37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Atenţie, expiră termenul de prezentare a Formei 4-BASS şi REV 5

Atenţie, expiră termenul de prezentare a Formei 4-BASS şi REV 5

16.07.20141.303 views Contabilsef.md

1

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Atenţie, expiră termenul de prezentare a Formei 4-BASS şi REV 5

Stimaţi cititori, vă amintim că conform Legii Nr. 329 din 23.12.2013 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014, pînă la data de 20 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune, adică pînă la 20 iulie 2014 se prezintă Darea de seamă privind calcularea, utilizarea şi transferarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat (Forma 4-BASS).

Formularul dării de seamă 4-BASS îl puteţi descărca mai jos:

1. (Forma 4-BASS) Darea de seamă privind calcularea, utilizarea şi transferarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat (trimestrială) - formular 27.07.2011

2. Instrucţiunea cu privire la modul de completare a Declaraţiei privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (forma 4-BASS),

Totodată vă informăm că Declaraţiile Forma 4-BASS şi Forma 4-BASS (an) se prezintă de plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat pe suport de hîrtie sau utilizînd metode automatizate de raportare electronică cu aplicarea semnăturii digitale.
Declaraţiile Forma 4-BASS şi Forma 4-BASS (an) se consideră recepţionate de subdiviziunile teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale în cazul în care plătitorul de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat prezintă dovezi în acest sens: un exemplar de declaraţie cu menţiunea subdiviziunii teritoriale a Casei Naţionale de Asigurări Sociale că a primit-o, o recipisă electronică de confirmare a acceptării acesteia în sistemul informaţional al Casei Naţionale de Asigurări Sociale.
Declaraţiile de corectare Forma 4-BASS şi Forma 4-BASS (an) pentru perioadele anului de gestiune se prezintă pînă la 31 martie 2015;

Plătitorii la bugetul asigurărilor sociale de stat vor prezenta documentele pentru ţinerea evidenţei individuale după cum urmează:

Ancheta persoanei asigurate (REV1) – pentru persoanele nou-angajate care nu deţin cod personal de asigurări sociale (CPAS) – în cel mult 10 zile de la data angajării;

Declaraţia persoanei asigurate pentru anul 2014 (REV5) – trimestrial, în mod electronic, pînă la sfîrşitul lunii imediat următoare trimestrului de gestiune, adică pînă pe data de 31 iulie 2014.

Instrucţiune metodică cu privire la modul de completare a declaraţiilor persoanelor asigurate forma REV 5 poate fi accesat aici.

Explicaţii metodice cu privire la completarea declaraţiilor persoanelor asigurate în cazul acordării indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă

Recomandaţii privind modul de calculare a contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii şi aplicarea plafonului anual de 5 salarii medii prognozate pe economie

Programul de completare a declaraţiilor persoanelor asigurate REV 5, în mod electronic (Revspas_2014) precum şi Programul de control şi verificare a declaraţiilor electronice REV5(Checkrev_2014) poate fi accesat aici.

Vă amintim că pentru a afla care este codul CPAS a angajatului sau faptul ca acesta nu deţine acest cod, este necesar doar de introdus codul IDNP din buletinul de identitate şi un cod numeric generat automat pe pagina oficială a Casei Naţionale de Asigurări Sociale în rubrica “Află codul CPAS”.

Atenţie, expiră termenul de prezentare a Formei 4-BASS şi REV 5

Stimaţi cititori, vă amintim că conform Legii Nr. 329 din 23.12.2013 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014, pînă la data de 20 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune, adică pînă la 20 iulie 2014 se prezintă Darea de seamă privind calcularea, utilizarea şi transferarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat (Forma 4-BASS).

Formularul dării de seamă 4-BASS îl puteţi descărca mai jos:

1. (Forma 4-BASS) Darea de seamă privind calcularea, utilizarea şi transferarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat (trimestrială) - formular 27.07.2011

2. Instrucţiunea cu privire la modul de completare a Declaraţiei privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (forma 4-BASS),

Totodată vă informăm că Declaraţiile Forma 4-BASS şi Forma 4-BASS (an) se prezintă de plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat pe suport de hîrtie sau utilizînd metode automatizate de raportare electronică cu aplicarea semnăturii digitale.
Declaraţiile Forma 4-BASS şi Forma 4-BASS (an) se consideră recepţionate de subdiviziunile teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale în cazul în care plătitorul de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat prezintă dovezi în acest sens: un exemplar de declaraţie cu menţiunea subdiviziunii teritoriale a Casei Naţionale de Asigurări Sociale că a primit-o, o recipisă electronică de confirmare a acceptării acesteia în sistemul informaţional al Casei Naţionale de Asigurări Sociale.
Declaraţiile de corectare Forma 4-BASS şi Forma 4-BASS (an) pentru perioadele anului de gestiune se prezintă pînă la 31 martie 2015;

Plătitorii la bugetul asigurărilor sociale de stat vor prezenta documentele pentru ţinerea evidenţei individuale după cum urmează:

Ancheta persoanei asigurate (REV1) – pentru persoanele nou-angajate care nu deţin cod personal de asigurări sociale (CPAS) – în cel mult 10 zile de la data angajării;

Declaraţia persoanei asigurate pentru anul 2014 (REV5) – trimestrial, în mod electronic, pînă la sfîrşitul lunii imediat următoare trimestrului de gestiune, adică pînă pe data de 31 iulie 2014.

Instrucţiune metodică cu privire la modul de completare a declaraţiilor persoanelor asigurate forma REV 5 poate fi accesat aici.

Explicaţii metodice cu privire la completarea declaraţiilor persoanelor asigurate în cazul acordării indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă

Recomandaţii privind modul de calculare a contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii şi aplicarea plafonului anual de 5 salarii medii prognozate pe economie

Programul de completare a declaraţiilor persoanelor asigurate REV 5, în mod electronic (Revspas_2014) precum şi Programul de control şi verificare a declaraţiilor electronice REV5(Checkrev_2014) poate fi accesat aici.

Vă amintim că pentru a afla care este codul CPAS a angajatului sau faptul ca acesta nu deţine acest cod, este necesar doar de introdus codul IDNP din buletinul de identitate şi un cod numeric generat automat pe pagina oficială a Casei Naţionale de Asigurări Sociale în rubrica “Află codul CPAS”.

Comentarii

  1. Diana Pleșca spune:

    Mulțumim! Articolele sunt foarte utile.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...