37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Atenţie! Luni, 26 martie expiră termenul de prezentare a declaraţiilor fiscale

Atenţie! Luni, 26 martie expiră termenul de prezentare a declaraţiilor fiscale

21.03.20182.779 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Luni, 26.03.2018, expiră termenul de prezentare a Dării de seamă privind impozitul pe venit, declaraţiile persoanelor fizice și juridice privind impozitul pe venit, impozitul pe bunurile imobiliare, TVA, accize, contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii şi altele. Plata acestora se va efectua nu mai târziu de luni, 26 martie, excepție fiind Declaraţia privind accizele (ACZ 09), care se achită în momentul expedierii (transportării) sortimentului de mărfuri supuse accizelor din încăperea de acciz.

Impozitul pe venit, contribuții de asigurări sociale și primele de asigurări medicale:

IPC 18 - 02/2018 Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (instrucţiune de completare).

Vă atragem atenția că pentru reflectarea perioadei de aflare a persoanei într-un risc asigurat (perioada de îngrijire a copilului până la 3 ani, perioada aflării în concediul paternal) contribuabilii vor prezenta la necesitate:

DSA 18 Informaţia privind stabilirea drepturilor sociale în sistemul public de asigurări sociale. (instrucțiunea de completare).

Impozitul pe venit:

1. VEN 12 - A/2017 Declaraţia persoanei juridice cu privire la impozitul pe venit (instrucţiune de completare)

2. UNIF 14 - A/2017 Darea de seamă fiscală unificată (Declaraţie) (instrucţiune de completare)

3. IVAO 15 - A/2017 Darea de seamă privind impozitul pe venitul din activitatea operațională (instrucţiune de completare)

4. ONG 17 - A/2017 Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale (instrucțiunea de completare)

5. DAJ 17 - A/2017 Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru persoane care desfășoară activitate profeșională în sectorul justiției (instrucțiunea de completare)

6. AI 17 - A/2017 Declarația cu privire la impozitul pe venit a persoanei fizice care desfășoară activitate independentă (instrucțiunea de completare)

7. NER 16 A/2017 - Darea de seamă privind activitatea desfășurată de nerezidenţi în Republica Moldova și veniturile obţinute de către aceștia (instrucțiunea de completare)

Pentru rezidenții Parcurilor IT:

IU 17 - 02/2018 Declarația cu privire la impozitul unic (instrucțiune de completare). 

TVA:

TVA 12 - 02/2018 Declaraţia privind TVA (instrucțiune de completare)

Accize:

1. ACZ 09 - 02/2018 Declarația privind accizele (instrucțiune de completare)
2. Declaraţia privind utilizarea distilatelor obţinute pe bază de vin (instrucţiune de completare)

Taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor:

Forma TFZD 15 - A/2018 Darea de seamă pe taxele pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor (instrucțiune de completare)

Impozitul pe bunurile imobiliare:

Forma BIJ 15 Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (instrucţiune de completare) - pentru bunurile imobiliare dobândite în perioada 01.07.2017 - 31.12.2017.

Alte taxe:

1. PSV - 02/2018 Darea de seamă privind plata suplimentară obligatorie la vînzarea valutei străine prin intermediul caselor de schimb valutar (instrucţiune de completare)

2. TTM - 02/2018 Privind taxa pentru serviciile de telefonie mobilă (instrucţiune de completare)

3. POLMED17 - 02/2018 Darea de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului (instrucțiune de completare)

Important:
Vă amintim că termenul limită de achitare, pentru 1-a etapă 2018, a impozitului pe venit în rate (art. 84 din Codul fiscal) este data de 26 martie 2018. Astfel, agenţii economici sunt obligaţi să achite 1/4 din:
a) suma calculată drept impozit ce urmează a fi plătit, conform prezentului titlu, pentru anul respectiv; sau
b) impozitul ce urma să fie plătit, conform prezentului titlu, pentru anul precedent.

Potrivit art. 261, alin. (6) din Codul Fiscal, neplata sau plata incompletă a impozitului pe venit în rate se sancţionează cu amendă în cuantum calculat, în modul stabilit la art.228 alin.(3), unei perioade cuprinse între data stabilită pentru plata acestui impozit şi data stabilită pentru prezentarea declaraţiei fiscale. Suma neplătită a impozitului pe venit se determină ca diferenţă dintre impozitul calculat şi plătit de contribuabil şi impozitul pe care acesta era obligat să-l plătească. Impozitul pe venit care urmează a fi plătit reprezintă cea mai mică mărime din impozitul calculat care urma să fie plătit în anul precedent sau 80% din suma definitivă a impozitului din anul curent, scăzându-se trecerile în cont (cu excepţia impozitului plătit în rate).

Conform prevederilor art. 129 pct. 8) din Codul fiscal, dacă ultima zi a perioadei este una de odihnă, se va considera o ultimă zi prima zi lucrătoare care urmează după ziua de odihnă, de aceea, în această lună, ultima zi va fi data de 26 martie. În cazul prezentării dărilor de seamă în format electronic ultima zi se consideră ziua deplină.

