37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Atenție! Modificări în cazul tipăririi formularelor tipizate de documente primare cu regim special

Atenție! Modificări în cazul tipăririi formularelor tipizate de documente primare cu regim special

25.06.20141.100 views Contabilsef.md

1

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Atenție! Modificări în cazul tipăririi formularelor tipizate de documente primare cu regim special

În Monitorul Oficial din 20 iunie 2014, a fost publicată Hotărîrea nr. 461 din  16.06.2014 privind modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998, potrivit căreia au fost făcute modificări în Hotărîrea Guvernului Nr. 294 din  17.03.1998 cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997.

Conform acestei hotărîri, se pune în folosință un nou document cu regim special – borderou de achiziție a laptelui. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat i se va atribui tipărirea centralizată a borderoului de achiziţie a laptelui. Totodată, tipărirea unor formulare tipizate de documente primare cu regim special, se va efectua fără însemne de protecție.

Tipărirea centralizată a formularelor tipizate de documente primare cu regim special, puse în sarcina Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, cu excepţia facturii, facturii fiscale şi anexelor la ele, poate fi efectuată pe hîrtie fără însemne de protecţie, cu atribuirea seriei şi numărului, iar a formularelor facturii, facturii fiscale şi anexelor la ele – pe hîrtie cu însemne de protecţie, serie şi număr.

Pentru documentele primare cu regim special prevăzute în această hotărîre (act de achiziţie a mărfurilor; act de achiziţie a serviciilor de locaţiune şi a cheltuielilor aferente; bon de plată; factură; factură fiscală, foaie de parcurs etc.), seria şi diapazonul de numere vor fi atribuite de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în mod electronic, conform procedurii stabilite de acesta.

Entităţile care utilizează facturi/ facturi fiscale electronice au dreptul imprimării de sine stătător a facturilor/facturilor fiscale generate în formă electronică, pe suport de hîrtie cu însemnele de protecţie prevăzute de sistemul automatizat „E-factura”, conform instrucţiunilor aprobate de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.

Începînd cu 1 septembrie 2014, ministerele, alte autorităţi administrative centrale subordonate Guvernului şi structuri organizaţionale din sfera lor de competenţă (autorităţile administrative din subordine, instituţiile publice şi întreprinderile de stat în care ministerul sau altă autoritate administrativă centrală are calitatea de fondator), precum şi instituţiile publice autonome care, potrivit legislaţiei în vigoare, au obligativitatea ţinerii contabilităţii, vor emite, în mod obligatoriu, facturi şi facturi fiscale electronice exclusiv prin intermediul sistemului automatizat „E-Factura”.

Au avut loc modificări și în anexele acestei hotarîri, potrivit cărora, tipărirea formularelor cu regim special, prevăzute cu serie şi număr, se face în mod centralizat sub conducerea Biroului Naţional de Statistică, iar a celor specificate la alineatul doi punctul 3 al prezentei hotărîri  – de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.

Totodată, la livrarea serviciilor, semnătura şi aplicarea ştampilei beneficiarului pe exemplarul facturii sau facturii fiscale a furnizorului, în baza cărora sunt înregistrate veniturile, nu este obligatorie. Pe exemplarul facturii sau facturii fiscale a beneficiarului, în baza cărora sunt înregistrate cheltuielile şi costurile, semnătura persoanei responsabile şi aplicarea ştampilei acestuia este obligatorie.

Atenție! Modificări în cazul tipăririi formularelor tipizate de documente primare cu regim special

În Monitorul Oficial din 20 iunie 2014, a fost publicată Hotărîrea nr. 461 din  16.06.2014 privind modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998, potrivit căreia au fost făcute modificări în Hotărîrea Guvernului Nr. 294 din  17.03.1998 cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997.

Conform acestei hotărîri, se pune în folosință un nou document cu regim special – borderou de achiziție a laptelui. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat i se va atribui tipărirea centralizată a borderoului de achiziţie a laptelui. Totodată, tipărirea unor formulare tipizate de documente primare cu regim special, se va efectua fără însemne de protecție.

Tipărirea centralizată a formularelor tipizate de documente primare cu regim special, puse în sarcina Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, cu excepţia facturii, facturii fiscale şi anexelor la ele, poate fi efectuată pe hîrtie fără însemne de protecţie, cu atribuirea seriei şi numărului, iar a formularelor facturii, facturii fiscale şi anexelor la ele – pe hîrtie cu însemne de protecţie, serie şi număr.

Pentru documentele primare cu regim special prevăzute în această hotărîre (act de achiziţie a mărfurilor; act de achiziţie a serviciilor de locaţiune şi a cheltuielilor aferente; bon de plată; factură; factură fiscală, foaie de parcurs etc.), seria şi diapazonul de numere vor fi atribuite de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în mod electronic, conform procedurii stabilite de acesta.

Entităţile care utilizează facturi/ facturi fiscale electronice au dreptul imprimării de sine stătător a facturilor/facturilor fiscale generate în formă electronică, pe suport de hîrtie cu însemnele de protecţie prevăzute de sistemul automatizat „E-factura”, conform instrucţiunilor aprobate de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.

Începînd cu 1 septembrie 2014, ministerele, alte autorităţi administrative centrale subordonate Guvernului şi structuri organizaţionale din sfera lor de competenţă (autorităţile administrative din subordine, instituţiile publice şi întreprinderile de stat în care ministerul sau altă autoritate administrativă centrală are calitatea de fondator), precum şi instituţiile publice autonome care, potrivit legislaţiei în vigoare, au obligativitatea ţinerii contabilităţii, vor emite, în mod obligatoriu, facturi şi facturi fiscale electronice exclusiv prin intermediul sistemului automatizat „E-Factura”.

Au avut loc modificări și în anexele acestei hotarîri, potrivit cărora, tipărirea formularelor cu regim special, prevăzute cu serie şi număr, se face în mod centralizat sub conducerea Biroului Naţional de Statistică, iar a celor specificate la alineatul doi punctul 3 al prezentei hotărîri  – de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.

Totodată, la livrarea serviciilor, semnătura şi aplicarea ştampilei beneficiarului pe exemplarul facturii sau facturii fiscale a furnizorului, în baza cărora sunt înregistrate veniturile, nu este obligatorie. Pe exemplarul facturii sau facturii fiscale a beneficiarului, în baza cărora sunt înregistrate cheltuielile şi costurile, semnătura persoanei responsabile şi aplicarea ştampilei acestuia este obligatorie.

Comentarii

  1. mmax spune:

    Ni s-a promis eliminarea sau cel putin reducerea numarului de documente primare tipizate cu regim special sau cum le mai numesc. Insa urmarim efecte diametral opuse. Totusi mersi ca inca nu au nascocit ceva pentru toti si fiecare, dar mai asteptam.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...