37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Atenție! Declarația UNIF14 a fost modificată

Atenție! Declarația UNIF14 a fost modificată

30.03.20183.416 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial din 30.03.2018 a fost publicat Ordinul SFS nr. 161 din 27 martie 2018 cu privire la modificarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1804 din 30 decembrie 2014 prin care a fost aprobată Darea de seamă fiscală unificată (Forma UNIF14).

Amintim că, Darea de seamă fiscală unificată (Forma UNIF14) se prezintă anual de către întreprinzătorii individuali (întreprinderile individuale), gospodăriile ţărăneşti (de fermier), la întrunirea de către aceștea cumulativ a următoarelor condiții:

a) numărul mediu anual de salariaţi pe parcursul perioadei fiscale nu depăşeşte 3 unităţi, şi
b) nu sînt înregistraţi ca plătitori de taxa pe valoarea adăugată.

Conform modificărilor, Tabelul 2 împreună cu anexa componentă a acestuia, au fost excluse din Anexa nr. 1 la Ordinul SFS nr.161/2018. În tabelul menționat era prezentată informația privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta.

De asemenea se exclude și Tabelul nr. 5 "Informația privind primele de asigurare obligatorie de asistență medicală".

Excluderea acestor tabele, va împiedica dublarea prezentării informației de către contribuabilii obligați să prezinte acest formular, în partea ce ține de primele de asigurare obligatorie de asistență medicală și suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut, dat fiind faptul că aceste informații sunt reflectate prin Darea de seamă (Forma IPC18).

La completarea Tabelului 1 "Declarația cu privire la impozitul pe venit" în rd. 050 "Suma cheltuielilor efective legate de donaţiile în scopuri filantropice şi de sponsorizare în folosul organizațiilor indicate în art.36 din CF, în limitele stabilite (rîndul 040 × %)" se reflectă suma cheltuielilor legate de donaţiile în scopuri filantropice şi de sponsorizare atît sub formă monetară, cît şi sub formă nemonetară, care sînt deductibile în conformitate cu art.36 din Codul fiscal şi Hotărîrea Guvernului nr.489 din 4 mai 1998.

Astfel, dacă contribuabilul suportă cheltuieli în scopuri filantropice şi de sponsorizare sub formă nemonetară, drept temei pentru deducerea acestora serveşte, în cazul înstrăinării mijloacelor fixe, baza valorică a proprietăţii transmise şi determinată prin calcul, în conformitate cu pct.88 din Catalogul mijloacelor fixe şi activelor nemateriale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.338 din 21 martie 2003, cu completările şi modificările ulterioare (în continuare - Catalogul mijloacelor fixe), iar în cazul înstrăinării altor active (mărfuri, materiale, producţie finită), cu excepţia activelor de capital - valoarea de bilanţ reflectată în contabilitatea financiară.

În conformitate cu art.36 din Codul fiscal se permite spre deducere suma cheltuielilor efective în scopuri filantropice şi de sponsorizare, dar nu mai mult de 5 % din venitul impozabil.

Astfel, indicile ‚10" din alineatul nouă de la pct.13 se substituie cu cifra „5".

În acest sens, limita respectivă se va determina prin următorul calcul: rînd.040 × 5/100.

Alte modificări poartă un caracter redacțional.

În Monitorul Oficial din 30.03.2018 a fost publicat Ordinul SFS nr. 161 din 27 martie 2018 cu privire la modificarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1804 din 30 decembrie 2014 prin care a fost aprobată Darea de seamă fiscală unificată (Forma UNIF14).

Amintim că, Darea de seamă fiscală unificată (Forma UNIF14) se prezintă anual de către întreprinzătorii individuali (întreprinderile individuale), gospodăriile ţărăneşti (de fermier), la întrunirea de către aceștea cumulativ a următoarelor condiții:

a) numărul mediu anual de salariaţi pe parcursul perioadei fiscale nu depăşeşte 3 unităţi, şi
b) nu sînt înregistraţi ca plătitori de taxa pe valoarea adăugată.

Conform modificărilor, Tabelul 2 împreună cu anexa componentă a acestuia, au fost excluse din Anexa nr. 1 la Ordinul SFS nr.161/2018. În tabelul menționat era prezentată informația privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta.

De asemenea se exclude și Tabelul nr. 5 "Informația privind primele de asigurare obligatorie de asistență medicală".

Excluderea acestor tabele, va împiedica dublarea prezentării informației de către contribuabilii obligați să prezinte acest formular, în partea ce ține de primele de asigurare obligatorie de asistență medicală și suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut, dat fiind faptul că aceste informații sunt reflectate prin Darea de seamă (Forma IPC18).

La completarea Tabelului 1 "Declarația cu privire la impozitul pe venit" în rd. 050 "Suma cheltuielilor efective legate de donaţiile în scopuri filantropice şi de sponsorizare în folosul organizațiilor indicate în art.36 din CF, în limitele stabilite (rîndul 040 × %)" se reflectă suma cheltuielilor legate de donaţiile în scopuri filantropice şi de sponsorizare atît sub formă monetară, cît şi sub formă nemonetară, care sînt deductibile în conformitate cu art.36 din Codul fiscal şi Hotărîrea Guvernului nr.489 din 4 mai 1998.

Astfel, dacă contribuabilul suportă cheltuieli în scopuri filantropice şi de sponsorizare sub formă nemonetară, drept temei pentru deducerea acestora serveşte, în cazul înstrăinării mijloacelor fixe, baza valorică a proprietăţii transmise şi determinată prin calcul, în conformitate cu pct.88 din Catalogul mijloacelor fixe şi activelor nemateriale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.338 din 21 martie 2003, cu completările şi modificările ulterioare (în continuare - Catalogul mijloacelor fixe), iar în cazul înstrăinării altor active (mărfuri, materiale, producţie finită), cu excepţia activelor de capital - valoarea de bilanţ reflectată în contabilitatea financiară.

În conformitate cu art.36 din Codul fiscal se permite spre deducere suma cheltuielilor efective în scopuri filantropice şi de sponsorizare, dar nu mai mult de 5 % din venitul impozabil.

Astfel, indicile ‚10" din alineatul nouă de la pct.13 se substituie cu cifra „5".

În acest sens, limita respectivă se va determina prin următorul calcul: rînd.040 × 5/100.

Alte modificări poartă un caracter redacțional.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...