37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Atenție! A fost aprobată lista documentelor ce confirmă reţinerea în plus a impozitului pe venit din sursele menţionate la art. 90.1 din Codul fiscal

Atenție! A fost aprobată lista documentelor ce confirmă reţinerea în plus a impozitului pe venit din sursele menţionate la art. 90.1 din Codul fiscal

04.09.2015568 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial de astăzi, 4 septembrie, a fost publicat Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 711 din 25.08.2015, prin care a fost modificat și completat Ordinul nr. 402 din 13.05.2015 cu privire la aprobarea modelului cererii privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reţinut în plus de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, şi a listei documentelor ce urmează a fi anexate la cerere.

Respectiv, Ordinul nr. 402 din 13.05.2015 a fost completat cu o nouă anexă (anexa nr. 4) ce conține lista documentelor ce confirmă reţinerea în plus a impozitului pe venit din sursele menţionate la art. 901din Codul fiscal:

Nr.

Tipurile de venit
(conform art. 901 din Codul Fiscal)

Documentele ce confirmă achitarea unor tipuri de venituri, din care se reţine final impozitul pe venit

1

Venitul de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţa (locațiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare alin.(3)

a) Contractul de transmitere în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare;
b) Actul de achiziţie a serviciilor de locaţiune (Ordinul Ministerului Finanţelor nr.88/106 din 06.10.2008)

2

Dividende alin. ( 31)

a) Extras din procesul-verbal al Adunării Generale a Acţionarilor în care s-a decis repartizarea dividendelor sau din alt act prevăzut de lege ce presupune repartizarea dividendelor;
b) Confirmarea în formă liberă eliberată de plătitorul venitului, despre venitul achitat şi impozitul pe venit reținut.

3

Suma retrasă din capitalul social aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net şi/ sau altor surse constatate în capitalul propriu între acţionari (asociaţi) alin. (31)

4

Royalty alin. (31)

a) Contractul care confirmă obţinerea venitului sub formă de royalty;
b) Confirmarea în formă liberă eliberată de plătitorul venitului, despre venitul achitat şi impozitul pe venit reţinut;
c) Documentul ce confirmă statutul beneficiarului prevăzut în art. 20 lit.z11 din Codul fiscal (după caz).

5

Cîştiguri de la jocuri de noroc alin. (33)

Confirmarea în formă liberă eliberată de plătitorul venitului, despre venitul achitat şi impozitul pe venit reţinut.

6

Cîştiguri de la campanii promoţionale alin. (33)

Confirmarea în formă liberă eliberată de plătitorul venitului, despre venitul achitat şi impozitul pe venit reţinut.

7

Cîştiguri din loterii alin. (33)

Confirmarea în formă liberă eliberată de plătitorul venitului, despre venitul achitat şi impozitul pe venit reţinut.

8

Veniturile obţinute de către persoanele fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), aferente livrării producţiei din fitotehnie şi horticultura în formă naturală, inclusiv a nucilor şi a produselor derivate din nuci, si a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, cu excepţia laptelui natural (alin. 35)

Actul de achiziţie.

Prezentul Ordin intră în vigoare din data de astăzi, 04 septembrie, data publicării.

