37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Atenţie, Luni, la data de 26 ianuarie expiră termenul de prezentare a unor declaraţii fiscale

Atenţie, Luni, la data de 26 ianuarie expiră termenul de prezentare a unor declaraţii fiscale

23.01.20152.749 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Luni, 26.01.2015, expiră termenul de prezentare a dărilor de seamă de mai jos:

Impozitul pe venit:

1. IRV 14 Darea de seamă privind suma venitului achitat și impozitul pe venit reținut din acesta (instrucţiune de completare)

2. IASL 14 Nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decît salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi (instrucţiune de completare)

3. INR 14 Nota de informare privind impozitul reţinut din alte surse de venit decît salariul achitate persoanelor nerezidente (instrucţiune de completare)

4. IVAO Darea de seamă privind impozitul pe venitul din activitatea operaţională (instrucţiune de completare) - achitarea până la 26 ianuarie, iar prezentarea - până la 25 martie

5. CNOTAR14 Calculul impozitului pe venit al persoanei ce practică activitatea profesională de notar public sau de executor judecătoresc (instrucţiune de completare)

TVA:
TVA 12 Declaraţia privind TVA (instrucțiune de completare)

Accize:
ACZ 09 Declaraţia privind accizele (instrucţiune de completare)

Taxele locale:
TL 13 Darea de seamă pe taxele locale (instrucţiune de completare)

Taxele pentru resursele naturale:

1. TA 08 Darea de seamă pe taxa pentru apă (instrucțiune de completare)

2. TMU 06 Darea de seama la taxa pentru extragerea mineralelor utile (instrucțiune de completare)

3. TCPA 06 Darea de seamă la taxa pentru exploatarea construcţiilor subterane în scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile (instrucțiune de completare)

4. TPG 06 Darea de seamă la taxa pentru efectuarea prospecţiunilor geologice (instrucțiune de completare)

5. TEG 06 Darea de seamă la taxa pentru efectuarea explorărilor geologice (instrucțiune de completare)

6. TSPC 06 Darea de seamă la taxa pentru folosirea spaţiilor subterane în scopul construcţiei obiectivelor subterane, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile (instrucțiune de completare)

7. TL 06 Darea de seamă a taxei pentru lemnul eliberat pe picior (instrucțiune de completare)

Taxele rutiere:

1. TAP 07 Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare (instrucţiunea anexată la formular)

2. TAOR 07 Informaţia privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere (instrucţiunea anexată la formular)

3. TDL 13 Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise (instrucțiune de completare)

4. TCM 07 Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj (instrucțiunea anexată la formular)

5. TFD 13 Darea de seamă la taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (instrucțiune de completare)

Impozit pe bunuri imobiliare:
BIJ-1 Calculul Impozitului pe bunuri imobiliare (instrucţiunea anexată la formular)

Alte taxe:

1. PSV Darea de seamă privind plata suplimentară obligatorie la vânzarea valutei străine prin intermediul caselor de schimb valutar (instrucţiune de completare)

2. TTM Privind taxa pentru serviciile de telefonie mobilă (instrucţiune de completare)

Plata acestora se va efectua nu mai târziu de luni, 26 ianuarie, excepție fiind Declaraţia privind accizele (ACZ 09), care se achită în momentul expedierii (transportării) sortimentului de mărfuri supuse accizelor din încăperea de acciz. Totodată, achitarea taxelor rutiere se efectuează în mărime deplină, la următorul termen:
TAP 07 - până la amplasarea publicității exterioare;
TAOR 07 - până la efectuarea acţiunilor de amplasare a obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere;
TDL 13 - până la obţinerea actelor ce permit transportul rutier cu autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise;
TCM 07 - până la obţinerea autorizaţiei pentru efectuarea lucrărilor
TFD 13 - achitarea conform articolului 340 alin. (3) din Codul fiscal.

La 30.01.2015, expiră termenul de prezentare următoarelor dări de seamă:

Primele de asigurare obligatorie de asistență medicală:
MED 08 Raportului privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală (instrucțiunea anexată la formular) - achitarea primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, se face odată cu achitarea salariului.

Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii:
REV 5 Declaraţiei persoanei asigurate (instrucţiune de completare) - prezentare și achitare pentru trimestrul IV, 2014.

Important:
În cazul transmiterii declarațiilor persoanelor asigurate REV 5, electronice trimestrial, fără semnătură digitală, acestea se vor prezenta și pe suport de hârtie o dată pe an, până la 1 martie 2015.

