37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Atenţie, la sfîrşitul lunii februarie expiră termenul pentru legalizarea registrului maşinii de casă şi control pentru anul 2010

Atenţie, la sfîrşitul lunii februarie expiră termenul pentru legalizarea registrului maşinii de casă şi control pentru anul 2010

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Referitor la modul de solicitare de către contribuabilii – utilizatori ai maşinilor de casă şi control a legalizării registrelor maşinilor de casă şi control

nr. 26–6/3–17/ 21 / 303 din 22.01.2010

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat referitor la modul de solicitare de către contribuabilii – utilizatori ai maşinilor de casă şi control a legalizării registrelor maşinilor de casă şi control, comunică următoarele.

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control pentru efectuarea decontărilor în numerar, utilizatorul maşinii de casă şi control (MCC) este obligat să perfecteze pentru fiecare MCC, pentru fiecare an de gestiune separat, Registrul MCC (RMCC) care se legalizează (consemnează) la organul fiscal în care este înregistrată (reînregistrată) MCC.

În RMCC se înregistrează (înscrie) în ordinea cronologică de apariţie, conform raportului de închidere zilnica (Raport Z), sumele de mijloace băneşti încasate.

RMCC, care se deschide în anul de gestiune curent (a.c.) pentru anul de gestiune imediat următor (a.u.), se legalizează (anexând concomitent pentru verificare RMCC curent / precedent) la organul fiscal, care a înregistrat (reînregistrat) MCC nu mai devreme de luna decembrie a.c. Legalizarea RMCC în anul curent se efectuează nu mai târziu de ultima zi a lunii februarie (anexând concomitent pentru verificare RMCC curent / precedent).

Contribuabilul poartă răspundere pentru veridicitatea şi corespunderea datelor înscrise în RMCC, precum şi pentru rectificările efectuate, conducându-se de următoarele norme:

1. La începutul primei pagini a RMCC se indică cotele T.V.A. cu care operează contribuabilul (cota-standard, cote reduse, cota zero), se semnează de conducătorul şi contabilul-şef, se aplică ştampila, indicându-se data consemnării. Exemple: Valorile cotelor de T.V.A.: A=20%, B=8%, C=6%, D=0% sau Valorile cotelor de T.V.A.: A=0%, B=0%, C=0%, D=0% - dacă contribuabilul nu este plătitor de T.V.A.

2. Înscrierea a doua, în cazul în care contribuabilul a desfăşurat activitate cu utilizarea MCC şi în anul imediat precedent, constă în transcrierea datelor totale ale rulajului precedent, care, sub menţiunea „Verificat”, se confirmă prin semnătura persoanei abilitate, indicându-se data înscrierii.

3. În continuare se înscriu datele respective din primul Raport Z emis în anul de gestiune curent (se iniţiază contoarele de totalizare: în sub-rândul 1 al coloanei 3 se înscrie valoarea sub-rândului 1 al coloanei 4, iar în sub-rândul 2 al coloanei 3 se înscrie valoarea sub-rândului 2 al coloanei 4).

4. În ordine cronologică de apariţie – are loc înscrierea datelor respective din rapoartele de închidere zilnică, se calculează şi se înscriu totalurile respective {coloana 3 – sub-rândul 1 – valoarea totală a rulajului înregistrat cumulat de la începutul anului gestionar. Se calculează prin adunarea sumei din coloana 3 sub-rândul 1 din înscrierea precedentă cu suma din coloana 4 sub-rândul 1 din înscrierea curentă; coloana 3 – sub-rândul 2 – valoarea totală a rulajului T.V.A. cumulat de la începutul anului gestionar. Se calculează prin adunarea sumei din coloana 3 sub-rândul 2 din înscrierea precedentă cu suma din col. 4 sub-rândul 2 din înscrierea curentă}.

5. La sfîrşitul anului calendaristic serviciul contabil va întocmi o Notă explicativă (în două exemplare) cu privire la corectările efectuate pe parcursul anului de gestiune, pentru fiecare din maşinile de casă şi control utilizate de contribuabil, în care se stipulează rulajele mijloacelor băneşti înregistrate în maşina de casă şi control concretă şi cele înscrise în RMCC respectiv, ţinînd cont de corectările efectuate (în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie). Nota explicativă se aduce la cunoştinţa conducerii, se semnează de conducătorul şi contabilul-şef, se aplică ştampila, indicându-se data perfectării Notei. Un exemplar al Notei explicative se păstrează în RMCC respectiv.

6. După înscrierea datelor din ultimul Raport Z din anul de gestiune finisat va urma înscrierea de totalizare, care, sub menţiunea „Verificat”, se confirmă prin semnătura persoanei abilitate, indicându-se data înscrierii. Înscrierea de totalizare urmează de transcris în RMCC pentru anul de gestiune imediat următor precum este stipulat în punctele 1 si 2.

7. Înscrierea greşită se taie cu o linie, astfel ca ea să poată fi citită. Înscrierea noua {Nr. raportului de închidere zilnică /Data raportului de închidere zilnică [sub-rândul 1/sub-rândul 2] din coloana 2 nu se corectează ci se transcrie din înscrierea greşită}, care corespunde rectificării efectuate, sub menţiunea „Verificat”, se confirmă prin semnătura persoanei abilitate, indicându-se data corectării.