Notă:
Articolul 901.
Reţinerea finală a impozitului din unele tipuri de venit
[Alin.(1) art.901 abrogat prin Legea nr.166 din 11.10.2013, în vigoare 01.11.2013]
[Alin.(2) art.901 exclus prin Legea nr.178 din 11.07.2012, în vigoare 14.09.2012]
(3) Persoanele specificate la art.90 reţin un impozit în mărime de 10% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole.
(31) Persoanele specificate la art.90 reţin şi achită la buget un impozit în mărime de:
- 6% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, cu excepţia celor aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008-2011 inclusiv;
- 15% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008-2011 inclusiv;
- 15% din suma retrasă din capitalul social aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net şi/sau altor surse constatate în capitalul propriu între acţionari (asociaţi) în perioadele fiscale 2010-2011 inclusiv, în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social;
- 12% din royalty achitate în folosul persoanelor fizice.
Prevederile de la liniuţele întîi şi a doua ale prezentului alineat se aplică şi în cazul dividendelor achitate prealabil pe parcursul perioadei fiscale.
[Alin.32 art.901 exclus prin Legea nr.267 din 23.12.2011, în vigoare 13.01.2012]
(33) Fiecare plătitor de cîştiguri urmează să reţină şi să verse la buget un impozit în mărime de:
- 18% din cîştigurile de la jocurile de noroc, cu excepţia cîştigurilor de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii;
- 18% din cîştigurile de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii, în partea în care valoarea fiecărui cîştig depăşeşte 10% din scutirea personală stabilită la art.33 alin.(1), dar nu depăşeşte 50 mii lei;
- 25% din cîştigurile de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii, în partea în care valoarea fiecărui cîştig este egală sau depăşeşte 50 mii lei.
(34) Subiecţii impunerii persoane fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit altor persoane decît cele specificate la art.90 în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) proprietate imobiliară, achită impozit în mărime de 5% din valoarea contractului. Persoanele menţionate sînt obligate, în termen de 3 zile de la data încheierii contractului, să înregistreze contractul încheiat la organul fiscal în raza căruia sînt deservite. Acest impozit se achită lunar cel tîrziu la data de 2 a lunii în curs, sau în avans. Dacă proprietatea imobiliară a fost transmisă în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) după data de 2, termenul de plată în această lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului. Suma impozitului achitat în avans nu se va restitui din buget.
(35) Persoanele specificate la art.90 reţin un impozit în mărime de 2% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către acestea aferente livrării producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor şi a produselor derivate din nuci, şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, cu excepţia laptelui natural.
(4) Reţinerea finală a impozitului stabilit prin prezentul articol scuteşte beneficiarul cîştigurilor şi veniturilor specificate la alin.(1), (3), (31), (33), (34) şi (35) de la includerea lor în componenţa venitului brut, precum şi de la declararea acestora.

În Monitorul Oficial de astăzi, 4 septembrie, a fost publicat Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 711 din 25.08.2015, prin care a fost modificat și completat Ordinul nr. 402 din 13.05.2015 cu privire la aprobarea modelului cererii privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reţinut în plus de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, şi a listei documentelor ce urmează a fi anexate la cerere.

Respectiv, Ordinul nr. 402 din 13.05.2015 a fost completat cu o nouă anexă (anexa nr. 4) ce conține lista documentelor ce confirmă reţinerea în plus a impozitului pe venit din sursele menţionate la art. 901din Codul fiscal:

Nr.

Tipurile de venit
(conform art. 901 din Codul Fiscal)

Documentele ce confirmă achitarea unor tipuri de venituri, din care se reţine final impozitul pe venit

1

Venitul de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţa (locațiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare alin.(3)

a) Contractul de transmitere în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare;
b) Actul de achiziţie a serviciilor de locaţiune (Ordinul Ministerului Finanţelor nr.88/106 din 06.10.2008)

2

Dividende alin. ( 31)

a) Extras din procesul-verbal al Adunării Generale a Acţionarilor în care s-a decis repartizarea dividendelor sau din alt act prevăzut de lege ce presupune repartizarea dividendelor;
b) Confirmarea în formă liberă eliberată de plătitorul venitului, despre venitul achitat şi impozitul pe venit reținut.

3

Suma retrasă din capitalul social aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net şi/ sau altor surse constatate în capitalul propriu între acţionari (asociaţi) alin. (31)

4

Royalty alin. (31)

a) Contractul care confirmă obţinerea venitului sub formă de royalty;
b) Confirmarea în formă liberă eliberată de plătitorul venitului, despre venitul achitat şi impozitul pe venit reţinut;
c) Documentul ce confirmă statutul beneficiarului prevăzut în art. 20 lit.z11 din Codul fiscal (după caz).

