37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Atenție! A fost aprobat formularul tipizat a Dării de seamă fiscale şi a Informaţiei pe taxele pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor

Atenție! A fost aprobat formularul tipizat a Dării de seamă fiscale şi a Informaţiei pe taxele pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor

03.07.2015477 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial de astăzi, 3 iulie, a fost publicat Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 521 din 23.06.2015, prin care au fost aprobate formularele tipizate a Dării de seamă fiscale şi a Informaţiei pe taxele pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor.

Darea de seamă pe taxele pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor (Forma TFZD 15) se va prezenta de către de către subiecţii impunerii cu taxele specificate în Capitolul 5, Capitolul 6 şi Capitolul 7 al Titlului IX din Codul fiscal, care au responsabilităţi de prezentare a Dării de seamă aferente acestor taxe, inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul lor, începând cu perioada fiscală corespunzătoare anului 2016.

Pentru calcularea obligaţiilor aferente taxelor specificate în Capitolul 5 „Taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj", Capitolul 6 „Taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare" și Capitolul 7 „Taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere" ale Titlului IX din Codul fiscal se aplică cotele de impunere stabilite în anexele nr.5 şi nr.6 la acesta.

Formularul tipizat „Informaţia pe taxele pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor (Forma ITFZD 15)" se va prezenta de către organul abilitat al administraţiei publice centrale, care conform alin. (5) art. 356, alin. (5) art. 361 şi alin. (3) art. 366 al Codului fiscal, au responsabilităţi de prezentare a informaţiei privind subiecţii impunerii şi sumele calculate şi achitate la taxele specificate în Capitolul 5, Capitolul 6 şi Capitolul 7 ale Titlului IX din Codul fiscal, Inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul lor, începând cu perioada fiscală corespunzătoare trimestrului II al anului 2015.

Totodată, se abrogă următoarele dări de seamă ale Ordinului IFPS nr. 289 din 7 iunie 2007 „Cu privire la aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale pe taxele rutiere":

 • Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj (Forma TCM-07);
 • Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare (Forma TAP-07);
 • Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere (Forma TAOR-07);
 • Informaţia privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj (Forma TCMM-07);
 • Informaţia privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare (Forma TAPM-07);
 • Informaţia privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere (Forma TAORM-07).

Prezentul ordin intră în vigoare din data de 3 iulie 2015, data publicării.

Notă:

Articolul 356. Modul de calculare şi de achitare a taxei
(5) Organul abilitat al administraţiei publice centrale prezintă inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul său, trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune, o informaţie privind subiecţii impunerii şi sumele calculate şi achitate ale taxei. 

Articolul 361. Modul de calculare şi de achitare a taxei, de prezentare a dărilor de seamă
(5) Pentru perioada fiscală în care a fost solicitată autorizaţia de amplasare a obiectivului de publicitate exterioară, taxa se calculează de către organul abilitat al administraţiei publice centrale, care trebuie să prezinte inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul său, trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune, o informaţie privind subiecţii impunerii şi sumele calculate şi achitate ale taxei, în forma stabilită de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. În acest caz, subiecţii impunerii prezintă inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul lor, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune în care au obţinut autorizaţia de amplasare a obiectivului, o dare de seamă privind taxa calculată. Darea de seamă privind taxa calculată se prezintă utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în condiţiile stipulate la art.187 alin.(21). 

Articolul 366. Modul de calculare şi de achitare a taxei, de prezentare a dărilor de seamă
(3) Pentru perioada fiscală în care a fost solicitată autorizaţia de amplasare a obiectivului de prestare a serviciilor rutiere, taxa se calculează de către organul abilitat al administraţiei publice centrale, care trebuie să prezinte inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul său, trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune, o informaţie privind subiecţii impunerii şi sumele calculate şi achitate ale taxei, în forma stabilită de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. În acest caz, subiecţii impunerii prezintă inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul lor, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune în care au obţinut autorizaţia de amplasare a obiectivului, o dare de seamă privind taxa calculată. Darea de seamă privind taxa calculată se prezintă utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în condiţiile stipulate la art.187 alin.(21). 