Succese!!

Luni, 26.01.2015, expiră termenul de prezentare a dărilor de seamă de mai jos:

Impozitul pe venit:

1. IRV 14 Darea de seamă privind suma venitului achitat și impozitul pe venit reținut din acesta (instrucţiune de completare)

2. IASL 14 Nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decît salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi (instrucţiune de completare)

3. INR 14 Nota de informare privind impozitul reţinut din alte surse de venit decît salariul achitate persoanelor nerezidente (instrucţiune de completare)

4. IVAO Darea de seamă privind impozitul pe venitul din activitatea operaţională (instrucţiune de completare) - achitarea până la 26 ianuarie, iar prezentarea - până la 25 martie

5. CNOTAR14 Calculul impozitului pe venit al persoanei ce practică activitatea profesională de notar public sau de executor judecătoresc (instrucţiune de completare)

TVA:
TVA 12 Declaraţia privind TVA (instrucțiune de completare)

Accize:
ACZ 09 Declaraţia privind accizele (instrucţiune de completare)

Taxele locale:
TL 13 Darea de seamă pe taxele locale (instrucţiune de completare)

Taxele pentru resursele naturale:

1. TA 08 Darea de seamă pe taxa pentru apă (instrucțiune de completare)

2. TMU 06 Darea de seama la taxa pentru extragerea mineralelor utile (instrucțiune de completare)

3. TCPA 06 Darea de seamă la taxa pentru exploatarea construcţiilor subterane în scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile (instrucțiune de completare)

4. TPG 06 Darea de seamă la taxa pentru efectuarea prospecţiunilor geologice (instrucțiune de completare)

5. TEG 06 Darea de seamă la taxa pentru efectuarea explorărilor geologice (instrucțiune de completare)

6. TSPC 06 Darea de seamă la taxa pentru folosirea spaţiilor subterane în scopul construcţiei obiectivelor subterane, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile (instrucțiune de completare)

7. TL 06 Darea de seamă a taxei pentru lemnul eliberat pe picior (instrucțiune de completare)

Taxele rutiere:

1. TAP 07 Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare (instrucţiunea anexată la formular)

2. TAOR 07 Informaţia privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere (instrucţiunea anexată la formular)

3. TDL 13 Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise (instrucțiune de completare)

4. TCM 07 Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj (instrucțiunea anexată la formular)

5. TFD 13 Darea de seamă la taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (instrucțiune de completare)

Impozit pe bunuri imobiliare:
BIJ-1 Calculul Impozitului pe bunuri imobiliare (instrucţiunea anexată la formular)

Alte taxe:

1. PSV Darea de seamă privind plata suplimentară obligatorie la vânzarea valutei străine prin intermediul caselor de schimb valutar (instrucţiune de completare)

2. TTM Privind taxa pentru serviciile de telefonie mobilă (instrucţiune de completare)

Plata acestora se va efectua nu mai târziu de luni, 26 ianuarie, excepție fiind Declaraţia privind accizele (ACZ 09), care se achită în momentul expedierii (transportării) sortimentului de mărfuri supuse accizelor din încăperea de acciz.Totodată, achitarea taxelor rutiere se efectuează în mărime deplină, la următorul termen:
TAP 07 - până la amplasarea publicității exterioare;
TAOR 07 - până la efectuarea acţiunilor de amplasare a obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere;
TDL 13 - până la obţinerea actelor ce permit transportul rutier cu autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise;
TCM 07 - până la obţinerea autorizaţiei pentru efectuarea lucrărilor
TFD 13 - achitarea conform articolului 340 alin. (3) din Codul fiscal.

La 30.01.2015, expiră termenul de prezentare următoarelor dări de seamă:

Primele de asigurare obligatorie de asistență medicală:
MED 08 Raportului privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală (instrucțiunea anexată la formular) - achitarea primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, se face odată cu achitarea salariului.

Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii:
REV 5 Declaraţiei persoanei asigurate (instrucţiune de completare) - prezentare și achitare pentru trimestrul IV, 2014.

Important:
În cazul transmiterii declarațiilor persoanelor asigurate REV 5, electronice trimestrial, fără semnătură digitală, acestea se vor prezenta și pe suport de hârtie o dată pe an, până la 1 martie 2015.

Succese!!

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...