37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Atenţie! Incertitudini privind completarea Declaraţiei privind TVA

Atenţie! Incertitudini privind completarea Declaraţiei privind TVA

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Atenţie! Incertitudini privind completarea Declaraţiei privind TVA

A fost adăugată suboxa 11.1, care, conform Modului de completare a declaraţiei, cu scop informativ, urmează să fie completată în felul următor:

„În suboxa 11.1 se indică valoarea TVA aferentă plăţilor anticipate (în avans), încasate de la beneficiar pentru livrările impozabile cu TVA la cota standard şi la cota redusă. Suboxa 11.1 nu se completează în cazul în care plata anticipată (în avans) a fost primită în aceeaşi perioadă fiscală în care a fost efectuată livrarea”.

De mai multe ori am spus, că fucţionarii de stat, care se implică în scrierea actelor normative au probleme cu cunoaşterea limbii materne, nu le ajung cuvinte şi cunoştinţe pentru ca să-şi exprime clar gîndurile pe hîrtie. S-a făcut o modificare nesemnificativă, dar care a provocat incertitudini privind înţelegerea conţinutului informaţiei care urmează să fie inclusă în această boxă din declaraţie.

În conformitate cu cerinţele Codului fiscal (art.108), dacă plata este primită pînă la efectuarea livrării (marfă, servicii), data livrării se consideră data primirii plăţii. Sau, cu alte cuvinte, dacă am primit un avans, dar livrarea n-a fost efectuată, avem obligaţiunea să calculăm TVA din această operaţiune în momentul primirii avansului. De exemplu, în luna decembrie am primit un avans de 1.200,00 lei pentru marfă. Marfa va fi livrată în luna ianuarie, atunci va fi întocmită şi factura fiscală. În luna ianuarie întreprinderea primeşte alt avans în sumă de 2.400,00 lei, pentru care marfa va fi livrată (facturată) în luna februarie. În luna decembrie întreprinderea calulează obligaţiunea fiscală din avansul primit în mărime de 200,00 lei (1.200,00/6), în luna ianuarie efectuează livrarea de marfă propriuzisă în valoare de 1.200,00 lei pentru care întocmeşte o factură fiscală şi reflectă în evidenţa contabilă şi fiscală obligaţiunea fiscală din această operaţiune - TVA spre calcul 200,00 lei, concomitent, stornează (deduce) suma TVA calculată în luna decembrie din avansul primit în această perioadă fiscală – (200 lei). De asemenea, în perioada fiscală luna ianuarie îşi calculează obligaţiunea fiscală din avansul primit în această lună – TVA în sumă de 400,00 lei. Alte obligaţiuni privind TVA nu sunt.

Problema este următoare, ce sumă a TVA din avansurile primite se va include în această boxă nouă 11.1? Suma TVA din avansurile primite în această lună sau suma TVA din avansurile primite în perioada de raportare diminuată cu suma avansurilor primite în alte perioade fiscale şi pentru care a fost efectuată livrarea în această perioadă (avansuri returnate)? În exemplul nostru, I situaţie va fi suma de 400,00 lei; II situaţie - 200,00 lei (400,00 lei (avans ianuarie) – 200,00 lei (avans decembrie pentru care a fost efectuată livrarea în ianuarie; avans returnat).

Întrebare, din care motive a solicitat Serviciul fiscal să fie întrodusă această boxă? Informaţia din această boxă nu participă în calculele matematice, stabilite în Declaraţie, privind determinarea obligaţiunii fiscale. Putem să presupunem că cu scop informativ, pentru o mai bună administrare fiscală. Corespunzător, ar urma ca informaţia solicitată adăugător de la contribuabili  să fie relevantă pentru organul care a solicitat-o – Serviciul fiscal. 

În boxa 2 a Declaraţiei privind TVA  se indică suma TVA calculată de la valoarea livrărilor care include şi suma TVA calculată de la plata anticipată (avansuri). Dacă în boxa 11.1 se solicită informativ suma TVA din plata anticipată (avansuri), putem să presupunem, că printr-o operaţiune matimatică simplă organul fiscal ar putea să determine suma TVA din livrările efectuate fără suma TVA din plăţile anticipate (livrări reale de marfă, servicii). Alte explicaţii de ce a fost solicitată această informaţie este greu de găsit.

