37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Atenție! A fost aprobată Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale (forma ONG17)

Atenție! A fost aprobată Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale (forma ONG17)

24.01.20189.557 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 08 din 15 ianuarie 2018, a fost aprobat formularul tipizat Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale (forma ONG17).

Prima perioadă fiscală de raportare, conform formularului aprobat este perioada anului 2017.

Subiecți ai impunerii sunt:

 • Asociațiile obștești
 • Fundațiile
 • Organizațiile filantropice
 • Cultele religioase și organizațiile social-politice
 • Publicațiile periodice și agențiile de presă
 • Alte tipuri de organizații necomerciale

Declarația va fi însoțită de Anexa 1D Raport finaciar privind modul de utilizare a sumelor de desemnare procentuală.

În anexa respectivă se va indica utilizarea sumelor primite în urma desemnări procentuale conform destinației sau contrar destinației pe tipuri de cheltuieli conform pct. 27 din Hotărârea guvernului nr. 1286 din 30.11.2016 pentru abrobarea Regulamentului cu privire la mecanismul desemnării procentuale.

Potrivit pct. 27, mijloacele financiare obţinute în urma desemnării procentuale pot fi utilizate în scopul:

1) susţinerii:

 • activităţilor de utilitate publică prevăzute la art. 30 din Legea nr. 837-XIII din 17 mai 1996, desfăşurate de asociaţiile obşteşti, fundaţiile şi instituţiile private;
 • activităţilor sociale, morale, culturale sau de caritate potrivit art. 15 alin. (6) din Legea nr. 125-XVI din 11 mai 2007, desfăşurate de cultele religioase şi părţile lor componente;

2) acoperirii cheltuielilor administrative în următoarea mărime din suma totală a desemnărilor procentuale primite:

 • 50% - dacă suma obţinută este de până la 50 000 lei inclusiv;
 • 40% - dacă suma obţinută este mai mare 50 000 şi nu depăşeşte 100 000 lei;
 • 30% - dacă suma obţinută este mai mare de 100 000 şi nu depăşeşte 500 000 lei; şi
 • 25% - dacă suma obţinută este mai mare de 500 000 lei.

De asemenea, în col. 5 a axenei 1D, se vor indica sumele neutilizate și care urmează a fi restituite la buget până la data limită de depunere a Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale.

Amintim că conform art. 152 alin. (7) din CF, beneficiarii desemnării procentuale poartă răspundere potrivit legii pentru neraportarea utilizării sumelor obţinute în urma desemnării procentuale şi pentru utilizarea contrar destinaţiei a acestor sume. Sumele neraportate şi utilizate contrar destinaţiei se restituie la buget.

Formularul declarației (forma ONG17) precum și modul de completare al acestuia îl puteți vizualiza aici.

Potrivit art. 83 alin. (4) din CF, declarația cu privire la impozitul pe venit se va prezenta nu mai târziu de 25 martie după finele anului de gestiune.

Prezentul ordin, va intra în vigoare la data publicării acestuia în Monitorul Oficial.

Conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 08 din 15 ianuarie 2018, a fost aprobat formularul tipizat Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale (forma ONG17).

Prima perioadă fiscală de raportare, conform formularului aprobat este perioada anului 2017.

Subiecți ai impunerii sunt:

 • Asociațiile obștești
 • Fundațiile
 • Organizațiile filantropice
 • Cultele religioase și organizațiile social-politice
 • Publicațiile periodice și agențiile de presă
 • Alte tipuri de organizații necomerciale

Declarația va fi însoțită de Anexa 1D Raport finaciar privind modul de utilizare a sumelor de desemnare procentuală.

În anexa respectivă se va indica utilizarea sumelor primite în urma desemnări procentuale conform destinației sau contrar destinației pe tipuri de cheltuieli conform pct. 27 din Hotărârea guvernului nr. 1286 din 30.11.2016 pentru abrobarea Regulamentului cu privire la mecanismul desemnării procentuale.

Potrivit pct. 27, mijloacele financiare obţinute în urma desemnării procentuale pot fi utilizate în scopul:

1) susţinerii:

 • activităţilor de utilitate publică prevăzute la art. 30 din Legea nr. 837-XIII din 17 mai 1996, desfăşurate de asociaţiile obşteşti, fundaţiile şi instituţiile private;
 • activităţilor sociale, morale, culturale sau de caritate potrivit art. 15 alin. (6) din Legea nr. 125-XVI din 11 mai 2007, desfăşurate de cultele religioase şi părţile lor componente;

2) acoperirii cheltuielilor administrative în următoarea mărime din suma totală a desemnărilor procentuale primite:

 • 50% - dacă suma obţinută este de până la 50 000 lei inclusiv;
 • 40% - dacă suma obţinută este mai mare 50 000 şi nu depăşeşte 100 000 lei;
 • 30% - dacă suma obţinută este mai mare de 100 000 şi nu depăşeşte 500 000 lei; şi
 • 25% - dacă suma obţinută este mai mare de 500 000 lei.

De asemenea, în col. 5 a axenei 1D, se vor indica sumele neutilizate și care urmează a fi restituite la buget până la data limită de depunere a Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale.

Amintim că conform art. 152 alin. (7) din CF, beneficiarii desemnării procentuale poartă răspundere potrivit legii pentru neraportarea utilizării sumelor obţinute în urma desemnării procentuale şi pentru utilizarea contrar destinaţiei a acestor sume. Sumele neraportate şi utilizate contrar destinaţiei se restituie la buget.

Formularul declarației (forma ONG17) precum și modul de completare al acestuia îl puteți vizualiza aici.

Potrivit art. 83 alin. (4) din CF, declarația cu privire la impozitul pe venit se va prezenta nu mai târziu de 25 martie după finele anului de gestiune.

Prezentul ordin, va intra în vigoare la data publicării acestuia în Monitorul Oficial.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...