5

Cîştiguri de la jocuri de noroc alin. (33)

Confirmarea în formă liberă eliberată de plătitorul venitului, despre venitul achitat şi impozitul pe venit reţinut.

6

Cîştiguri de la campanii promoţionale alin. (33)

Confirmarea în formă liberă eliberată de plătitorul venitului, despre venitul achitat şi impozitul pe venit reţinut.

7

Cîştiguri din loterii alin. (33)

Confirmarea în formă liberă eliberată de plătitorul venitului, despre venitul achitat şi impozitul pe venit reţinut.

8

Veniturile obţinute de către persoanele fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), aferente livrării producţiei din fitotehnie şi horticultura în formă naturală, inclusiv a nucilor şi a produselor derivate din nuci, si a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, cu excepţia laptelui natural (alin. 35)

Actul de achiziţie.

Prezentul Ordin intră în vigoare din data de astăzi, 04 septembrie, data publicării.

Notă:
Articolul 901.
Reţinerea finală a impozitului din unele tipuri de venit
[Alin.(1) art.901 abrogat prin Legea nr.166 din 11.10.2013, în vigoare 01.11.2013]
[Alin.(2) art.901 exclus prin Legea nr.178 din 11.07.2012, în vigoare 14.09.2012]
(3) Persoanele specificate la art.90 reţin un impozit în mărime de 10% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole.
(31) Persoanele specificate la art.90 reţin şi achită la buget un impozit în mărime de:
- 6% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, cu excepţia celor aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008-2011 inclusiv;
- 15% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008-2011 inclusiv;
- 15% din suma retrasă din capitalul social aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net şi/sau altor surse constatate în capitalul propriu între acţionari (asociaţi) în perioadele fiscale 2010-2011 inclusiv, în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social;
- 12% din royalty achitate în folosul persoanelor fizice.
Prevederile de la liniuţele întîi şi a doua ale prezentului alineat se aplică şi în cazul dividendelor achitate prealabil pe parcursul perioadei fiscale.
[Alin.32 art.901 exclus prin Legea nr.267 din 23.12.2011, în vigoare 13.01.2012]
(33) Fiecare plătitor de cîştiguri urmează să reţină şi să verse la buget un impozit în mărime de:
- 18% din cîştigurile de la jocurile de noroc, cu excepţia cîştigurilor de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii;
- 18% din cîştigurile de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii, în partea în care valoarea fiecărui cîştig depăşeşte 10% din scutirea personală stabilită la art.33 alin.(1), dar nu depăşeşte 50 mii lei;
- 25% din cîştigurile de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii, în partea în care valoarea fiecărui cîştig este egală sau depăşeşte 50 mii lei.
(34) Subiecţii impunerii persoane fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit altor persoane decît cele specificate la art.90 în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) proprietate imobiliară, achită impozit în mărime de 5% din valoarea contractului. Persoanele menţionate sînt obligate, în termen de 3 zile de la data încheierii contractului, să înregistreze contractul încheiat la organul fiscal în raza căruia sînt deservite. Acest impozit se achită lunar cel tîrziu la data de 2 a lunii în curs, sau în avans. Dacă proprietatea imobiliară a fost transmisă în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) după data de 2, termenul de plată în această lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului. Suma impozitului achitat în avans nu se va restitui din buget.
(35) Persoanele specificate la art.90 reţin un impozit în mărime de 2% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către acestea aferente livrării producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor şi a produselor derivate din nuci, şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, cu excepţia laptelui natural.
(4) Reţinerea finală a impozitului stabilit prin prezentul articol scuteşte beneficiarul cîştigurilor şi veniturilor specificate la alin.(1), (3), (31), (33), (34) şi (35) de la includerea lor în componenţa venitului brut, precum şi de la declararea acestora.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...