Trebuie de menţionat că textul Ordinului IFPS prin care a fost aprobat textul nou al Declaraţiei privind TVA a fost tipărit din timp şi noi contabilii n-am fost destul de atenţi faţă explicaţiile care veneau privind modul de completare al acestei boxe, ca să ne trezim acum cu unele explicaţii destul de stranii ale Serviciul fiscal privind informaţia care urmează să fie inclusă în această boxă.

Explicaţia oficială a persoanelor cu funcţii de răspundere ale IFPS privind completarea boxei 11.1 din Declaraţia privind TVA este următoarea:

În această boxă trebuie să fie indicată valoarea TVA aferentă plăţilor anticipate (în avans) exclusiv care au fost primite în această perioadă fiscală (lună) fără a ţine cont de avansurile primite în altă perioadă fiscală şi care au fost returnate (livrată marfă, servicii în contul acestor plăţi) în perioada de raportare (!??). În argumentarea poziţie sale IFPS face referinţă exclusiv la textul privind modul de completare al acestei boxe (în text nu se spune nimic de avansurile returnate):

„În suboxa 11.1 se indică valoarea TVA aferentă plăţilor anticipate (în avans), încasate de la beneficiar pentru livrările impozabile cu TVA la cota standard şi la cota redusă”.

În legătură cu această abordare apar multe întrebări. Ce relevanţă va avea informaţia inclusă în această boxă dacă va conţine numai suma TVA din avansurile primite în această lună fără a ţine cont de avansurile returnate în această lună şi care, de asemenea, participă la determinarea obligaţiei fiscale privind TVA pentru această perioadă fiscală. După părerea noastră, nu va avea nici o relevanţă. Atunci de ce este solicitată o informaţie care nu este relevantă? Numai pentru ca noi contabilii să avem de lucru? Şi pentru a fi vulnerabili şi amendaţi pentru includerea unor informaţii neveridice în darea de seamă fiscală?

Menţionăm că atît în evidenţa contabilă, cît şi în evidenţa fiscală privind TVA (registrul livrărilor) se ţine evidenţa sumelor TVA din avansurile primite şi returnate în perioada fiscală. Această practică este stabilită de mulţi ani, este direct legată de cerinţele Codului fiscal, elaborată metodologia evidenţei contabile şi adaptate programele de contabilitate. Dacă să modificăm ceva în practica stabilită,  pentru a include în boxa cu pricina numai o parte de informaţie, acest fapt va duce după sine noi cheltuieli şi bătăi de cap pentru întreprinderi (modificare soft, timp, etc). Iar dacă mai pui pe cîntar că această informaţie solicitată nu este relevantă, atunci cum să înţelegem această abordare?

Am vorbit la această temă cu mai multe persoane competente: redacţia unei reviste din domeniul contabilităţii, auditori, contabili cu experienţă, companii din domeniul soft contabil, toţi spun că textul din Modul de completare referitor la boxa boxa 11.1 urmează să fie înţeles ca valoarea TVA aferentă plăţilor anticipate primite de la beneficiare în această perioadă, ţinînd cont de avansurile returnate (facturate) în această perioadă. Motivele sunt cele enumerate mai sus. Mulţi dintre ei au spus ca vor ignora explicaţiile IFPS referitor la acest subiect pe motiv că sunt eronate.

În explicaţiile sale în acest sens IFPS face referinţă la redacţia textului din Modul de completare (citiţi instrucţiunea, acolo nimic nu-i spus de avansurile returnate). Întrebare, dacă s-a scris ceva nu prea clar, oare nu se poate de corectat acest text şi de publicat o nouă redacţie a textului corespunzător că să fie pe înţelese nu numai inspectorilor fiscali, dar şi contabililor din această ţară? Doar este un document emis de IFPS?

Încă un argument, privind dezacordul cu explicaţiile organului fiscal privind completarea boxei 11.1 din Declaraţie. În acelaş text al Modului de completare referitor la informaţia din boxa 2 se spune:

„În boxa 2 se indică suma TVA calculată de la valoarea livrărilor reflectate în boxa 1, inclusiv suma TVA de la plata anticipată (în avans) primită pentru aceste livrări”.

