37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Aplicarea TVA în cadrul contractului de leasing

Aplicarea TVA în cadrul contractului de leasing

26.07.20111.568 views Serviciul Fiscal de Stat al RM
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Aplicarea TVA în cadrul contractului de leasing

21.07.2011 Nr. (26-8/2-02/2/4393)23

 

Ministerul Finanţelor în legătură cu parvenirea adresărilor privind unele aspecte referitoare la aplicarea TVA în cadrul contractului de leasing în perioada 1 ianuarie - 4 aprilie 2011, aduce spre cunoştinţă următoarele.

Ţinînd cont de Hotărîrea Curţii Constituţionale nr.5 din 18.02.2011 pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi ale actelor legislative şi modificările operate în Codul fiscal prin Legea nr.48 din 26.03.2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, în perioada 1 ianuarie - 4 aprilie 2011 pentru livrările de mărfuri şi servicii efectuate în cadrul contractelor de leasing (financiar şi/sau operaţional) se aplică regimul fiscal privind TVA în vigoare pînă la 31.12.2010.

În partea ce ţine de perioada fiscală în care urmează a fi recalculată TVA aferentă ratelor de leasing pentru perioada menţionată, aceasta poate fi efectuată începând cu prima declaraţie privind TVA prezentată după intrarea în vigoare a prevederilor Legii nr.48 din 26.03.2011.

Referitor la modalitatea de eliberare a facturilor fiscale aferentă ratelor de leasing primite în perioada 01.01.2011-04.04.2011 este de menţionat că ea este identică celei existente pînă în anul 2011.

Reflectarea în registru de livrări a facturilor fiscale aferente ratelor de leasing urmează a fi efectuată în acea perioadă fiscală în care ele sînt eliberate locatarului.

Vis-a-vis de modificarea declaraţiilor privind TVA pentru perioadele fiscale ianuarie, februarie 2011 este de menţionat că aceasta poate fi efectuată doar în contextul acţiunii prevederilor art.188 din Codul fiscal.

Totodată, este de menţionat că conform prevederilor Ordinului IFPS „Despre aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA” nr.128 din 29.06.2006 în declaraţia privind TVA ce se prezintă pentru perioada fiscală curentă pot fi reflectate ajustările corespunzătoare aferente recalculării TVA pentru ratele de leasing.Respectiv, în declaraţia privind TVA, sumele corectate ale TVA aferente livrărilor în cauză vor fi indicate în boxa 9 „Ajustarea TVA aferentă livrărilor”

 

Viceministru finanţelor                                                 Victor Barbăneagră

 

I. Stavinschi 82-33-78

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...