În Monitorul Oficial de astăzi, 3 iulie, a fost publicat Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 521 din 23.06.2015, prin care au fost aprobate formularele tipizate a Dării de seamă fiscale şi a Informaţiei pe taxele pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor.

Darea de seamă pe taxele pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor (Forma TFZD 15) se va prezenta de către de către subiecţii impunerii cu taxele specificate în Capitolul 5, Capitolul 6 şi Capitolul 7 al Titlului IX din Codul fiscal, care au responsabilităţi de prezentare a Dării de seamă aferente acestor taxe, inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul lor, începând cu perioada fiscală corespunzătoare anului 2016.

Pentru calcularea obligaţiilor aferente taxelor specificate în Capitolul 5 „Taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj", Capitolul 6 „Taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare" și Capitolul 7 „Taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere" ale Titlului IX din Codul fiscal se aplică cotele de impunere stabilite în anexele nr.5 şi nr.6 la acesta.

Formularul tipizat „Informaţia pe taxele pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor (Forma ITFZD 15)" se va prezenta de către organul abilitat al administraţiei publice centrale, care conform alin. (5) art. 356, alin. (5) art. 361 şi alin. (3) art. 366 al Codului fiscal, au responsabilităţi de prezentare a informaţiei privind subiecţii impunerii şi sumele calculate şi achitate la taxele specificate în Capitolul 5, Capitolul 6 şi Capitolul 7 ale Titlului IX din Codul fiscal, Inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul lor, începând cu perioada fiscală corespunzătoare trimestrului II al anului 2015.

Totodată, se abrogă următoarele dări de seamă ale Ordinului IFPS nr. 289 din 7 iunie 2007 „Cu privire la aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale pe taxele rutiere":

 • Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj (Forma TCM-07);
 • Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare (Forma TAP-07);
 • Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere (Forma TAOR-07);
 • Informaţia privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj (Forma TCMM-07);
 • Informaţia privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare (Forma TAPM-07);
 • Informaţia privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere (Forma TAORM-07).

Prezentul ordin intră în vigoare din data de 3 iulie 2015, data publicării.

Notă:

Articolul 356. Modul de calculare şi de achitare a taxei
(5) Organul abilitat al administraţiei publice centrale prezintă inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul său, trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune, o informaţie privind subiecţii impunerii şi sumele calculate şi achitate ale taxei. 

Articolul 361. Modul de calculare şi de achitare a taxei, de prezentare a dărilor de seamă
(5) Pentru perioada fiscală în care a fost solicitată autorizaţia de amplasare a obiectivului de publicitate exterioară, taxa se calculează de către organul abilitat al administraţiei publice centrale, care trebuie să prezinte inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul său, trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune, o informaţie privind subiecţii impunerii şi sumele calculate şi achitate ale taxei, în forma stabilită de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. În acest caz, subiecţii impunerii prezintă inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul lor, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune în care au obţinut autorizaţia de amplasare a obiectivului, o dare de seamă privind taxa calculată. Darea de seamă privind taxa calculată se prezintă utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în condiţiile stipulate la art.187 alin.(21). 

Articolul 366. Modul de calculare şi de achitare a taxei, de prezentare a dărilor de seamă
(3) Pentru perioada fiscală în care a fost solicitată autorizaţia de amplasare a obiectivului de prestare a serviciilor rutiere, taxa se calculează de către organul abilitat al administraţiei publice centrale, care trebuie să prezinte inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul său, trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune, o informaţie privind subiecţii impunerii şi sumele calculate şi achitate ale taxei, în forma stabilită de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. În acest caz, subiecţii impunerii prezintă inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul lor, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune în care au obţinut autorizaţia de amplasare a obiectivului, o dare de seamă privind taxa calculată. Darea de seamă privind taxa calculată se prezintă utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în condiţiile stipulate la art.187 alin.(21). 

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...