După cum observaţi textul ce se referă la suma TVA de la plata anticipată (în avans) pentru această boxă este practic identic cu textul referitor la completarea  boxei 11.1. Nici aici nu se scrie că în această boxă urmează să fie incluse exclusiv sumele TVA calculate din avansurile primite în această perioadă fiscală!? Dar, necătînd la acest fapt, nimeni nu contestă (nici inspectorii fiscali) acel fapt că în această boxă urmează să fie incluse sumele TVA care sunt calculate atît din avansurile primite în această perioată, cît şi din cele primite în perioadele fiscale precedente şi care au fost returnate în această perioadă (facturate; livrate bunuri, servicii) (cu semnul minus).

De ce acelaşi text, care se referă la fapte cu acelaşi conţinut economic, în două cazuri diferite se interpretează în mod diferit?

Concluzie:

1.Explicaţiile IFPS privind completarea boxei 11.1 din Declaraţia privind TVA (Forma TVA 2012) este următoarea: în această boxă se indică valoarea TVA aferentă plăţilor anticipate (în avans), încasate de la beneficiari exclusiv în perioada fiscală de raportare. Fără a ţine cont de avansurile încasate în perioadele fiscale precedente şi care au fost returnate (facturate) în perioada fiscală de raportare (cu semnul minus).

2.După părerea multor contabili explicaţiile IFPS privind modul de completare a boxei 11.1 a Declaraţiei privind TVA sunt eronate, nu ţin cont de modul de completare a altor boxe din Declaraţie. De asemenea, în acest caz, informaţia din această boxă nu este relevantă pentru o analiză economică, administrare fiscală.

3.Instituţiile statului, impunînd contribuabililor noi şi noi forme de raportate, nu ţin cont că unele informaţii din dările de seamă se dublează (dacă prezentăm anexe la Declaraţia privind TVA de ce trebuie înregistrate şi facturile TVA în registrul unic electronic?), nu sunt relevante, informative şi provoacă cheltuieli mari pentru contribuabili (timp; soft; instruire, etc).

Veaceslav Ciobanu

Administrator „OptimAudit” S.R.L.,

Contabil certificat ACAP

 

 

 

 Prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25.10.2012 a fost aprobat formularul Declaraţiei privind TVA (Forma TVA 2012), a fost aprobat modul de completare a Declaraţiei privind TVA. Formularul nou al Declaraţiei privind TVA se pune în aplicare începînd cu prezentarea dărilor de seamnă pentru perioada fiscală ianuarie 2013 (01/2013). Textul Declaraţiei nu diferă semnificativ de textul declaraţiei veche, aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.128 din 29.06.2006. În acelaşi timp, aceste modificări nesemnificative crează încertitudini privind completarea dării de seamă fiscale şi, corespunzător, sancţiuni posibile pentru completarea cu informaţii neautentice a dării de seamă fiscale conform art.260  din Codul fiscal (amendă 1.000,00 lei pentru fiecare dare de seamă fiscală care conţine informaţii neautentice).

Atenţie! Incertitudini privind completarea Declaraţiei privind TVA

A fost adăugată suboxa 11.1, care, conform Modului de completare a declaraţiei, cu scop informativ, urmează să fie completată în felul următor:

„În suboxa 11.1 se indică valoarea TVA aferentă plăţilor anticipate (în avans), încasate de la beneficiar pentru livrările impozabile cu TVA la cota standard şi la cota redusă. Suboxa 11.1 nu se completează în cazul în care plata anticipată (în avans) a fost primită în aceeaşi perioadă fiscală în care a fost efectuată livrarea”.

De mai multe ori am spus, că fucţionarii de stat, care se implică în scrierea actelor normative au probleme cu cunoaşterea limbii materne, nu le ajung cuvinte şi cunoştinţe pentru ca să-şi exprime clar gîndurile pe hîrtie. S-a făcut o modificare nesemnificativă, dar care a provocat incertitudini privind înţelegerea conţinutului informaţiei care urmează să fie inclusă în această boxă din declaraţie.

