37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Atenție! Avem Formulare forma BASS și forma BASS-AN NOI

Atenție! Avem Formulare forma BASS și forma BASS-AN NOI

13.11.201413.016 views Contabilsef.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Atenție! Avem Formulare forma BASS și forma BASS-AN NOI

În Monitorul Oficial din 8 noiembrie, a fost publicat Ordinul Casei Naţionale de Asigurări Sociale nr. 263 din 03.10.2014, prin care, au fost aprobate formularele–tip ale Declaraţiei privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (forma BASS), a Declaraţiei privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (forma BASS-AN) şi a Instrucţiunii cu privire la modul de completare a declaraţiilor date. Aceste formulare au fost elaborate conformnoilor reglementari, care intra în vigoare din 1 ianuarie 2015, în baza Legii nr. 160 din 18.07.2014,prin careau fost efectuate modificări în Legea nr. 489 din 08.07.1999 privind sistemul public de asigurări sociale.

Prin urmare, Declaraţia privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (forma BASS) a suferit mai multe modificări de text nesemnificative, cum ar fi schimbarea sintagmei „Grupa activităţii principale conform CAEM” în „Genul principal de activitate conform CAEM”.

Din tabelul nr. 1. „Calculul contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii” a dispărut ultima coloană „Suma calculată - Total” și Codul rând 107. De asemenea, denumirea coloanei 3 „Tariful contribuției - mărimea”, a devenit „Tariful contribuției”.

A dispărut în totalitate vechiul Tabel nr. 2. „Calculul şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii”, iar Tabelul nr.3. „Indemnizaţii de asigurări sociale stabilite şi plătite”, a devenit Tabelul nr. 2. „Prestaţii de asigurări sociale calculate şi plătite”. În acesta au fost modificate tipurile prestaţiilor de asigurări sociale, care vor avea o nouă redacție, după cum urmează:

  • Indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă plătite din mijloacele BASS;
  • Indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă plătite din mijloacele;
  • Indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de un accident de muncă sau de o boală profesională plătite din mijloacele BASS;
  • Indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de un accident de muncă sau de o boală profesională plătite din mijloacele angajatorului;
  • Indemnizaţii pentru îngrijirea copilului bolnav;
  • Indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă plătite din prima zi de incapacitate din mijloacele BASS.

Totodată,a fost modificată și Declaraţia privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (forma BASS-AN), însă acesta nu se deosebește esențial de formularul vechi, modificările fiind mai mult de redacție. Astfel, a fost adăugat rândul „Genul principal de activitate conform CAEM”, iar în tabel, a fost schimbată denumirea coloanei „Numărul întreprinzătorilor individuali, avocaţilor şi notarilor, care activează în baza licenţei obţinute în modul stabilit de lege şi alţii” în „Numărul persoanelor asigurate”.

Odată cu aceste formulare noi, a fost aprobată și o nouă instrucțiune de completare a lor. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării, totodată se abrogă vechiul Ordinul nr. 102-A din 12.03.2008 privind aprobarea formularelor declaraţiilor privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi a instrucţiunilor de completare a lor, cu modificările şi completările ulterioare.

Vă reamintim că în baza Legii nr. 160 din 18.07.2014, pentru modificarea Legii nr. 489 din 08.07.1999 privind sistemul public de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial din 8 august 2014, de la 1 ianuarie 2015, angajatorii, indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare vor prezenta LUNAR, pînă la data de 25 a lunii următoare celei de gestiune, noua Declaraţie privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (forma BASS). De asemenea, pînă la 25 martie a anului următor celui de gestiune, aceștia vor prezenta noua Declaraţie privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (forma BASS-AN).

Comentarii

  1. Olga spune:

    Doar de pe http://www.cnas.md au uitat se schimbe tabela vechi de 4-Bass pe ceea noua..

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...