37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Atenţie avocaţi, executori judecătoreşti şi notari

Atenţie avocaţi, executori judecătoreşti şi notari

07.09.20161.488 views Monitorul Fisc.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Aspecte fiscale ale noilor norme introduse de Guvern privind tarifele pentru serviciile prestate de interpreţi şi traducători autorizaţi

La 26 august 2016 a întrat în vigoare Hotărîrea Guvernului nr. 979 din 17 august 2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate de interpreţi şi traducători autorizaţi (în continuare - Hotărîre) (MO nr. 277-287/1071 din 26.08.2016).

Regulamentul stabileşte tarifele pentru serviciile prestate de interpreţii şi traducătorii autorizaţi, modul de calcul al acestora, precum şi modelul contractului de prestări servicii de către interpreţii şi traducătorii autorizaţi implicaţi în activitatea Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Justiţiei, organelor procuraturii, organelor de urmărire penală, instanţelor judecătoreşti, notarilor, avocaţilor şi executorilor judecătoreşti.

Conform art. 694 din CF, notarul public are dreptul să acopere, din mijloacele primite pentru servicii notariale, cheltuielile aferente exercitării activităţii notariale, asigurării ei tehnico-materiale, arendei şi întreţinerii biroului notarial, plăţii pentru serviciile personalului tehnic angajat.

În scopul executării şi administrării prevederilor Cap. 101 „Impozitarea notarilor publici" din titlul II al Codului fiscal, MF a emis Ordinul nr. 72 din 25.05.2015 cu privire la aprobarea Formularului-tip „Calculul impozitului pe venitul persoanelor ce practică activitate profesională de notar sau de executor judecătoresc" şi a modului de completare a acestuia (MO nr. 131-138/885 din 29.05.2015).

Luînd în considerare că în scopuri fiscale se permite deducerea cheltuielilor pentru asigurarea activităţii notarului, avocatului sau executorului judecătoresc, la deducerea cheltuielilor pentru traducere se vor permite sumele achitate pentru serviciile de traducere în limitele stabilite de Hotărîre.

Sumele achitate peste limitele stabilite de Hotărîre nu pot fi deduse în scopuri fiscale avînd în vedere că prevederile acesteia stabilesc că tarife date sînt aplicabile pentru serviciile prestate notarilor, avocaţilor şi executorilor judecătoreşti şi respectiv sumele achitate peste limite nu pot fi calificate ca cheltuieli ordinare şi necesare activităţii profesionale practicate.

În cazul în care interpretul antrenat de notari, avocaţi şi executori judecătoreşti se deplasează în altă localitate pentru prestarea serviciilor, acesta beneficiază de restituirea cheltuielilor de transport, cazare şi diurnă, potrivit dispoziţiilor legale aplicabile în unităţile bugetare (pct. 10 din Hotărîre).

Astfel, luînd în considerare obligaţia impusă notarilor, avocaţilor şi executorilor judecătoreşti de a restitui interpretului cheltuielile specificate la pct. 10 din Hotărîre, la compensarea/restituirea acestora interpreţilor, acestea vor fi deduse în scopuri fiscale de către notari, avocaţi şi executori judecătoreşti în perioada în care au fost suportate.

Tarifele prevăzute în Regulament sînt brute şi impozabile.

Onorariul interpreţilor şi traducătorilor autorizaţi, antrenaţi de Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiţiei, organele procuraturii, organele de urmărire penală, instanţele judecătoreşti, notari, avocaţi şi executori judecătoreşti, se stabileşte în contractul pentru achiziţionarea serviciilor de traducere/interpretariat, al cărui model este prevăzut în anexa la Regulament.

Achitarea serviciilor se va efectua în urma încheierii actului de primire-predare a serviciilor prestate (pct. 4 din Hotărîre).

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...