În conformitate cu cerinţele Codului fiscal (art.108), dacă plata este primită pînă la efectuarea livrării (marfă, servicii), data livrării se consideră data primirii plăţii. Sau, cu alte cuvinte, dacă am primit un avans, dar livrarea n-a fost efectuată, avem obligaţiunea să calculăm TVA din această operaţiune în momentul primirii avansului. De exemplu, în luna decembrie am primit un avans de 1.200,00 lei pentru marfă. Marfa va fi livrată în luna ianuarie, atunci va fi întocmită şi factura fiscală. În luna ianuarie întreprinderea primeşte alt avans în sumă de 2.400,00 lei, pentru care marfa va fi livrată (facturată) în luna februarie. În luna decembrie întreprinderea calulează obligaţiunea fiscală din avansul primit în mărime de 200,00 lei (1.200,00/6), în luna ianuarie efectuează livrarea de marfă propriuzisă în valoare de 1.200,00 lei pentru care întocmeşte o factură fiscală şi reflectă în evidenţa contabilă şi fiscală obligaţiunea fiscală din această operaţiune - TVA spre calcul 200,00 lei, concomitent, stornează (deduce) suma TVA calculată în luna decembrie din avansul primit în această perioadă fiscală – (200 lei). De asemenea, în perioada fiscală luna ianuarie îşi calculează obligaţiunea fiscală din avansul primit în această lună – TVA în sumă de 400,00 lei. Alte obligaţiuni privind TVA nu sunt.

Problema este următoare, ce sumă a TVA din avansurile primite se va include în această boxă nouă 11.1? Suma TVA din avansurile primite în această lună sau suma TVA din avansurile primite în perioada de raportare diminuată cu suma avansurilor primite în alte perioade fiscale şi pentru care a fost efectuată livrarea în această perioadă (avansuri returnate)? În exemplul nostru, I situaţie va fi suma de 400,00 lei; II situaţie - 200,00 lei (400,00 lei (avans ianuarie) – 200,00 lei (avans decembrie pentru care a fost efectuată livrarea în ianuarie; avans returnat).

Întrebare, din care motive a solicitat Serviciul fiscal să fie întrodusă această boxă? Informaţia din această boxă nu participă în calculele matematice, stabilite în Declaraţie, privind determinarea obligaţiunii fiscale. Putem să presupunem că cu scop informativ, pentru o mai bună administrare fiscală.Corespunzător, ar urma ca informaţia solicitată adăugător de la contribuabili  să fie relevantă pentru organul care a solicitat-o – Serviciul fiscal. 

În boxa 2 a Declaraţiei privind TVA  se indică suma TVA calculată de la valoarea livrărilor care include şi suma TVA calculată de la plata anticipată (avansuri). Dacă în boxa 11.1 se solicită informativ suma TVA din plata anticipată (avansuri), putem să presupunem, că printr-o operaţiune matimatică simplă organul fiscal ar putea să determine suma TVA din livrările efectuate fără suma TVA din plăţile anticipate (livrări reale de marfă, servicii). Alte explicaţii de ce a fost solicitată această informaţie este greu de găsit.

Trebuie de menţionat că textul Ordinului IFPS prin care a fost aprobat textul nou al Declaraţiei privind TVA a fost tipărit din timp şi noi contabilii n-am fost destul de atenţi faţă explicaţiile care veneau privind modul de completare al acestei boxe, ca să ne trezim acum cu unele explicaţii destul de stranii ale Serviciul fiscal privind informaţia care urmează să fie inclusă în această boxă.

Explicaţia oficială a persoanelor cu funcţii de răspundere ale IFPS privind completarea boxei 11.1 din Declaraţia privind TVA este următoarea:

În această boxă trebuie să fie indicată valoarea TVA aferentă plăţilor anticipate (în avans) exclusiv care au fost primite în această perioadă fiscală (lună) fără a ţine cont de avansurile primite în altă perioadă fiscală şi care au fost returnate (livrată marfă, servicii în contul acestor plăţi) în perioada de raportare (!??). În argumentarea poziţie sale IFPS face referinţă exclusiv la textul privind modul de completare al acestei boxe (în text nu se spune nimic de avansurile returnate):

„În suboxa 11.1 se indică valoarea TVA aferentă plăţilor anticipate (în avans), încasate de la beneficiar pentru livrările impozabile cu TVA la cota standard şi la cota redusă”.

În legătură cu această abordare apar multe întrebări. Ce relevanţă va avea informaţia inclusă în această boxă dacă va conţine numai suma TVA din avansurile primite în această lună fără a ţine cont de avansurile returnate în această lună şi care, de asemenea, participă la determinarea obligaţiei fiscale privind TVA pentru această perioadă fiscală.După părerea noastră, nu va avea nici o relevanţă. Atunci de ce este solicitată o informaţie care nu este relevantă? Numai pentru ca noi contabilii să avem de lucru? Şi pentru a fi vulnerabili şi amendaţi pentru includerea unor informaţii neveridice în darea de seamă fiscală?

