37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Atenţie, Luni, la data de 29 decembrie expiră termenul de prezentare a declaraţiilor fiscale

Atenţie, Luni, la data de 29 decembrie expiră termenul de prezentare a declaraţiilor fiscale

23.12.20143.422 views Contabilsef.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Luni, 29.12.2014, expiră termenul de prezentare a Dării de seamă privind suma venitului achitat și impozitul pe venit reținut din acesta (IRV 14) şi a Calculul impozitului pe venit al persoanei ce practică activitatea profesională de notar public sau de executor judecătoresc (CNOTAR14), TVA (TVA 12), Accize (ACZ 09) şi alte taxe (PSV, TTM). Plata acestora se va efectua nu mai târziu de luni, 29 decembrie, excepție fiind Declaraţia privind accizele (ACZ 09), care se achită în momentul expedierii (transportării) sortimentului de mărfuri supuse accizelor din încăperea de acciz.

Impozitul pe venit:

1. IRV 14 Darea de seamă privind suma venitului achitat și impozitul pe venit reținut din acesta (instrucţiune de completare)

2. CNOTAR14 Calculul impozitului pe venit al persoanei ce practică activitatea profesională de notar public sau de executor judecătoresc (instrucţiune de completare)

TVA:

TVA 12 Declaraţia privind TVA (instrucțiune de completare)

Accize:

ACZ 09 Declaraţia privind accizele (instrucţiune de completare)

Alte taxe:

1. PSV Darea de seamă privind plata suplimentară obligatorie la vînzarea valutei străine prin intermediul caselor de schimb valutar (instrucţiune de completare)

2. TTM Privind taxa pentru serviciile de telefonie mobilă (instrucţiune de completare)

Important!
Vă amintim că termenul limită de achitare, etapa a 4-a, a impozitului pe venit în rate (art. 84 din Codul fiscal) este data de 29 decembrie 2014. Astfel, agenţii economici sunt obligaţi să achite 1/4 din:
a) suma calculată drept impozit ce urmează a fi plătit, conform prezentului titlu, pentru anul respectiv; sau
b) impozitul ce urma să fie plătit, conform prezentului titlu, pentru anul precedent.

Întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) sunt obligate să achite impozitul a 2-a rată a impozitului pe venit, adica 3/4 din această sumă - pînă la 29 decembrie ale anului fiscal.

Potrivit art. 261, alin. 6 din Codul Fiscal, neplata sau plata incompletă a impozitului pe venit în rate se sancţionează cu amendă în cuantum calculat, în modul stabilit la art.228 alin.(3), unei perioade cuprinse între data stabilită pentru plata acestui impozit şi data stabilită pentru prezentarea declaraţiei fiscale. Suma neplătită a impozitului pe venit se determină ca diferenţă dintre impozitul calculat şi plătit de contribuabil şi impozitul pe care acesta era obligat să-l plătească. Impozitul pe venit care urmează a fi plătit reprezintă cea mai mică mărime din impozitul calculat care urma să fie plătit în anul precedent sau 80% din suma definitivă a impozitului din anul curent, scăzîndu-se trecerile în cont (cu excepţia impozitului plătit în rate).

Notă
Conform prevederilor art. 129 alin. (8) din Codul fiscal, dacă ultima zi a perioadei este una de odihnă, se va considera o ultimă zi prima zi lucrătoare care urmează după ziua de odihnă, de aceea, în această lună, ultima zi va fi data de 27 octombrie. În cazul prezentării dărilor de seamă în format electronic ultima zi se consideră ziua deplină.

Totodată, vă aducem la cunoștință că potrivit comunicatului serviciului Fiscal de Stat, întru prevenirea situațiilor complicate pentru contribuabilii care doresc să-și onoreze obligațiile fiscale în termenul stabilit de legislație, precum și în legătură cu perioada extinsă a zilelor nelucrătoare suprapuse cu termenul limită de depunere a dărilor de seamă fiscale și de achitare a obligațiilor fiscale, Serviciul Fiscal de Stat vine cu recomandarea către contribuabili de a-și onora obligațiile fiscale până la data de 24 decembrie 2014.

