37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Atenție! Condiții noi pentru înregistrarea filialelor sau a reprezentanţelor persoanelor juridice străine

Atenție! Condiții noi pentru înregistrarea filialelor sau a reprezentanţelor persoanelor juridice străine

10.06.20162.111 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În conformitate cu Legea nr. 96 din 13.05.2016, a fost modificată Legea nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali.

Prin urmare, articolul 7 alineatul (4), litera a) va avea un nou cuprins, conform căruia, pentru înregistrarea de stat a persoanelor juridice cu investiţii străine, se va depune extrasul din registrul în care este înregistrată persoana juridică cu investiţii străine, tradus și legalizat notarial și actele de constituire ale persoanei juridice străine. Anterior era nevoie de extrasul din registrul naţional din ţara de reşedinţă a investitorului și actele de constituire ale persoanei juridice străine.

Totodată, articolul 12 a fost completat cu alineatul (31), conform căruia, pentru înregistrarea filialelor sau a reprezentanţelor persoanelor juridice străine, pe lângă documentele prevăzute la alin. (3) lit. b) și c) se vor depune următoarele documente:
a) regulamentul filialei sau al reprezentanței, care trebuie să conțină următoarele date:
- sediul (adresa poştală, numărul de telefon/fax, adresa de e-mail) al filialei sau reprezentanței;
- genurile de activitate desfășurate de filială sau reprezentanţă;
- mențiunea privind legislația statului sub incidența căreia se află persoana juridică străină;
- extrasul din registrul în care este înregistrată persoana juridică străină, tradus și legalizat notarial, precum și numărul de înregistrare al persoanei juridice străine;
- forma juridică de organizare, sediul, genurile de activitate și mărimea capitalului social al persoanei juridice străine, dacă informațiile respective nu sînt indicate în actul de constituire a persoanei juridice străine;
- denumirea persoanei juridice străine, denumirea filialei sau a reprezentanței, dacă aceasta este diferită de cea a persoanei juridice străine;
- numele și prenumele persoanei care exercită funcții de administrare a filialei sau reprezentanței, numele și prenumele administratorului persoanei juridice străine;
- împuternicirile persoanei care exercită funcții de administrare a filialei sau a reprezentanței;
b) copia actului de constituire a persoanei juridice străine, tradus în limba de stat, legalizată notarial;
c) situația financiară a persoanei juridice străine potrivit ultimei perioade de raportare.

Prin completarea articolului 19 cu noul alineat (11), filialele și reprezentanțele persoanelor juridice străine vor fi obligate să comunice organului de înregistrare de stat informații privind:

 • dizolvarea persoanei juridice străine, identitatea și împuternicirile lichidatorului numit și încheierea procedurii de lichidare;
 • intentarea procedurii de insolvabilitate împotriva persoanei juridice străine;
 • situația financiară anuală a persoanei juridice străine.

De asemenea, a fost completat și articolul 33, respectiv Registrului de stat va avea un nou conținut, ce va cuprinde informații despre:

 • denumirea filialei sau a reprezentanței;
 • genurile de activitate și durata activității, inclusiv a filialelor și reprezentanțelor;
 • numele și prenumele persoanei care exercită funcții de administrare a filialei sau reprezentanței, împuternicirile acesteia;
 • mențiunea privind legislația statului sub incidența căreia se află persoana juridică străină;
 • numărul de înregistrare al persoanei juridice străine;
 • forma juridică de organizare, sediul, genurile de activitate și mărimea capitalului social al persoanei juridice străine;
 • situația financiară anuală a persoanei juridice străine;
 • etc.

Prezenta lege transpune articolele 2 și 8 din Directiva a XI-a a Consiliului 89/666/CEE din 21 decembrie 1989 privind cerințele de prezentare referitoare la sucursalele deschise într-un stat membru de către anumite tipuri de societăți comerciale care intră sub incidența legislației unui alt stat, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 395 din 30 decembrie 1989.