Menţionăm că atît în evidenţa contabilă, cît şi în evidenţa fiscală privind TVA (registrul livrărilor) se ţine evidenţa sumelor TVA din avansurile primite şi returnate în perioada fiscală. Această practică este stabilită de mulţi ani, este direct legată de cerinţele Codului fiscal, elaborată metodologia evidenţei contabile şi adaptate programele de contabilitate.Dacă să modificăm ceva în practica stabilită,  pentru a include în boxa cu pricina numai o parte de informaţie, acest fapt va duce după sine noi cheltuieli şi bătăi de cap pentru întreprinderi (modificare soft, timp, etc). Iar dacă mai pui pe cîntar că această informaţie solicitată nu este relevantă, atunci cum să înţelegem această abordare?

Am vorbit la această temă cu mai multe persoane competente: redacţia unei reviste din domeniul contabilităţii, auditori, contabili cu experienţă, companii din domeniul soft contabil, toţi spun că textul din Modul de completare referitor la boxa boxa 11.1 urmează să fie înţeles ca valoarea TVA aferentă plăţilor anticipate primite de la beneficiare în această perioadă, ţinînd cont de avansurile returnate (facturate) în această perioadă. Motivele sunt cele enumerate mai sus. Mulţi dintre ei au spus ca vor ignora explicaţiile IFPS referitor la acest subiect pe motiv că sunt eronate.

În explicaţiile sale în acest sens IFPS face referinţă la redacţia textului din Modul de completare (citiţi instrucţiunea, acolo nimic nu-i spus de avansurile returnate). Întrebare, dacă s-a scris ceva nu prea clar, oare nu se poate de corectat acest text şi de publicat o nouă redacţie a textului corespunzător că să fie pe înţelese nu numai inspectorilor fiscali, dar şi contabililor din această ţară? Doar este un document emis de IFPS?

Încă un argument, privind dezacordul cu explicaţiile organului fiscal privind completarea boxei 11.1 din Declaraţie. În acelaş text al Modului de completare referitor la informaţia din boxa 2 se spune:

„În boxa 2 se indică suma TVA calculată de la valoarea livrărilor reflectate în boxa 1, inclusiv suma TVA de la plata anticipată (în avans) primită pentru aceste livrări”.

După cum observaţi textul ce se referă la suma TVA de la plata anticipată (în avans) pentru această boxă este practic identic cu textul referitor la completarea  boxei 11.1. Nici aici nu se scrie că în această boxă urmează să fie incluse exclusiv sumele TVA calculate din avansurile primite în această perioadă fiscală!? Dar, necătînd la acest fapt, nimeni nu contestă (nici inspectorii fiscali) acel fapt că în această boxă urmează să fie incluse sumele TVA care sunt calculate atît din avansurile primite în această perioată, cît şi din cele primite în perioadele fiscale precedente şi care au fost returnate în această perioadă (facturate; livrate bunuri, servicii) (cu semnul minus).

De ce acelaşi text, care se referă la fapte cu acelaşi conţinut economic, în două cazuri diferite se interpretează în mod diferit?

Concluzie:

1.Explicaţiile IFPS privind completarea boxei 11.1 din Declaraţia privind TVA (Forma TVA 2012) este următoarea: în această boxă se indică valoarea TVA aferentă plăţilor anticipate (în avans), încasate de la beneficiari exclusiv în perioada fiscală de raportare. Fără a ţine cont de avansurile încasate în perioadele fiscale precedente şi care au fost returnate (facturate) în perioada fiscală de raportare (cu semnul minus).

2.După părerea multor contabili explicaţiile IFPS privind modul de completare a boxei 11.1 a Declaraţiei privind TVA sunt eronate, nu ţin cont de modul de completare a altor boxe din Declaraţie. De asemenea, în acest caz, informaţia din această boxă nu este relevantă pentru o analiză economică, administrare fiscală.