În contextul celor expuse, acţiunile contribuabilului - utilizator al MCC în a.c. pentru a legaliza RMCC pentru a.u. vor fi următoarele (se anexează modelul de completare a RMCC):

RMCC-C - numirea abreviată a registrului maşinii de casă şi control pentru a.c., RMCC-U - numirea abreviată a registrului maşinii de casă şi control pentru a.u.

Contribuabilul care solicită organului fiscal, în care este înregistrată MCC, legalizarea RMCC-U în luna decembrie a.c.:

- prezintă la organul fiscal RMCC-C - completat regulat până la data ce precedă data prezentării;

- prezintă la organul fiscal raportul periodic scurt din memoria fiscală a MCC care conţine informaţia de la 1 ianuarie a.c. pînă la 30 noiembrie a.c. Raportul se lipeşte pentru păstrare pe ultima pagină-formular de tip 3-III. Pe pagină se menţionează numele, prenumele persoanei care a emis raportul, precum şi data emiterii. Tipărirea raportului poate fi efectuată cu concursul centrului de asistenţă tehnică care deţine autorizaţia de competenţă tehnică pentru MCC de acest model sau de distribuitorul exclusiv, în cazul în care deţine autorizaţia de competenţă tehnică; [În caz de necesitate, organul fiscal poate solicita prezentarea raportului periodic complet pe aceeaşi perioadă]

- prezintă la organul fiscal RMCC-U - numerotat, şnuruit şi legalizat de acesta şi în care este efectuată înscrierea specială conform punctului 1;

- organul fiscal restituie, în aceeaşi zi, RMCC-C si RMCC-U legalizat;

- continuă înregistrările în RMCC-C pînă la finele a.c., conform punctului 4;

- înscrie în RMCC-C datele din ultimul Raport Z din a.c., precum şi datele de totalizare, sub menţiunea „Verificat”, confirmată prin semnătura persoanei abilitate, indicându-se data înscrierii. Înscrierea de totalizare se transcrie în RMCC-U, conform punctului 2;

- urmează înscrierile în RMCC-U conform normelor sus-menţionate.

Contribuabilul care solicită organului fiscal, în care este înregistrată MCC, legalizarea RMCC-U în lunile ianuarie - februarie:

- prezintă la organul fiscal RMCC-C - completat în conformitate cu prevederile pct. 1-7;

- prezintă la organul fiscal raportul periodic scurt din memoria fiscala a MCC care conţine informaţia de la 1 ianuarie - 31 decembrie a anului precedent. Raportul se lipeşte pentru păstrare pe ultima pagină-formular de tip 3-III. Pe pagină se menţionează numele, prenumele persoanei care a emis raportul, precum şi data emiterii. Tipărirea raportului poate fi efectuată cu concursul centrului de asistenţă tehnică care deţine autorizaţia de competenţă tehnică pentru MCC de acest model sau de distribuitorul exclusiv, în cazul în care deţine autorizaţia de competenţă tehnică; [În caz de necesitate, organul fiscal poate solicita prezentarea raportului periodic complet pe aceeaşi perioadă]

- prezintă la organul fiscal RMCC-U - numerotat, şnuruit, legalizat de acesta şi completat regulat pînă la data ce precedă data prezentării;

- organul fiscal restituie, în aceeaşi zi, RMCC-C şi RMCC-U legalizat;

- continuă înscrierile în RMCC-U conform normelor sus-menţionate.

Atenţionăm, că conform art. 2931 alin. (3) al Codului contravenţional nr.218-XVI din 24 octombrie 2008, pentru lipsa registrului maşinii de casă şi control, legalizat în modul stabilit, ori completarea lui neregulata sau incompletă (inadecvată) persoana cu funcţie de răspundere a contribuabilului se sancţionează cu amendă de 50 de unităţi convenţionale.

Cele relatate de adus la cunoştinţa contribuabililor din teritoriul patronat.

Comentarii

 1. Lina spune:

  eu nu inteleg?cine poate sa-mi explice legea?legea e pentru cei ce nu sint inregistrati?daca noi avem activitate din iulie 2009 si suntem inregistrati,atunci nu avem nici o treaba cu legea de inregistrare ?

 2. Artur Morarenco spune:

  Registrul MCC se schimbă în fiecare an. La schimbarea Registrului, el trebuie legalizat la inspectoratul fiscal. Perioada de legalizare, în timpul căreia puteţi să o faceţi este luna decembrie – februarie. Pentru aceasta trebuie să urmaţi paşii descrişi în prezenta scrisoare.

 3. Adrian spune:

  Eu in general nu inteleg cui ii trebuie schimbarea in fiecare an a registrului, numai adauga de lucru si bataie de cap contabililor

 4. Диана spune:

  А если зарегистрировали журнал ККМ до издания этой инструкции и уже 1,5 месяца работаем по-старому, что делать?

 5. Inna spune:

  Inna. Poate fi eroare mare cu amenzi usturătoare? în cazul cînd în RMCC la sfîrșitul anului de gestiune nu este inscripția Total rulaj anului și respectiv total TVA anului? semnătura dierctorului și contabilului șef – srl plătitor de tva își începe activitatea la 01 decembrie… doar că merge numerotația și rulajul/TVA cronomolgic fără greșeli.

  Vă rog

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...