Succese!!

Luni, 29.12.2014, expiră termenul de prezentare a Dării de seamă privind suma venitului achitat și impozitul pe venit reținut din acesta (IRV 14) şi a Calculul impozitului pe venit al persoanei ce practică activitatea profesională de notar public sau de executor judecătoresc (CNOTAR14), TVA (TVA 12), Accize (ACZ 09) şi alte taxe (PSV, TTM). Plata acestora se va efectua nu mai târziu de luni, 29 decembrie, excepție fiind Declaraţia privind accizele (ACZ 09), care se achită în momentul expedierii (transportării) sortimentului de mărfuri supuse accizelor din încăperea de acciz.

Impozitul pe venit:

1. IRV 14 Darea de seamă privind suma venitului achitat și impozitul pe venit reținut din acesta (instrucţiune de completare)

2. CNOTAR14 Calculul impozitului pe venit al persoanei ce practică activitatea profesională de notar public sau de executor judecătoresc (instrucţiune de completare)

TVA:

TVA 12 Declaraţia privind TVA (instrucțiune de completare)

Accize:

ACZ 09 Declaraţia privind accizele (instrucţiune de completare)

Alte taxe:

1. PSV Darea de seamă privind plata suplimentară obligatorie la vînzarea valutei străine prin intermediul caselor de schimb valutar (instrucţiune de completare)

2. TTM Privind taxa pentru serviciile de telefonie mobilă (instrucţiune de completare)

Important!
Vă amintim că termenul limită de achitare, etapa a 4-a, a impozitului pe venit în rate (art. 84 din Codul fiscal) este data de 29 decembrie 2014. Astfel, agenţii economici sunt obligaţi să achite 1/4 din:
a) suma calculată drept impozit ce urmează a fi plătit, conform prezentului titlu, pentru anul respectiv; sau
b) impozitul ce urma să fie plătit, conform prezentului titlu, pentru anul precedent.

Întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) sunt obligate să achite impozitul a 2-a rată a impozitului pe venit, adica 3/4 din această sumă - pînă la 29 decembrie ale anului fiscal.

Potrivit art. 261, alin. 6 din Codul Fiscal, neplata sau plata incompletă a impozitului pe venit în rate se sancţionează cu amendă în cuantum calculat, în modul stabilit la art.228 alin.(3), unei perioade cuprinse între data stabilită pentru plata acestui impozit şi data stabilită pentru prezentarea declaraţiei fiscale. Suma neplătită a impozitului pe venit se determină ca diferenţă dintre impozitul calculat şi plătit de contribuabil şi impozitul pe care acesta era obligat să-l plătească. Impozitul pe venit care urmează a fi plătit reprezintă cea mai mică mărime din impozitul calculat care urma să fie plătit în anul precedent sau 80% din suma definitivă a impozitului din anul curent, scăzîndu-se trecerile în cont (cu excepţia impozitului plătit în rate).

Notă
Conform prevederilor art. 129 alin. (8) din Codul fiscal, dacă ultima zi a perioadei este una de odihnă, se va considera o ultimă zi prima zi lucrătoare care urmează după ziua de odihnă, de aceea, în această lună, ultima zi va fi data de 27 octombrie. În cazul prezentării dărilor de seamă în format electronic ultima zi se consideră ziua deplină.

Totodată, vă aducem la cunoștință că potrivit comunicatului serviciului Fiscal de Stat, întru prevenirea situațiilor complicate pentru contribuabilii care doresc să-și onoreze obligațiile fiscale în termenul stabilit de legislație, precum și în legătură cu perioada extinsă a zilelor nelucrătoare suprapuse cu termenul limită de depunere a dărilor de seamă fiscale și de achitare a obligațiilor fiscale, Serviciul Fiscal de Stat vine cu recomandarea către contribuabili de a-și onora obligațiile fiscale până la data de 24 decembrie 2014.

Succese!!

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...