3.Instituţiile statului, impunînd contribuabililor noi şi noi forme de raportate, nu ţin cont că unele informaţii din dările de seamă se dublează (dacă prezentăm anexe la Declaraţia privind TVA de ce trebuie înregistrate şi facturile TVA în registrul unic electronic?), nu sunt relevante, informative şi provoacă cheltuieli mari pentru contribuabili (timp; soft; instruire, etc).

Veaceslav Ciobanu

Administrator „OptimAudit” S.R.L.,

Contabil certificat ACAP

 

 

 

 Prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25.10.2012 a fost aprobat formularul Declaraţiei privind TVA (Forma TVA 2012), a fost aprobat modul de completare a Declaraţiei privind TVA. Formularul nou al Declaraţiei privind TVA se pune în aplicare începînd cu prezentarea dărilor de seamnă pentru perioada fiscală ianuarie 2013 (01/2013). Textul Declaraţiei nu diferă semnificativ de textul declaraţiei veche, aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.128 din 29.06.2006. În acelaşi timp, aceste modificări nesemnificative crează încertitudini privind completarea dării de seamă fiscale şi, corespunzător, sancţiuni posibile pentru completarea cu informaţii neautentice a dării de seamă fiscale conform art.260  din Codul fiscal (amendă 1.000,00 lei pentru fiecare dare de seamă fiscală care conţine informaţii neautentice).

Comentarii

 1. Andrei Apostu spune:

  Multumim dl. Ciobanu pentru articol. Aveti perfecta dreptate. Problema trebuie solutionata cit mai urgent, deoarece complica foarte mult munca contabililor, iar functionarii, din pacate, nu constientizeaza acest lucru.

 2. Adrian spune:

  apropo este o vorba „хотели как лучше а получилось как всегда „

 3. Victoria spune:

  D-ul Veaceslav,sub Concluziile d-stra s-ar semna toti contabilii!!!…Mai multa incurcatura in evidenta contabila ,ca acum ,n-a fost nici odata….Oare la IFPS cu ce se ghindesc,kind emit asa scrisori-cu capul,sau cu…….Multumim de articol!!!…Dar,in fine,cum sa procedam:Cum e corect(aratind si avansurile calculate si acele returnate),sau,cum o sa ne verifice ei,kind vor veni la control???!!!!……Numai intrebari ……Cuiva,kredca ,e convinabil haosul acesta….

 4. Tatiana Grinic spune:

  Еще в декабре на курсах задавали налоговому инспектору вопрос о том, что заполнять в графе – только НДС от авансов полученных. Это мы думаем, что налоговые органы будут делать из этой суммы супер заключения. Думают ли они так? Ведь в кредитовую часть декларации включают и не только поставки и, но и НДС от продаж ниже себестоимости и многое другое. Кто сказал, что они будут слагать реестр налоговых накладных и НДС с авансов полученных? Ведь они не требуют всю книгу продаж. А розница без выписки налоговых накладных? Что поддается сравнению или анализу. Даже приложения к отчету по благоустройству не поможет. Ведь сегодня что только не бьется через кассовый аппарат. Мое мнение – сказано – указывать только НДС с авансов полученных – надо показывать только НДС с авансов полученных. Какие выводы? Вы что смеетесь? Они далеки от практики как я от балетного станка. Ладно авансы, а строчка про сахар? Практика „померла” от их фантазийных идей – Розница при суммовом учете – как будет вычленять сахар? Как может налоговый орган писать о сторнированных суммах авансов, когда НК про это молчит с рождения и НДС с авансов – это незаконорожденная налоговая практика. Нет в статье 108 ничего про начисление НДС с авансов – там (в статье 108) написано про поставки, а авансы как не крути – не поставки. И не правда, что они этого не знают. Мне самолично говорил один мэтр, которого уже перевели на почетное понижение (надеюсь временно, так как соображал в материи), что он прекрасно понимает, что авансы не поставки и 108 – это только про время поставки, а не про то, как что и в каком объеме облагать. Ни 118 ни 108 – ни гу-гу про НДС с авансов, а уж об их сторнировании ни даже намека на намек нет.Сейчас в стране вакханалия – пир во время чумы. Я бы возмутилась по строчке про сахар – здесь подложенна реальная коррупционная мина. Обидно за державу. Что сейчас творится при проверках и при возмещении НДС – армагедон отдыхает. Нет управы на бесправье.

