37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Aspecte generale privind Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 și Proiectul Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2015

Aspecte generale privind Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 și Proiectul Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2015

07.04.20152.229 views Contabilsef.md

1

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Zilele trecute, Guvernul a aprobat Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 și Proiectul Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2015. Aceste proiecte urmează a fi aprobate de către Parlament. În continuare vă vom prezenta cele mai importante modificări ale viitoarelor legi.

Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015

Potrivit Proiectului, se mențin tarifele contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, atât cele achitate din contul angajatului, cât și cele achitate din contul angajatorului.

Modificări a suferit termenele de virare a acestora la bugetul asigurărilor sociale de stat, care va fi lunar, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune. Același termen va fi și pentru prezentarea de către plătitori a declaraţiilor privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (forma BASS) și a Declarației persoanei asigurate (Forma REV 5).

Totodată, în anexa nr. 3, pct. 10, este menționat că „Plătitorii contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii care la situaţia de 01.01.2015 au mai mult de 10 persoane angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte în vederea executării de lucrări sau prestări de servicii,  vor prezenta declaraţiile persoanelor asigurate pentru anul 2015 utilizând, în mod obligatoriu, metoda automatizată de raportare electronică cu aplicarea semnăturii digitale".

Categoriile de persoane care nu sunt menţionate în anexa nr.3 (persoanele fizice neangajate, cu domiciliul în Republica Moldova) pot fi asigurate pe bază de contract individual încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale, plătind contribuţii de asigurări sociale de stat în sumă de 6372 de lei pe an (în 2014, suma era de 5748 de lei pe an), iar în cazul persoanelor fizice proprietari sau arendaşi de terenuri agricole care prelucrează terenul în mod individual - în sumă de 1584 de lei pe an(în 2014 suma, era de 1428 de lei pe an), dar nu mai puţin de 1/12 din sumele respective lunar, ceea ce reprezintă perioada asigurată care se include în stagiul de cotizare pentru stabilirea pensiei pentru limită de vârstă şi a ajutorului de deces.

Proiectul Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2015

Conform acestui Proiect, cuantumul primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, calculate în formă procentuală, se preconizează de majorat de la 8,0 % la 9,0 %, care vor fi achitate câte 4,5 % de fiecare categorie de plătitori prevăzută de anexa nr.1 la Legea nr.1593-XV din 26 decembrie 2002.

Necesitatea majorării primei reiese din faptul că în anul 2015 se va extinde lista medicamentelor compensate şi se va majora rata de compensare a medicamentelor, în special a celor antihipertensive.

Termenii de achitare și prezentare a primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală rămâne același ca în anul precedent, și anume, achitarea se face concomitent cu achitarea salariului și altor recompense, iar Raportul privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (MED 08), se prezintă trimestrial, până la finele lunii imediat următoare trimestrului de gestiune.

Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în sumă fixă în valoare absolută pentru categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002 (persoanele fizice neangajate, cu domiciliul în Republica Moldova) se stabileşte la  4056 de lei, aceeași ca în anul 2014.

Sancțiunile aplicate pentru neplata sau virarea eronată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat și a primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală au rămas aceleași ca și în anul precedent.

Mai multe noutăți la această temă, accesați aici:

Zilele trecute, Guvernul a aprobat Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 și Proiectul Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2015. Aceste proiecte urmează a fi aprobate de către Parlament. În continuare vă vom prezenta cele mai importante modificări ale viitoarelor legi.

Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015

Potrivit Proiectului, se mențin tarifele contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, atât cele achitate din contul angajatului, cât și cele achitate din contul angajatorului.

Modificări a suferit termenele de virare a acestora la bugetul asigurărilor sociale de stat, care va fi lunar, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune. Același termen va fi și pentru prezentarea de către plătitori a declaraţiilor privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (forma BASS) și a Declarației persoanei asigurate (Forma REV 5).

Totodată, în anexa nr. 3, pct. 10, este menționat că „Plătitorii contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii care la situaţia de 01.01.2015 au mai mult de 10 persoane angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte în vederea executării de lucrări sau prestări de servicii,  vor prezenta declaraţiile persoanelor asigurate pentru anul 2015 utilizând, în mod obligatoriu, metoda automatizată de raportare electronică cu aplicarea semnăturii digitale".

Categoriile de persoane care nu sunt menţionate în anexa nr.3 (persoanele fizice neangajate, cu domiciliul în Republica Moldova) pot fi asigurate pe bază de contract individual încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale, plătind contribuţii de asigurări sociale de stat în sumă de 6372 de lei pe an (în 2014, suma era de 5748 de lei pe an), iar în cazul persoanelor fizice proprietari sau arendaşi de terenuri agricole care prelucrează terenul în mod individual - în sumă de 1584 de lei pe an(în 2014 suma, era de 1428 de lei pe an), dar nu mai puţin de 1/12 din sumele respective lunar, ceea ce reprezintă perioada asigurată care se include în stagiul de cotizare pentru stabilirea pensiei pentru limită de vârstă şi a ajutorului de deces.

Proiectul Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2015

Conform acestui Proiect, cuantumul primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, calculate în formă procentuală, se preconizează de majorat de la 8,0 % la 9,0 %, care vor fi achitate câte 4,5 % de fiecare categorie de plătitori prevăzută de anexa nr.1 la Legea nr.1593-XV din 26 decembrie 2002.

Necesitatea majorării primei reiese din faptul că în anul 2015 se va extinde lista medicamentelor compensate şi se va majora rata de compensare a medicamentelor, în special a celor antihipertensive.

Termenii de achitare și prezentare a primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală rămâne același ca în anul precedent, și anume, achitarea se face concomitent cu achitarea salariului și altor recompense, iar Raportul privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (MED 08), se prezintă trimestrial, până la finele lunii imediat următoare trimestrului de gestiune.

Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în sumă fixă în valoare absolută pentru categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002 (persoanele fizice neangajate, cu domiciliul în Republica Moldova) se stabileşte la  4056 de lei, aceeași ca în anul 2014.

Sancțiunile aplicate pentru neplata sau virarea eronată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat și a primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală au rămas aceleași ca și în anul precedent.

Mai multe noutăți la această temă, accesați aici:

Comentarii

  1. mmax spune:

    cind intra in vigoare? cum declaram lunile de pina la adoptare? spre exemplu taxa pe drumuri, daca e achitata deja, recalculam si platim diferenta? medicina? etc.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...