privire la comerţul interior nr. 231 din 23 septembrie 2010).

Modificările sus menţionate întră în vigoare la data publicării!

Totodată trebuie să atenţionăm că în Monitorul Oficial nr. 10-14 din 18.01.2013 au fost publicate  completări la Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008, ca rezultat a fost introdusă amenda aferentă încălcării regulilor de desfăşurare a comerţului cu ridicata.

Astfel, va fi sancţionat  atît cumpărătorul, cît şi vînzătorul,  cu amendă  de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice (art. 273, punct 5 CC RM ).

Amintim că 1 unitatea conveţională este egală cu 20 de lei.

 Legea cu privire la comerţul interior nr. 231 din 23 septembrie 2010 impune entităţile economice să-şi delimiteze strict activitatea de comerţ: comerţ cu amănuntul sau comerţ cu ridicata.

 

Comentarii

 1. Ludmila spune:

  dar cum facem cu clientii care activeaza in baza da patent??????????

 2. XXX spune:

  Imi pare ca legea a fost scrisa la comanda lui Metro,
  super, nu se numeste aceasta lobby??
  Si odata si o data sa faca clar ce este comert cu amanuntul si ce este cu ridicata, cum tebuie sa lucreze compania daca in acelas loc are si una si alta, cum sa procedeze? de fapt este un comert combinat dar nu avem legitimatii, …. ??

 3. LLL spune:

  Foarte bune modificare pentru sistemul bancar, să presupunem că o unitate comercială dintr-o localitate rurala a procurat piine in sumă totală de 110 lei (20 buc.) adasoul comercial fiind reglamentat de către stat constituie 10 lei pentru achitarea prin transfer trebuie să se deplaseze în centrul raional, dar omitem aceste cheltuieli pentru că banca pentru serviciile sale încasează o sumă de 15-25 lei. Şi practic se primeşte că unitatea comercială Vă comercializa pîine pentru folosul producătorului şi în interesele Băncilor. Cum credeţi noi alegătorii- micii întreprinzători putem- putem să supraveţuim conform legilor adoptate în interesele cuiva. MULTUMIM GUVERNĂRII

 4. Cristina spune:

  Chiar este pentru Metro…nu incape indoiala…cit tine despre comertul cu ridicata, e clar ca pers.juridice achita prin virament, iar in cazul cind se vinde la detinatori de patenta, cum procedam, caci ei achita cash???…de ce oare guvernantii, cind inventeaza noi modificari, nu se gindesc la agentii economici, dar numai la buzunarele lor??

 5. MARCUS spune:

  Explicati-mi va rog, daca vind cu amanuntul, insa mai procura de la mine si persoane juridice si le eliberez factura cum incasez banii?

 6. Angela spune:

  Buna ziua. Va rog sa ne ziceti, referitor la taxa pentru amplasarea obiectelor de comert, din care suprafata se incaseaza taxa, din suprafata totala sau cea comerciala? Am cautat si in Codul Fiscal si in legea 231, nu gasim raspuns concret

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...