 5. Victoria spune:

  Спасибо огромное,уважаемая,Татьяна,за такое точное определение того,что твориться сейчас в нашей стране-полная „ВАКХАНАЛИЯ”!!!!…Никто(в налоговых структурах),толком,ничего объяснить не может-как же всё-таки поступать-ПРАВИЛЬНО(так как думают все бухгалтера-с учётом ВСЕХ авансов-и полученных и отсторнированных) или как они НАФАНТАЗИРОВАЛИ???!!!………А,вообще,по большёму счёту,КОМУ нужна эта информация, которая,к тому же, никакого значения не имеет???!!!…….А,может,запутать больше нас хотят- и с авансами с НДС(которые,вообще НЕЗАКОННО начислять),с этими строчками в Декларации(не имеющими никакого эфекта ни для Государства,ни для налогоплательщиков)!!!………Куда идём???!!!!….Как это ещё не добрались до Декларации по подох налогу???!!!…..Хотя….и там-куча вопросов…..Как нам работать???!!!

 6. Petru spune:

  Sint de acord cu d-na Grinic. ei singuri nu stiu ce vor ei, prin aceasta ne creiaza si noua probleme, bardac.

 7. Татьяна spune:

  Да знают и понимают они всё что творят! Идея проста – чем больше юридических коллизий – тем больше штрафов и больше доход в бюджет. Все комментарии налоговой сводятся к одному: кто не согласен может обращаться в суд, который также является государственным органом. Как никогда чувствуется беспомощность и бессилие.

 8. Elena spune:

  Si totusi cum de procedat???…ca sa-i impacam pe toti…

 9. Veaceslav Ciobanu spune:

  Am sa lamuresc de ce nu sunt de acord sa aceptam explicatiile IFPS. Nu sunt argumentate, eu vreau sa stiu care este relevanta informatiei solicitate conform explicatiilor fiscului? Am scris in text ca redactia textului ce se refera la TVA din plati anticipate referitor la boxa 2 si boxa 11.1 este identic, de ce interpretarile sa fie diferite? Intr-un caz ne spun sa citim atent textul si sa nu adaugam nimic, iar in alt caz sa ne conducem de practica stabilita si de bunul simt? De ce noi de fiecare data trebuie sa acceptam niste explicatii eronate? Privitor la art.108 si TVA din plati anticipate, este o alta tema si n-am avut ca scop sa pun in discutie aceasta tema. Sa ne ajute dumnezeu sa primim explicatii clare macar la subiectul analizat.
  O sa cerem explicatii in scris de la IFPS la subiectul dat. Despre continutul raspunsului si argumentele expuse o sa informam cititorii paginii.

 10. ghenadie negara spune:

  Stimata doamna Tatiana Grinic, din cite cunosc eu, calcularea TVA din avansuri (mai degraba din platile inaintea livrarii) este prevazut ink in Regulamentul cu privire la aplicarea TVA, emis de catre Ministerul de Finante precum si modul de reflectare in registru de livrari. Astfel in situatia in care, art. 108 CF stipuleaza expres ca momentul livrarii este in dependenta de ce are loc mai inainte (in situatia cu avansul are loc plata inaintea livrarii) nu vad sensul sa accentuati practica fiscala defectuoasa la acest capitol intrucit opinia Dstra nu este justificata din p.d.v. a actelor normative ce reglelemnteaza situatia cu TVA din avansuri. In situatia in care pe linga CF mai avem si un Regulament de aplicare, care este in vigoare si care nu a fost contestat de nimeni, V-ash ruga sa tineti cont de toate actele normative ce reglementeaza situatia in cauza, conform prevederilor art. 3 CF al RM.

 11. ghenadie negara spune:

  Inteleg foarte bine de ce Dl Ciobanu s-a expus into maniera atit de dura. Se presupune ca la un alt mod de redare a informatiei functionarul public nu reactioneaza. Va asigur, ca functionarul public nici nu este obligat sa reactioneze la astfel de informatii, ori aratatimi unde in lege scrie asa ceva. Alta este concluzia: li s-a aratat cit de prost a fost formularea p. 4.14 din instructiunie cu cuvintul „incasate”. In acest caz (special pentru Elena), ca sa-i impacam pe toti trebuie exclusa a doua parte a propozitiei din prima (p. 4.14 din instructiune), incepind cu cuvintul „incasate”.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...