37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Atenție! a intrat în vigoare formularul modificat a „Actului de achiziţie a mărfurilor”

Atenție! a intrat în vigoare formularul modificat a „Actului de achiziţie a mărfurilor”

08.11.20138.382 views Contabilsef.md

1

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Atenție! a intrat în vigoare formularul modificat a „Actului de achiziţie a mărfurilor”

     Stimați cititori, vă informăm că în Monitorul Oficial nr. 248-251 din 05.11.2013 a fost publicat ordinul nr. 154 din  31.10.2013 cu privire la modificarea şi completarea Ordinului nr.130 din 30.09.2010 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Act de achiziţie a mărfurilor”.

    Conform modificărilor operate în formularul tipizat rîndurile  „Persoane responsabile ale entităţii”, ”Conducătorul entității /persoana împuternicită”, ”Predat mărfuri” şi „Primit mărfuri”  se substituie cu următoarele rînduri, în ordine succesivă:

„Predat mărfuri    _____________________  

                                              semnătura

Declarația pe propria răspundere a persoanei fizice care a predat mărfurile.

Declar, că mărfurile predate sînt obținute integral pe teritoriul Republicii Moldova:______________________         _____________________                   

                                                                                                                                             numele, prenumele                         semnătura            

Declarațiile și înscrisurile false, precum şi însușirea averii străine se pedepsește conform legislației în vigoare.

Primit mărfuri _____________________ 

                                       semnătura

Conducătorul entității/persoana împuternicită _______________

                                                                                     semnătura

     Totodată, a fost completată  Instrucţiunea privind modul de completare a actului de achiziţie a mărfurilor, astfel în rîndul „Declarația pe propria răspundere a persoanei fizice care a predat mărfurile. Declar, că mărfurile predate sînt obținute integral pe teritoriul Republicii Moldova:  se indică numele și prenumele vînzătorului care confirmă prin semnătură, că mărfurile predate sînt obținute integral pe teritoriul Republicii Moldova. Rîndul respectiv se completează doar în cazul predării produselor agricole obținute integral pe teritoriul Republicii Moldova”

     În baza „Actului de achiziţie a mărfurilor” modificat, va fi stabilită cu certitudine originea produselor agricole achiziționate de la persoanele fizice care nu practică activitate de întreprinzător (cetăţeni), ca fiind Republica Moldova .

    Astfel, în procesul exportului ulterior al mărfurilor achiziționate cu întocmirea prezentului act de achiziție, nu vor apărea  deficiențe în partea ce ține de obținerea certificatului de origine preferențială

    Formularele tipizate de documente primare cu regim special „Act de achiziţie a mărfurilor” aflate în stoc la momentul intrării în vigoare a ordinului se vor utiliza pînă la epuizarea stocurilor, prin completarea manuală a conţinutului formularelor tipizate cu Declaraţia pe propria răspundere a persoanei fizice care a predat mărfurile.

Atenție! a intrat în vigoare formularul modificat a „Actului de achiziţie a mărfurilor”

     Stimați cititori, vă informăm că în Monitorul Oficial nr. 248-251 din 05.11.2013 a fost publicat ordinul nr. 154 din  31.10.2013 cu privire la modificarea şi completarea Ordinului nr.130 din 30.09.2010 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Act de achiziţie a mărfurilor”.

    Conform modificărilor operate în formularul tipizat rîndurile  „Persoane responsabile ale entităţii”, ”Conducătorul entității /persoana împuternicită”, ”Predat mărfuri” şi „Primit mărfuri”  se substituie cu următoarele rînduri, în ordine succesivă:

„Predat mărfuri    _____________________  

                                              semnătura

Declarația pe propria răspundere a persoanei fizice care a predat mărfurile.

Declar, că mărfurile predate sînt obținute integral pe teritoriul Republicii Moldova:______________________         _____________________                   

                                                                                                                                             numele, prenumele                         semnătura            

Declarațiile și înscrisurile false, precum şi însușirea averii străine se pedepsește conform legislației în vigoare.

Primit mărfuri _____________________ 

                                       semnătura

Conducătorul entității/persoana împuternicită _______________

                                                                                     semnătura

     Totodată, a fost completată  Instrucţiunea privind modul de completare a actului de achiziţie a mărfurilor, astfel în rîndul „Declarația pe propria răspundere a persoanei fizice care a predat mărfurile. Declar, că mărfurile predate sînt obținute integral pe teritoriul Republicii Moldova:  se indică numele și prenumele vînzătorului care confirmă prin semnătură, că mărfurile predate sînt obținute integral pe teritoriul Republicii Moldova. Rîndul respectiv se completează doar în cazul predării produselor agricole obținute integral pe teritoriul Republicii Moldova”

     În baza „Actului de achiziţie a mărfurilor” modificat, va fi stabilită cu certitudine originea produselor agricole achiziționate de la persoanele fizice care nu practică activitate de întreprinzător (cetăţeni), ca fiind Republica Moldova .

    Astfel, în procesul exportului ulterior al mărfurilor achiziționate cu întocmirea prezentului act de achiziție, nu vor apărea  deficiențe în partea ce ține de obținerea certificatului de origine preferențială

    Formularele tipizate de documente primare cu regim special „Act de achiziţie a mărfurilor” aflate în stoc la momentul intrării în vigoare a ordinului se vor utiliza pînă la epuizarea stocurilor, prin completarea manuală a conţinutului formularelor tipizate cu Declaraţia pe propria răspundere a persoanei fizice care a predat mărfurile.

Comentarii

  1. Viorica spune:

    Să înțelegem că la procurarea altor mărfuri decât celor agricole prin acte de achiziție aflate în stoc până la intrarea în vigoare a modificării nu apare obligația de a completa manual conținutul textului adăugător?

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...