37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Aspecte noi aferente Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007

Aspecte noi aferente Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007

17.05.20134.650 views Contabilsef.md

4

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Aspecte  noi aferente Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007

Stimaţi cititori vă informăm că a fost prezentat Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007.

Conform notei informative la proiectul Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 prevederile noi vor simplifică cadrul de reglementare stabilind doar 2 sisteme de ținere a contabilității și raportării financiare în dependență de forma juridică de organizare și unii indicatori de activitate a entității. Astfel vor fi aplicate  sistemul contabil în partidă dublă cu prezentarea situațiilor financiare complete sau simplificate și sistemul contabil în partidă simplă, fără prezentarea situațiilor financiare.

Sistemul contabil în partidă dublă cu prezentarea situațiilor financiare complete va fi aplicat de:

          a) instituţiile publice;

b) entităţile de interes public;

c) entităţile în al căror capital social cota proprietarului (asociatului, participantului, acţionarului) persoană juridică, ce nu este subiect al sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, depăşeşte 35%, cu excepţia organizaţiilor necomerciale;

d) companiile fiduciare;

e) entităţile importatoare de mărfuri supuse accizelor;

f) organizaţiile de microfinanţare, asociaţiile de economii şi împrumut;

g) casele de schimb valutar şi lombardurile;

h) entitățile din domeniul jocurilor de noroc.

Sistemului contabil în partidă dublă, cu prezentarea situațiilor financiare simplificate va fi aplicat de  entitățile care corespund următoarelor criterii pentru o perioadă de gestiune:

a) numărul mediu scriptic al salariaţilor nu depăşeşte 9 persoane;

b) veniturile din vînzări nu depăşesc 3 milioane lei, şi

c) valoarea de bilanţ a activelor nu depăşeşte 3 milioane lei.

Totodată, dacă entităţile care prezintă situații financiare simplificate vor depăşi, în decursul a 2 perioade de gestiune consecutiv, limitele criteriilor specificate mai sus, ele vor fi obligate să prezinte situații financiare complete.

Sistemului contabil în partidă simplă, fără prezentarea situațiilor financiare va fi aplicat  de întreprinderile  individuale, pînă la înregistrarea acestora ca contribuabili al T.V.A., și persoanele fizice care prestează servicii profesionale, conform indicațiilor metodice aprobate de Ministerul Finanțelor.

De asemenea, entitatea care are dreptul să utilizeze sistemul contabil în partidă simplă va putea aplica sistemul contabil în partidă dublă, iar entităţile care prezintă situații financiare simplificate vor putea prezenta situații financiare complete

În textul proiectului au fost incluse prevederi referitor la modul de stabilire pentru unele categorii de entităţi de către Ministerul Finanţelor, a perioadei de gestiune care nu coincide cu anul calendaristic, perioadă care se va stabili în funcţie de particularităţile activităţii acestora. Necesitatea acestor modificări a survenit ca urmare a adresărilor unor entități a căror perioadă a ciclului de producere nu coincide cu anul calendaristic.

În cazul aprobării proiectului prevederile noi vor intră în vigoare la 1 ianuarie 2014.

Stimaţi cititori vă îndemnăm să  vă expuneţi referitor la  proiectul noilor prevederile ale  Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007.

Propunerile şi comentariile DVS le vom expedia Ministerului Finanţelor.

Aspecte  noi aferente Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007

Stimaţi cititori vă informăm că a fost prezentat Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007.

Conform notei informative la proiectul Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 prevederile noi vor simplifică cadrul de reglementare stabilind doar 2 sisteme de ținere a contabilității și raportării financiare în dependență de forma juridică de organizare și unii indicatori de activitate a entității. Astfel vor fi aplicate  sistemul contabil în partidă dublă cu prezentarea situațiilor financiare complete sau simplificate și sistemul contabil în partidă simplă, fără prezentarea situațiilor financiare.