Succese!!

Luni, 26.03.2018, expiră termenul de prezentare a Dării de seamă privind impozitul pe venit, declaraţiile persoanelor fizice și juridice privind impozitul pe venit, impozitul pe bunurile imobiliare, TVA, accize, contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii şi altele. Plata acestora se va efectua nu mai târziu de luni, 26 martie, excepție fiind Declaraţia privind accizele (ACZ 09), care se achită în momentul expedierii (transportării) sortimentului de mărfuri supuse accizelor din încăperea de acciz.

Impozitul pe venit, contribuții de asigurări sociale și primele de asigurări medicale:

IPC 18 - 02/2018 Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (instrucţiune de completare).

Vă atragem atenția că pentru reflectarea perioadei de aflare a persoanei într-un risc asigurat (perioada de îngrijire a copilului până la 3 ani, perioada aflării în concediul paternal) contribuabilii vor prezenta la necesitate:

DSA 18 Informaţia privind stabilirea drepturilor sociale în sistemul public de asigurări sociale. (instrucțiunea de completare).

Impozitul pe venit:

1. VEN 12 - A/2017 Declaraţia persoanei juridice cu privire la impozitul pe venit (instrucţiune de completare)

2. UNIF 14 - A/2017 Darea de seamă fiscală unificată (Declaraţie) (instrucţiune de completare)

3. IVAO 15 - A/2017 Darea de seamă privind impozitul pe venitul din activitatea operațională (instrucţiune de completare)

4. ONG 17 - A/2017 Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale (instrucțiunea de completare)

5. DAJ 17 - A/2017 Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru persoane care desfășoară activitate profeșională în sectorul justiției (instrucțiunea de completare)

6. AI 17 - A/2017 Declarația cu privire la impozitul pe venit a persoanei fizice care desfășoară activitate independentă (instrucțiunea de completare)

7. NER 16 A/2017 - Darea de seamă privind activitatea desfășurată de nerezidenţi în Republica Moldova și veniturile obţinute de către aceștia (instrucțiunea de completare)

Pentru rezidenții Parcurilor IT:

IU 17 - 02/2018 Declarația cu privire la impozitul unic (instrucțiune de completare). 

TVA:

TVA 12 - 02/2018 Declaraţia privind TVA (instrucțiune de completare)

Accize:

1. ACZ 09 - 02/2018 Declarația privind accizele (instrucțiune de completare)
2. Declaraţia privind utilizarea distilatelor obţinute pe bază de vin (instrucţiune de completare)

Taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor:

Forma TFZD 15 - A/2018 Darea de seamă pe taxele pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor (instrucțiune de completare)

Impozitul pe bunurile imobiliare:

Forma BIJ 15 Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (instrucţiune de completare) - pentru bunurile imobiliare dobândite în perioada 01.07.2017 - 31.12.2017.

Alte taxe:

1. PSV - 02/2018 Darea de seamă privind plata suplimentară obligatorie la vînzarea valutei străine prin intermediul caselor de schimb valutar (instrucţiune de completare)

2. TTM - 02/2018 Privind taxa pentru serviciile de telefonie mobilă (instrucţiune de completare)

3. POLMED17 - 02/2018 Darea de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului (instrucțiune de completare)

Important:
Vă amintim că termenul limită de achitare, pentru 1-a etapă 2018, a impozitului pe venit în rate (art. 84 din Codul fiscal) este data de 26 martie 2018. Astfel, agenţii economici sunt obligaţi să achite 1/4 din:
a) suma calculată drept impozit ce urmează a fi plătit, conform prezentului titlu, pentru anul respectiv; sau
b) impozitul ce urma să fie plătit, conform prezentului titlu, pentru anul precedent.

Potrivit art. 261, alin. (6) din Codul Fiscal, neplata sau plata incompletă a impozitului pe venit în rate se sancţionează cu amendă în cuantum calculat, în modul stabilit la art.228 alin.(3), unei perioade cuprinse între data stabilită pentru plata acestui impozit şi data stabilită pentru prezentarea declaraţiei fiscale. Suma neplătită a impozitului pe venit se determină ca diferenţă dintre impozitul calculat şi plătit de contribuabil şi impozitul pe care acesta era obligat să-l plătească. Impozitul pe venit care urmează a fi plătit reprezintă cea mai mică mărime din impozitul calculat care urma să fie plătit în anul precedent sau 80% din suma definitivă a impozitului din anul curent, scăzându-se trecerile în cont (cu excepţia impozitului plătit în rate).

Conform prevederilor art. 129 pct. 8) din Codul fiscal, dacă ultima zi a perioadei este una de odihnă, se va considera o ultimă zi prima zi lucrătoare care urmează după ziua de odihnă, de aceea, în această lună, ultima zi va fi data de 26 martie. În cazul prezentării dărilor de seamă în format electronic ultima zi se consideră ziua deplină.

Succese!!

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...