37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Сare sînt modificările operate în Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale referitor la modul de stabilire şi calculare a indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani?”

Сare sînt modificările operate în Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale referitor la modul de stabilire şi calculare a indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani?”

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...
false false false RU X-NONE X-NONE

Сare sînt modificările operate în Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale referitor la modul de stabilire şi calculare a indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani?”

 

Începînd cu 1 aprilie 2014 vor intra în vigoare modificările operate în Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale.

Persoana asigurată are dreptul la indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, dacă se află în concediu pentru îngrijirea copilului la toate unităţile în care desfăşoară activităţi şi are un stagiu necesar de cotizare de 3 ani sau confirmă un stagiu de cotizare de cel puţin 9 luni din ultimele 24 luni premergătoare datei naşterii copilului.

Pentru a asigura coraportul echitabil între contribuţiile achitate de persoanele asigurate şi plăţile pe care populaţia le primeşte sub formă de indemnizaţii lunare pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani s-a modificat şi perioada inclusă în calcul la determinarea venitului mediu lunar. Astfel, baza de calcul a indemnizaţiei va constitui venitul mediu lunar realizat în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii naşterii copilului, venit din care au fost calculate contribuţii individuale de asigurări sociale. Lunile calendaristice ale concediului prenatal se substituie cu acelaşi număr de luni calendaristice imediat premergătoare perioadei incluse în calcul.

Ţinem să menţionăm, că la determinarea bazei de calcul a indemnizaţiei vor fi incluse toate tipurile de venit (indemnizaţia la concediu, prime şi alte recompense), din care au fost calculate contribuţii individuale de asigurări sociale, realizate atît la locul de muncă de bază, cît şi prin cumul. În afară de aceasta, indiferent de faptul, luna a fost lucrată complet sau incomplet, venitul asigurat va fi inclus în calcul la determinarea bazei de calcul.

În cazul în care solicitantul s-a aflat în concediu medical luna completă şi dat fiind faptul, că indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă nu este venit asigurat, deoarece nu se calculează contribuţii de asigurări sociale, aceasta nu va fi inclusă în calcul. Evident, că aceasta influenţează asupra cuantumului indemnizaţiei, deaceea în scopul ca luna în cauză să nu fie inclusă cu zero, se va substitui cu cuantumul unui salariu tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar sau, după caz,  cu cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real în vigoare la data naşterii copilului.  

Actualmente cuantumul unui salariu tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar constituie 900 lei, iar cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real – 1400 lei. Ţinem să menţionăm, că cuantumurile în cauză se preconizează să fie majorate. 

Indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani va fi stabilită de la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului. În cazul în care data acordării concediului pentru îngrijirea copilului diferă de la o unitate la alta, indemnizaţia se stabileşte începînd de la data ultimei acordării a concediului.

Dacă beneficiarul de indemnizaţie pentru creşterea copilului îşi reia activitatea înainte de expirarea concediului pentru îngrijirea copilului sau se angajează la o altă unitate, indemnizaţia stabilită se suspendă şi se stabileşte la cerere altui părinte, bunelului, bunicii sau altei rude care se ocupă nemijlocit de îngrijirea copilului, precum şi tutorelui,  dacă îndeplinesc condiţiile de realizare a stagiului necesar de cotizare şi se află în concediu pentru îngrijirea copilului.

Dacă mama sau tata (beneficiar de indemnizaţie), îşi reia activitatea în condiţiile timpului de muncă parţial, cu retribuirea muncii în proporţie de pînă la 0,5 din salariu de funcţie/tarifar, stabilit conform sistemului tarifar de salarizare, ori în mărimea salariului cuvenit pentru timpul efectiv lucrat în limitele a 0,5 din durata programului de muncă în cazul salarizării conform sistemelor netarifare de salarizare la fiecare din unităţi, indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului nu se suspendă. Astfel, mama sau tata poate combina activitatea în condiţiile timpului de muncă parţial şi îngrijirea copilului, obţinînd concomitent salariu şi indemnizaţia pentru creşterea copilului în mărimea stabilită iniţial.

În cazul copiilor gemeni sau în cazul mai multor copii în vîrstă de pînă la 3 ani, de dreptul la indemnizaţie pentru creşterea copilului va beneficia, la cerere opţional: concomitent ambii părinţi sau concomitent două persoane asigurate menţionate (tatăl, bunelul, bunica sau altă rudă care se ocupă nemijlocit de îngrijirea copilului). Fiecare asigurat beneficiază de dreptul la indemnizaţie/indemnizaţii pentru copilul/copiii de care îngrijeşte nemijlocit. Pentru unul şi acelaşi copil se stabileşte o singură indemnizaţie.

Modificările operate în Legea menţionată nu se răsfrîng asupra persoanelor, cărora indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani a fost stabilită pînă la 1 aprilie 2014.

În cazul în care mama sau tata, beneficiari de indemnizaţia lunară pentru creşterea/îngrijirea  copilului şi-au reluat munca în condiţiile timpului de muncă parţial (pînă la 7 ore) şi au prezentat actul confirmativ la casa teritorială de asigurări sociale pînă la 31 martie 2014, plata indemnizaţiei va fi efectuată în continuare. 

Comentarii

  1. ogogeanu spune:

    Interesant, sa inteleg ca acum toate femeile indiferent de toxicoz (care poate dura si tot timpul sarcinei) sau raceala (conditiile de munca uneori fiind rele) v-or trebui sa stea la serviciu, sa puna in pericol sarcina si pe ele, nu numai ca in aceasta perioada, ba chiar si mai inainte (12 luni) , numai ca sa aiba o nimica toata timp de 3 ani?, caci sal. oficial e mizer la majoritatea si + riscul unui fat cu imunitate scazuta, ce 6 luni nu era de-ajuns?. Bulica are copii sau nepoti? NICI NU M-APUC DE NASTERE CU ASA CERINTI SI CONDITII – cred ca asta ar fi raspunsul viitoarelor mamici. Auzisem ca CNAS ar fi trebuit sa calculeze indemnizatiile de maternitate, din cite inteleg aceste calcule se v-or face in continuare de fiecare p.j in parte?

  2. Victoria spune:

    De exemplu eu,citind toate inventiile d-ei Buliga,pe toate parioada ei de activitate,me-am facut concluzia,ca ea nu e femeie,dar un EXTRATERESTRU-nare nici copii,nici nepoti,nici parinti si,indeobste a aparut din eprubeta(ma scuzati de asa comparatie)!!!! Intr-atita sa nu iubeasca copiii,femeile si batrinii pot numai acei,ce vin de pe alte planete-fara nici un simt si nici o emotie!!!….vai si amar de viitorul Statului nostru cu asa conducatori !!!!

  3. Natalia spune:

    deci cum ramine cu femeile-militare ? avind copil cu virtsa pina la 3 ani, eu mai pot scri sa mi se recalculeze aceasta indemnizatie asa cum lucrind la stat am primit 1,6 ani doar 300 lei lunar ….la fel ca si femeile somere,,,,oare Buliga isi da seama de ceia ce propune??cred ca nu

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...