Prezenta lege a fost publicată în Monitorul Oficial de astăzi, 10 iunie 2016 și intră în vigoare din data publicării.

În conformitate cu Legea nr. 96 din 13.05.2016, a fost modificată Legea nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali.

Prin urmare, articolul 7 alineatul (4), litera a) va avea un nou cuprins, conform căruia, pentru înregistrarea de stat a persoanelor juridice cu investiţii străine, se va depune extrasul din registrul în care este înregistrată persoana juridică cu investiţii străine, tradus și legalizat notarial și actele de constituire ale persoanei juridice străine. Anterior era nevoie de extrasul din registrul naţional din ţara de reşedinţă a investitorului și actele de constituire ale persoanei juridice străine.

Totodată, articolul 12 a fost completat cu alineatul (31), conform căruia, pentru înregistrarea filialelor sau a reprezentanţelor persoanelor juridice străine, pe lângă documentele prevăzute la alin. (3) lit. b) și c) se vor depune următoarele documente:
a) regulamentul filialei sau al reprezentanței, care trebuie să conțină următoarele date:
- sediul (adresa poştală, numărul de telefon/fax, adresa de e-mail) al filialei sau reprezentanței;
- genurile de activitate desfășurate de filială sau reprezentanţă;
- mențiunea privind legislația statului sub incidența căreia se află persoana juridică străină;
- extrasul din registrul în care este înregistrată persoana juridică străină, tradus și legalizat notarial, precum și numărul de înregistrare al persoanei juridice străine;
- forma juridică de organizare, sediul, genurile de activitate și mărimea capitalului social al persoanei juridice străine, dacă informațiile respective nu sînt indicate în actul de constituire a persoanei juridice străine;
- denumirea persoanei juridice străine, denumirea filialei sau a reprezentanței, dacă aceasta este diferită de cea a persoanei juridice străine;
- numele și prenumele persoanei care exercită funcții de administrare a filialei sau reprezentanței, numele și prenumele administratorului persoanei juridice străine;
- împuternicirile persoanei care exercită funcții de administrare a filialei sau a reprezentanței;
b) copia actului de constituire a persoanei juridice străine, tradus în limba de stat, legalizată notarial;
c) situația financiară a persoanei juridice străine potrivit ultimei perioade de raportare.

Prin completarea articolului 19 cu noul alineat (11), filialele și reprezentanțele persoanelor juridice străine vor fi obligate să comunice organului de înregistrare de stat informații privind:

 • dizolvarea persoanei juridice străine, identitatea și împuternicirile lichidatorului numit și încheierea procedurii de lichidare;
 • intentarea procedurii de insolvabilitate împotriva persoanei juridice străine;
 • situația financiară anuală a persoanei juridice străine.

De asemenea, a fost completat și articolul 33, respectiv Registrului de stat va avea un nou conținut, ce va cuprinde informații despre:

 • denumirea filialei sau a reprezentanței;
 • genurile de activitate și durata activității, inclusiv a filialelor și reprezentanțelor;
 • numele și prenumele persoanei care exercită funcții de administrare a filialei sau reprezentanței, împuternicirile acesteia;
 • mențiunea privind legislația statului sub incidența căreia se află persoana juridică străină;
 • numărul de înregistrare al persoanei juridice străine;
 • forma juridică de organizare, sediul, genurile de activitate și mărimea capitalului social al persoanei juridice străine;
 • situația financiară anuală a persoanei juridice străine;
 • etc.

Prezenta lege transpune articolele 2 și 8 din Directiva a XI-a a Consiliului 89/666/CEE din 21 decembrie 1989 privind cerințele de prezentare referitoare la sucursalele deschise într-un stat membru de către anumite tipuri de societăți comerciale care intră sub incidența legislației unui alt stat, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 395 din 30 decembrie 1989.

Prezenta lege a fost publicată în Monitorul Oficial de astăzi, 10 iunie 2016 și intră în vigoare din data publicării.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...