37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Atenție! Despre achitare şi evidența plăților la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2018

Atenție! Despre achitare şi evidența plăților la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2018

22.01.20185.068 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 158 din 22 decembrie 2017, (în vigoare de la 1 ianuarie 2018) a fost stabilit modul de achitare şi evidenţă a plăților la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor pentru anul 2018.

Astfel, achitarea și evidența plăților la bugetul public național se efectuează, similar practicii anterioare, conform Clasificaţiei bugetare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 208 din 24 decembrie 2015.

Transferurile naţionale în folosul bugetului public național se efectuează cu utilizarea codurilor IBAN.

Codurile IBAN, pot fi aflate pe pagina web al Ministerului Finanțelor www.mf.gov.md, prin selectarea codului Clasificației economice, raionului în care se află contribuabilul și codului statistic al localității contribuabilului conform clasificatorului unităților administrativ-teritoriale (CUATM).

Obligațiile fiscale aferente subdiviziunilor se achită corespunzător sediului acestora, indicând în documentele de plată codul fiscal al plătitorului, urmat prin bară "/" de codul subdiviziunii.

Potrivit prevederilor art.7 alin. (6) din Codul fiscal, contribuabilii care dispun de subdiviziuni amplasate în unitățile administrative-teritoriale, al căror buget nu constituie parte componentă a bugetului public național, plătesc impozitele și taxele la bugetul unității administrativteritoriale unde se află reședința de bază a întreprinderii, instituției, organizației. În cazul amplasării sediului de bază în unitățile administrativ-teritoriale, al căror buget nu constituie parte componentă a bugetului public național, contribuabilii plătesc impozitele și taxele la codul statistic al localității 0140.

Achitarea obligaţiilor fiscale, inclusiv a restanţelor la plăţi de bază şi/sau majorări de întîrziere (penalităţi), la bugetul de stat, fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi bugetele locale, la perfectarea documentului de plată destinat transferului bugetar, în rubrica "destinaţia plăţii" urmează să se indice după caz:

- sintagma „/P102/" cu indicarea sumei în cazul achitării plăților de bază;
- sintagma „/M102/" cu indicarea sumei în cazul achitării majorărilor de întîrziere (penalităților);
- sintagma „/A102/" cu indicarea sumei în cazul achitării amenzilor/sancțiunilor.

Exemplu: „Pentru achitarea obligației fiscale în sumă de 100,00 lei, inclusiv majorarea de întîrziere 20,00 lei, destinația plății va începe cu următorul text: „/P102/80,00/ M102/20,00", după care va urma indicarea nemijlocită a scopului plății."

Atenție! Începând cu 1 ianuarie 2018, contribuabilii au posibilitatea să achite obligațiile aferente bugetului public național prin intermediul Contului unic, în baza Notei de plată, generate de SIA "Contul curent al contribuabilului". Pentru achitarea plăților prin intermediul Contului unic, contribuabilul indică în mod obligatoriu în documentul de plată: numărul, data, suma care corespund datelor din Nota de plată și codul IBAN MD56TRPAAA518120A01344FC, cu destinația plății „Achitarea Notei de plată nr._____ din___" (fără a specifica tipul plății (plata de bază, penalitate, amendă)).

Util! Sumele achitate incorect sunt înregistrate la "Venituri neidentificate" ale bugetelor respective, care ulterior se restituie plătitorilor.

Modificări în administrarea veniturilor bugetelor componente ale bugetului public național în anul 2018

Începând cu 01.01.2018:

  • Cod ECO 143440 - Amenzi pentru nerespectarea regulilor transportului de călători, deteriorarea drumurilor auto, a construcţiilor şi utilajelor rutiere, a plantaţiilor aferente drumurilor , s-a exclus.

Clasificația economică, s-a completat cu următoarele coduri:

  • cod ECO 141541 - Redevența din concesionarea activelor și terenurilor care se va vira la codul IBAN: MD94TRGAAA14154101000000. La acest cod se vor vira redevențele din concesionarea activelor și terenurilor, inclusiv achitate de către Î.S. „Aeroport Internațional Chișinău";
  • cod ECO 142234 - Recuperarea bunurilor infracționale indisponibilizate prin hotărâre judecătorească definitivă încasate în bugetul de stat se va vira la codul IBAN: MD31TRGAAA14223401000000. La acest cod IBAN se virează mijloace încasate la bugetul de stat din valoarea bunurilor confiscate în folosul statului conform prevederilor Legii nr.48 din 30 martie 2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale;
  • cod ECO 143116 - Amenzi aplicate de Inspectoratul pentru Protecția Mediului. La acest cod IBAN se virează de către poluatori amenzile care pînă la 1 ianuarie 2018 au fost virate la codul ECO 114536 «Alte plăți pentru poluarea mediului».

Cât privește încasările la bugetele locale, aici atragem atenția la câteva copletări:

Taxa la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice în casele de schimb valutar (cod ECO 142245) se virează integral la bugetul local, conform codurilor IBAN specificate în Anexa nr.7 a Ordinului nr.158/2017.

Impozitele și taxele locale încasate de către perceptorii fiscali din cadrul Serviciilor de colectare a impozitelor și taxelor locale din primării, se achită la buget, prin intermediul Serviciului Guvernamental de Plăţi Electronice (MPay) utilizând în acest scop SIA SCITL (Stingerea obligațiilor fiscale prin intermediul Serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale), fiind generate notele de plată prin sistemul respectiv.

Menționăm că, de la 01.01.2018 s-a abrogat Ordinul ministrului finanţelor nr.158 din 23 decembrie 2016 cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2017.

Conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 158 din 22 decembrie 2017, (în vigoare de la 1 ianuarie 2018) a fost stabilit modul de achitare şi evidenţă a plăților la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor pentru anul 2018.

Astfel, achitarea și evidența plăților la bugetul public național se efectuează, similar practicii anterioare, conform Clasificaţiei bugetare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 208 din 24 decembrie 2015.

Transferurile naţionale în folosul bugetului public național se efectuează cu utilizarea codurilor IBAN.

Codurile IBAN, pot fi aflate pe pagina web al Ministerului Finanțelor www.mf.gov.md, prin selectarea codului Clasificației economice, raionului în care se află contribuabilul și codului statistic al localității contribuabilului conform clasificatorului unităților administrativ-teritoriale (CUATM).

Obligațiile fiscale aferente subdiviziunilor se achită corespunzător sediului acestora, indicând în documentele de plată codul fiscal al plătitorului, urmat prin bară "/" de codul subdiviziunii.

Potrivit prevederilor art.7 alin. (6) din Codul fiscal, contribuabilii care dispun de subdiviziuni amplasate în unitățile administrative-teritoriale, al căror buget nu constituie parte componentă a bugetului public național, plătesc impozitele și taxele la bugetul unității administrativteritoriale unde se află reședința de bază a întreprinderii, instituției, organizației. În cazul amplasării sediului de bază în unitățile administrativ-teritoriale, al căror buget nu constituie parte componentă a bugetului public național, contribuabilii plătesc impozitele și taxele la codul statistic al localității 0140.

Achitarea obligaţiilor fiscale, inclusiv a restanţelor la plăţi de bază şi/sau majorări de întîrziere (penalităţi), la bugetul de stat, fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi bugetele locale, la perfectarea documentului de plată destinat transferului bugetar, în rubrica "destinaţia plăţii" urmează să se indice după caz:

- sintagma „/P102/" cu indicarea sumei în cazul achitării plăților de bază;
- sintagma „/M102/" cu indicarea sumei în cazul achitării majorărilor de întîrziere (penalităților);
- sintagma „/A102/" cu indicarea sumei în cazul achitării amenzilor/sancțiunilor.

Exemplu: „Pentru achitarea obligației fiscale în sumă de 100,00 lei, inclusiv majorarea de întîrziere 20,00 lei, destinația plății va începe cu următorul text: „/P102/80,00/ M102/20,00", după care va urma indicarea nemijlocită a scopului plății."

Atenție! Începând cu 1 ianuarie 2018, contribuabilii au posibilitatea să achite obligațiile aferente bugetului public național prin intermediul Contului unic, în baza Notei de plată, generate de SIA "Contul curent al contribuabilului". Pentru achitarea plăților prin intermediul Contului unic, contribuabilul indică în mod obligatoriu în documentul de plată: numărul, data, suma care corespund datelor din Nota de plată și codul IBAN MD56TRPAAA518120A01344FC, cu destinația plății „Achitarea Notei de plată nr._____ din___" (fără a specifica tipul plății (plata de bază, penalitate, amendă)).

Util! Sumele achitate incorect sunt înregistrate la "Venituri neidentificate" ale bugetelor respective, care ulterior se restituie plătitorilor.

Modificări în administrarea veniturilor bugetelor componente ale bugetului public național în anul 2018

Începând cu 01.01.2018:

  • Cod ECO 143440 - Amenzi pentru nerespectarea regulilor transportului de călători, deteriorarea drumurilor auto, a construcţiilor şi utilajelor rutiere, a plantaţiilor aferente drumurilor , s-a exclus.

Clasificația economică, s-a completat cu următoarele coduri:

  • cod ECO 141541 - Redevența din concesionarea activelor și terenurilor care se va vira la codul IBAN: MD94TRGAAA14154101000000. La acest cod se vor vira redevențele din concesionarea activelor și terenurilor, inclusiv achitate de către Î.S. „Aeroport Internațional Chișinău";
  • cod ECO 142234 - Recuperarea bunurilor infracționale indisponibilizate prin hotărâre judecătorească definitivă încasate în bugetul de stat se va vira la codul IBAN: MD31TRGAAA14223401000000. La acest cod IBAN se virează mijloace încasate la bugetul de stat din valoarea bunurilor confiscate în folosul statului conform prevederilor Legii nr.48 din 30 martie 2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale;
  • cod ECO 143116 - Amenzi aplicate de Inspectoratul pentru Protecția Mediului. La acest cod IBAN se virează de către poluatori amenzile care pînă la 1 ianuarie 2018 au fost virate la codul ECO 114536 «Alte plăți pentru poluarea mediului».

Cât privește încasările la bugetele locale, aici atragem atenția la câteva copletări:

Taxa la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice în casele de schimb valutar (cod ECO 142245) se virează integral la bugetul local, conform codurilor IBAN specificate în Anexa nr.7 a Ordinului nr.158/2017.

Impozitele și taxele locale încasate de către perceptorii fiscali din cadrul Serviciilor de colectare a impozitelor și taxelor locale din primării, se achită la buget, prin intermediul Serviciului Guvernamental de Plăţi Electronice (MPay) utilizând în acest scop SIA SCITL (Stingerea obligațiilor fiscale prin intermediul Serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale), fiind generate notele de plată prin sistemul respectiv.

Menționăm că, de la 01.01.2018 s-a abrogat Ordinul ministrului finanţelor nr.158 din 23 decembrie 2016 cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2017.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...