37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Atenţie! Luni, 16 ianuarie expiră termenul de prezentare a declarației Forma BASS-AN

Atenţie! Luni, 16 ianuarie expiră termenul de prezentare a declarației Forma BASS-AN

13.01.20174.078 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Luni, 16.01.2017, expiră termenul de prezentare a Declaraţiei privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (forma BASS-AN).

Conform prevederilor punctului 3 lit. b) din anexa nr. 3 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 nr.156 din 01.07.2016, plătitorii specificaţi la pct. 1.5, adică persoanele fizice, cu excepţia pensionarilor, persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor supuse asigurării de stat obligatorii din bugetul de stat, precum şi a persoanelor care se încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la pct. 1.1-1.4, care se regăsesc în una din situaţiile: întreprinzători individuali; notari învestiţi în funcţie în modul stabilit de lege; executori judecătoreşti învestiţi în funcţie în modul stabilit de lege; avocaţi care au înregistrată una din formele de organizare a activităţii de avocat în condiţiile legii; administratori autorizaţi şi alte categorii de unităţi înregistrate în calitate de plătitori, care pe tot parcursul anului bugetar nu au persoane angajate prin contract individual de muncă, persoane aflate în raporturi de serviciu în baza actului administrativ ori prin alte tipuri de contracte civile în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii - sunt obligaţi să prezinte o dată pe an, până la data de 15 ianuarie 2017, Declaraţia privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (Forma BASS-AN).

Reieșind din faptul că ultima zi a termenului este o zi de duminică, în conformitate cu art. 265 a Codului Civil nr. 1107 din 06.06.2002, termenul expiră în următoarea zi lucrătoare, adică la data de 16 ianuarie 2017.

Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii:

BASS-AN Declaraţia privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (modul de completare)

Vă atenționăm că potrivit art. 12, alineat (5), (6) și (7) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 nr.156 din 01.07.2016:

  • Diminuarea cuantumului contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii stabilite în sumă fixă se sancţionează cu o amendă egală cu suma cu care a fost diminuat cuantumul.
  • Diminuarea cuantumului contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii prin neprezentarea declaraţiei privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii sau prin prezentarea declaraţiei ce conţine informaţii ori date neveridice, precum şi neachitarea contribuţiilor se sancţionează cu o amendă de 5% din suma cu care a fost diminuat cuantumul.
  • Diminuarea sau tăinuirea fondului de salarizare şi a altor recompense la care urmau să fie calculate contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii se sancţionează cu o amendă egală cu suma dublă a contribuţiilor calculate la suma cu care au fost diminuate sau tăinuite fondul de salarizare şi alte recompense.

Succes!!

Luni, 16.01.2017, expiră termenul de prezentare a Declaraţiei privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (forma BASS-AN).

Conform prevederilor punctului 3 lit. b) din anexa nr. 3 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 nr.156 din 01.07.2016, plătitorii specificaţi la pct. 1.5, adică persoanele fizice, cu excepţia pensionarilor, persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor supuse asigurării de stat obligatorii din bugetul de stat, precum şi a persoanelor care se încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la pct. 1.1-1.4, care se regăsesc în una din situaţiile: întreprinzători individuali; notari învestiţi în funcţie în modul stabilit de lege; executori judecătoreşti învestiţi în funcţie în modul stabilit de lege; avocaţi care au înregistrată una din formele de organizare a activităţii de avocat în condiţiile legii; administratori autorizaţi şi alte categorii de unităţi înregistrate în calitate de plătitori, care pe tot parcursul anului bugetar nu au persoane angajate prin contract individual de muncă, persoane aflate în raporturi de serviciu în baza actului administrativ ori prin alte tipuri de contracte civile în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii - sunt obligaţi să prezinte o dată pe an, până la data de 15 ianuarie 2017, Declaraţia privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (Forma BASS-AN).

Reieșind din faptul că ultima zi a termenului este o zi de duminică, în conformitate cu art. 265 a Codului Civil nr. 1107 din 06.06.2002, termenul expiră în următoarea zi lucrătoare, adică la data de 16 ianuarie 2017.

Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii:

BASS-AN Declaraţia privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (modul de completare)

Vă atenționăm că potrivit art. 12, alineat (5), (6) și (7) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 nr.156 din 01.07.2016:

  • Diminuarea cuantumului contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii stabilite în sumă fixă se sancţionează cu o amendă egală cu suma cu care a fost diminuat cuantumul.
  • Diminuarea cuantumului contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii prin neprezentarea declaraţiei privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii sau prin prezentarea declaraţiei ce conţine informaţii ori date neveridice, precum şi neachitarea contribuţiilor se sancţionează cu o amendă de 5% din suma cu care a fost diminuat cuantumul.
  • Diminuarea sau tăinuirea fondului de salarizare şi a altor recompense la care urmau să fie calculate contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii se sancţionează cu o amendă egală cu suma dublă a contribuţiilor calculate la suma cu care au fost diminuate sau tăinuite fondul de salarizare şi alte recompense.

Succes!!

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...