37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   ATENȚIE: Aceasta este ultima săptămână de prezentare e declarațiilor privind impozitul pe venit pentru persoane fizice!

ATENȚIE: Aceasta este ultima săptămână de prezentare e declarațiilor privind impozitul pe venit pentru persoane fizice!

26.04.201723.497 views Serviciul Fiscal de Stat
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

    Serviciul Fiscal de Stat atenționează toți cetățenii: aceasta este ultima săptămână în care contribuabilii persoane fizice au obligația de a depune declarația privind impozitul de venit pentru perioada fiscală 2016.

    În condițiile în care ultima zi a termenului de prezentare a Declarației este o zi de odihnă, în conformitate cu art.129 p.8) din Codul fiscal, în anul 2017, Declarațiile privind impozitul pe venit pentru perioada fiscală 2016, vor putea fi prezentate până la data de 2 mai 2017 (pentru persoanele fizice cetățeni ce nu desfășoară activitate de întreprinzător).
Pentru a facilita depunerea declarațiilor și a se conforma posibilităților contribuabililor, Serviciul Fiscal de Stat a stabilit  orarul orelor de muncă după cum urmează:
        - 29 aprilie - sâmbătă - de la ora 8.00 până la  17.00.
        - 30 aprilie 2017 -  duminică - de la ora 8.00 până la  17.00.

Persoanele fizice cetățeni au obligația de prezentare a Declarației privind impozitul pe venit o au persoanele care nu desfășoară activitate de întreprinzător, în următoarele condiții:
      - lucrează la două sau mai multe locuri de muncă, unde obțin salariu care, cumulativ, depășește suma totală de 29640 lei pe an;
      - au obținut venituri atât sub formă de salariu, cât și din vânzarea proprietății, a căror sumă totală depășește 29640 lei pe an;
      - nu au primit salariu, dar au obținut venituri cumulativ de la vânzarea proprietății (case, apartamente, mașini etc.) sau darea în chirie a terenurilor agricole, care depășesc suma scutirii personale de 10128 lei;
      - își schimbă domiciliul permanent din Republica Moldova în altă țară;
      - solicită spre restituire impozitul pe venit achitat în plus;
      - direcționează un cuantum procentual 2% din impozitul pe venit calculat anual la buget.

    De asemenea, au obligația de a depune Declarația cu privire la impozitul pe venit și persoanele fizice - cetățeni străini sau apatrizi care au obținut statutul de rezident al Republicii Moldova (se află pe teritoriul Republicii Moldova mai mult de 183 de zile, în orice perioadă de 12 luni, ce se începe sau se termină în anul fiscal dat), în condițiile stabilite pentru persoanele fizice rezidente.

Pentru persoanele fizice, impozitul pe venit pentru anul fiscal 2016, se determină conform cotelor stabilite la art.15 lit. a) din Codul fiscal, în mărime de:
      - 7% din venitul anual impozabil ce nu depășește suma de 29640 lei;
      - 18% din venitul anual impozabil ce depășește suma de 29640 lei.

    Persoanele fizice au dreptul de a prezenta Declarația privind impozitul pe venit indiferent de existența sau lipsa obligației de plată a impozitului.
La calcularea obligației fiscale pentru anul 2016, contribuabilii persoane fizice cetățeni beneficiază de scutirile prevăzute de Codul fiscal. Suma scutirii personale pentru anul 2016 constituie 10128 lei.  Este de menționat, că persoanele aflate în relații de căsătorie sunt în drept să beneficieze de scutirea pentru soție/soț în aceeași mărime.
Pe lângă aceasta, Codul fiscal stabilește un nivel majorat al scutirii personale, în sumă de 15060 lei pe an, pentru anumite categorii de persoane, și anume:
       - participanții la acțiunile de lichidare a consecințelor avariei de la C.A.E Cernobîl;
       - invalizii ca urmare a participării la acțiunile de luptă menționate mai sus;
       - invalizii de război, din copilărie și cei de gradul I și II;
       - pensionarii - victime ale represiunilor politice.

Totodată, mărimea scutirii pentru persoanele întreținute constituie 2256 lei.

    Reamintim, că SFS oferă persoanelor fizice cetățeni posibilitatea depunerii declarației precompletate, care se bazează pe datele din sistemul informațional al Fiscului cu referire la veniturile obținute și impozitul pe venit reținut. Declarația precompletată poate fi obținută la orice subdiviziune a Serviciului fiscal, la prezentarea buletinului de identitate.

    Nu sunt supuse declarării veniturile obținute pe parcursul anului 2016 din care s-a efectuat reținerea finală (dividende, royalty, câștigurile de la jocurile de noroc etc.)

Anunțăm, că persoanele fizice pot prezenta declarația la orice oficiu fiscal din raza de deservire,  atât pe suport de hârtie, cât și în formă electronică.  

    Obținerea accesului la Serviciile Fiscale electronice de către persoanele fizice reprezintă un proces simplist. Cei care dețin semnătura electronică avansat calificată, la autentificare prin intermediul Serviciul Guvernamental MPass, obține acces în mod automatizat la toate serviciile fiscale electronice, fără necesitatea încheierii unor acte suplimentare comparativ persoanelor juridice.  Pentru orice informație atât persoanele fizice, cât și cele juridice pot apela Centrul  Unic de Apel al SFS 0 8000 15 25

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...