37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Atenție la efectuarea plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor. Vezi ce modificări au fost operate

Atenție la efectuarea plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor. Vezi ce modificări au fost operate

26.01.20184.377 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În ediția Monitorului Oficial din 26 ianuarie 2018, a fost publicat Ordinul ministrului finanțelor nr. 13 din 19 ianuarie 2018 cu privire la completarea Ordinului ministrului finanţelor nr.158 din 22 decembrie 2017 cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2018.

În scopul ajustării Modului de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional la modificările întroduse în Clasificaţia bugetară şi unele acte legislative şi normative care au intrat în vigoare începând cu anul 2018, în Ordinul ministrului finanțelor nr.158 din 22 decembrie 2017 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2018" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 451-463/2304) s-au operat următoarele modificări şi completări:

1) Capitolul 3 „Principalele modificări în administrarea veniturilor bugetelor componente ale bugetului public național în anul 2018", punctul 3.2 - se completează cu o liniuță nouă care va avea următorul conținut:

  • cod ECO 143117 - Amenzi aplicate de Consiliul Concurenței, care se va vira în bugetul de stat la codul IBAN: MD83TRGAAA14311701000000.

2) Capitolul 4 „Încasările la bugetul de stat", se introduce punctul 4.71 cu următorul conținut:

  • 4.71"Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise (cod ECO 114632), calculată de către Autoritatea Națională Transporturi Auto se va vira la codul IBAN: MD80TRGAAA11463201000000;

3) Plata obligatorie a producătorilor de produse vitivinicole (cod ECO 114640) achitată în Fondul Viei şi Vinului se va vira la bugetul de stat la noul cod IBAN: MD30TRPAAA114640A15473AA

4) Plăţile în Fondul republican de susţinere socială a populaţiei se vor vira la noile coduri IBAN după cum urmează:

  • plata lunară pentru prestarea serviciilor de telefonie mobilă (cod ECO 142241) la codul IBAN MD74TRPAAA142241A15625AA;
  • plata suplimentară obligatorie obţinută de la perfectarea şi eliberarea certificatului de înmatriculare a automobilului (cod ECO 142242) la codul IBAN MD36TRPAAA142242A15625AA.

În Anexa nr.1 „Clasificatorul codurilor economice de încasări ale bugetului de stat" se modifică următoarele poziții (redacția nouă):

Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise

114632

MF*

Amenzi aplicate de instanțele judecătorești în cauze contravenționale și penale

143420

SFS

Anexa se completează cu următoarea poziție:

Amenzi aplicate de Consiliul Concurenței

143117

SFS

Din Anexa nr.2 „Clasificatorul codurilor economice de încasări ale bugetelor raionale, bugetelor municipale Chișinău și Bălți, bugetului central al UTA Găgăuzia și bugetelor locale", se exclude poziția:

Amenzi aplicate de secțiile de supraveghere și control ale traficului rutier

143220

SFS

Totodată, anexa nr.4 „Codurile IBAN pentru virarea amenzilor pentru încălcarea traficului rutier", se exclude.

Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării și se publică în Monitorul Oficial.

În ediția Monitorului Oficial din 26 ianuarie 2018, a fost publicat Ordinul ministrului finanțelor nr. 13 din 19 ianuarie 2018 cu privire la completarea Ordinului ministrului finanţelor nr.158 din 22 decembrie 2017 cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2018.

În scopul ajustării Modului de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional la modificările întroduse în Clasificaţia bugetară şi unele acte legislative şi normative care au intrat în vigoare începând cu anul 2018, în Ordinul ministrului finanțelor nr.158 din 22 decembrie 2017 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2018" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 451-463/2304) s-au operat următoarele modificări şi completări:

1) Capitolul 3 „Principalele modificări în administrarea veniturilor bugetelor componente ale bugetului public național în anul 2018", punctul 3.2 - se completează cu o liniuță nouă care va avea următorul conținut:

  • cod ECO 143117 - Amenzi aplicate de Consiliul Concurenței, care se va vira în bugetul de stat la codul IBAN: MD83TRGAAA14311701000000.

2) Capitolul 4 „Încasările la bugetul de stat", se introduce punctul 4.71 cu următorul conținut:

  • 4.71"Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise (cod ECO 114632), calculată de către Autoritatea Națională Transporturi Auto se va vira la codul IBAN: MD80TRGAAA11463201000000;

3) Plata obligatorie a producătorilor de produse vitivinicole (cod ECO 114640) achitată în Fondul Viei şi Vinului se va vira la bugetul de stat la noul cod IBAN: MD30TRPAAA114640A15473AA

4) Plăţile în Fondul republican de susţinere socială a populaţiei se vor vira la noile coduri IBAN după cum urmează:

  • plata lunară pentru prestarea serviciilor de telefonie mobilă (cod ECO 142241) la codul IBAN MD74TRPAAA142241A15625AA;
  • plata suplimentară obligatorie obţinută de la perfectarea şi eliberarea certificatului de înmatriculare a automobilului (cod ECO 142242) la codul IBAN MD36TRPAAA142242A15625AA.

În Anexa nr.1 „Clasificatorul codurilor economice de încasări ale bugetului de stat" se modifică următoarele poziții (redacția nouă):

Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise

114632

MF*

Amenzi aplicate de instanțele judecătorești în cauze contravenționale și penale

143420

SFS

Anexa se completează cu următoarea poziție:

Amenzi aplicate de Consiliul Concurenței

143117

SFS

Din Anexa nr.2 „Clasificatorul codurilor economice de încasări ale bugetelor raionale, bugetelor municipale Chișinău și Bălți, bugetului central al UTA Găgăuzia și bugetelor locale", se exclude poziția:

Amenzi aplicate de secțiile de supraveghere și control ale traficului rutier

143220

SFS

Totodată, anexa nr.4 „Codurile IBAN pentru virarea amenzilor pentru încălcarea traficului rutier", se exclude.

Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării și se publică în Monitorul Oficial.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...