Sistemul contabil în partidă dublă cu prezentarea situațiilor financiare complete va fi aplicat de:

          a) instituţiile publice;

b) entităţile de interes public;

c) entităţile în al căror capital social cota proprietarului (asociatului, participantului, acţionarului) persoană juridică, ce nu este subiect al sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, depăşeşte 35%, cu excepţia organizaţiilor necomerciale;

d) companiile fiduciare;

e) entităţile importatoare de mărfuri supuse accizelor;

f) organizaţiile de microfinanţare, asociaţiile de economii şi împrumut;

g) casele de schimb valutar şi lombardurile;

h) entitățile din domeniul jocurilor de noroc.

Sistemului contabil în partidă dublă, cu prezentarea situațiilor financiare simplificate va fi aplicat de  entitățile care corespund următoarelor criterii pentru o perioadă de gestiune:

a) numărul mediu scriptic al salariaţilor nu depăşeşte 9 persoane;

b) veniturile din vînzări nu depăşesc 3 milioane lei, şi

c) valoarea de bilanţ a activelor nu depăşeşte 3 milioane lei.

Totodată, dacă entităţile care prezintă situații financiare simplificate vor depăşi, în decursul a 2 perioade de gestiune consecutiv, limitele criteriilor specificate mai sus, ele vor fi obligate să prezinte situații financiare complete.

Sistemului contabil în partidă simplă, fără prezentarea situațiilor financiare va fi aplicat  de întreprinderile  individuale, pînă la înregistrarea acestora ca contribuabili al T.V.A., și persoanele fizice care prestează servicii profesionale, conform indicațiilor metodice aprobate de Ministerul Finanțelor.

De asemenea, entitatea care are dreptul să utilizeze sistemul contabil în partidă simplă va putea aplica sistemul contabil în partidă dublă, iar entităţile care prezintă situații financiare simplificate vor putea prezenta situații financiare complete

În textul proiectului au fost incluse prevederi referitor la modul de stabilire pentru unele categorii de entităţi de către Ministerul Finanţelor, a perioadei de gestiune care nu coincide cu anul calendaristic, perioadă care se va stabili în funcţie de particularităţile activităţii acestora. Necesitatea acestor modificări a survenit ca urmare a adresărilor unor entități a căror perioadă a ciclului de producere nu coincide cu anul calendaristic.

În cazul aprobării proiectului prevederile noi vor intră în vigoare la 1 ianuarie 2014.

Stimaţi cititori vă îndemnăm să  vă expuneţi referitor la  proiectul noilor prevederile ale  Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007.

Propunerile şi comentariile DVS le vom expedia Ministerului Finanţelor.

Comentarii

 1. Ana spune:

  Super ideea,poate se va mai simplifica si la noi raportarea

 2. Cires Elena spune:

  Propuneri: 1. De prevazut in lege simplificarea documentarii operatiilor economice pentru agentii, care tin contabilitatea in partida simpla. 2. Noul articol 15 nu este logic definitivat – in particular, lipseste criteriul de TVA la sistemul in partida dubla. 3. Reglementarea documentarii operatiilor economice cu formulare tipizate cu regim special este foarte searbada – trebuie de prevazut diverse situatii (ca de ex. in art. 117 si 1171 a CF).

 3. Rodica F spune:

  Nu se aude nimic de conturile contabile – odata cu trecerea la noile Standarte din 01.01.2014,planul de conturi se va modifica?Multumesc.

 4. mmax spune:

  -…prevederile noi vor simplifica…- serios? (de la 15 la 3 mil.) Comparati cu conditiile precedente – http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=403&id=3686 – si nu preluati orbeste declaratiile unor parlamentari ministri, altfel vom crede ca sunteti la fel de ipocriti si cinici (inca mai sper sa nu fie asa, desi inteleg bine ca asta se face pu a motiva trecerea la noile standarte unde daca nu e mai simplu se complica in partea astalalta).

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...