37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Apelul Ligii Bancherilor din Moldova către conducerea țării, BNM, băncile comerciale și populație

Apelul Ligii Bancherilor din Moldova către conducerea țării, BNM, băncile comerciale și populație

18.02.20161.284 views Bancamea.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Asociația Obștească "Liga Bancherilor din Moldova" (LBM), în temeiul prevederilor sale statutare, și având în vedere evenimentele ce au avut loc în sectorul bancar din Republica Moldova, cât și declarațiile oficiale ale autorităților naționale și internaționale pe marginea acestor subiecte, menționează următoarele.

"În cadrul intervențiilor sale pentru presă din ultimii ani Liga Bancherilor din Moldova și-a exprimat în repetate rânduri îngrijorările cu privire la problemele și vulnerabilitățile din sistemul bancar, ce reprezentau un pericol major pentru stabilitatea și securitatea acestui sector vital pentru economia țării, printre care: nivelul scăzut al transparenței acționariatului și calitatea joasă a guvernanței corporative în unele bănci, offshorizarea sectorului bancar, angajarea unor bănci în tranzacții suspecte, pasivitatea sau insuficiența supravegherii instituțiilor financiare din partea autorităților responsabile.

Cu regret însă, aceste deficiențe continuă să domine și astăzi în unele bănci. Actualmente, cu toții suntem martorii crizei de credibilitate din sistemul bancar din Republica Moldova, având în vedere inițierea procesului de lichidare în 2015 a 3 bănci ca urmare a fraudei bancare din anul 2014 și, totodată, instituirea de către Banca Națională a Moldovei (BNM) a supravegherii speciale la alte 3 bănci comerciale.

Totodată, criza de sistem a agravat situația economică și socială din țară. Astfel, pentru anul 2015, conform prognozei Ministerului Economiei al Republicii Moldova economia națională va înregistra o contracție de 2% pe fundalul creșterii semnificative a prețurilor și tarifelor, deprecieri substanțiale a monedei naționale, diminuării volumului creditării economiei (per ansamblu pe sistem în 2015 față de 2014) și diminuării dramatice a puterii de cumpărare a populației. La toate acestea se mai adaugă și creșterea esențială a presiunilor asupra bugetului de stat, având în vedere acordarea de către Banca Națională a Moldovei a creditelor de urgență băncilor falimentate contra garanțiilor de stat.

Evoluția situației din sectorul bancar continuă să prezinte îngrijorări, în contextul incertitudinii privind acțiunile autorităților și organelor responsabile de depășire a situației de criză. Populația, societatea civilă, cât și partenerii externi de dezvoltare (Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, ș.a.) sunt alertați privind lipsa transparenței și credibilității acțiunilor întreprinse de autorități. În acest context, este necesară elucidarea responsabilității pentru frauda gravă din sectorul bancar din 2014 a Băncii Naționale a Moldovei și altor instituții autorizate, care conform atribuțiilor legale au beneficiat de informația completă privind situația financiară a celor 3 bănci falimentate, inclusiv creditele acordate, transferurile bănești interne și cele peste hotarele Republicii Moldova. În opinia noastră, legislația bancară a oferit și oferă în continuare Băncii Naționale împuterniciri legale suficiente. Astfel, Banca Națională, având pârghiile necesare trebuia să se impună consecvent în prevenirea neregulilor constatate la acele 3 bănci, asumându-și responsabilitatea deplină de instituție de reglementare și supraveghere a sectorului bancar. De menționat, de asemenea, că până în prezent nu au fost prezentate publicului informații privind gradul de vinovăție și responsabilitate pentru fraudă a managerilor celor 3 bănci în proces de lichidare, inclusiv a membrilor organelor de supraveghere și executive, ai comisiilor de cenzori, auditorilor externi, etc.

O altă îngrijorare, pentru LBM, cât și pentru public, prezintă tărăgănarea asigurării capacității funcționale depline a organelor de conducere ale BNM, care ar reprezenta un prim pas în restabilirea credibilității sectorului bancar. Chiar dacă Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nu prevede alegerea guvernatorului băncii centrale prin concurs, în opinia noastră, selectarea și desemnarea membrilor organelor de conducere ale BNM prin intermediul unor concursuri publice poate fi acceptată, doar dacă aceste concursuri sunt transparente, credibile, iar membrii comisiilor de selectare sunt persoane profesioniste din țară și din străinătate, cu reputație impecabilă și integritate, ce cunosc activitatea multidimensională a unei bănci centrale. În acest context, calitatea concursului de selectare a guvernatorului Băncii Naționale a Moldovei desfășurat anul trecut a fost sub așteptări, iar noua încercare de selectare anunțată actualmente trezește suspiciuni privind rezultatul final.

Urmare celor expuse mai sus, Liga Bancherilor din Moldova menționează următoarele:

- Susținem eforturile depuse de comunitatea internațională în persoana partenerilor externi de dezvoltare și structurilor Uniunii Europene privind urgentarea adoptării măsurilor pentru stabilizarea situației din sectorul bancar, inclusiv:

 • asigurarea capacității funcționale depline a organelor de conducere ale BNM;
 • asigurarea numirii guvernatorului Băncii Naționale pe baza unui proces nepolitizat, transparent și credibil;
 • asigurarea unei anchete aprofundate și imparțiale în cazurile de fraudă care au afectat sistemul bancar în anul 2014, în vederea recuperării fondurilor deturnate și aducerii celor responsabili în fața justiției;
 • efectuarea auditului ale celor 3 bănci sub supraveghere specială prin intermediul unor rapoarte de înaltă calitate și măsuri ulterioare adecvate, în strânsă colaborare cu FMI;
 • alinierea la legislația UE a cadrului juridic de combatere a spălării banilor.

- Facem apel către conducerea țării pentru a cere Băncii Naționale a Moldovei să dea dovadă de responsabilitate, integritate și profesionalism întru îndeplinirea, necondiționată de alți factori, a prevederilor legislației în vigoare, în special:

 • În contextul unei incertitudini privind restabilirea finanțării externe și a unei eventuale prelungiri a tensiunilor politice interne, conduita politicii monetare trebuie să fie prudentă, vizând consolidarea perspectivelor de menținere durabilă a ratei inflației în interiorul intervalului de variație de la țintă și crearea premiselor pentru o redresare economică durabilă. Sectorul bancar rămâne în continuare motorul economiei, care oferă turațiile adecvate unei bune funcționări a piețelor financiare.
 • Acțiunile BNM în vederea consolidării stabilității sistemului bancar și restabilirii credibilității instituțiilor financiare trebuie să conțină suficientă transparență și hotărâre întru finalizarea investigațiilor privind frauda bancară din cele 3 bănci în proces de lichidare din 2015, dar și monitorizarea permanentă a altor bănci ce trezesc îngrijorări la capitolul transparența acționariatului și a guvernanței corporative.

- Încurajăm eforturile depuse de băncile comerciale întru îndestularea populației și agenților economici cu produse și servicii bancare de bună calitate și prețuri rezonabile în condițiile actuale ale conjuncturii economice din țară. Este vital pentru buna activitate a sistemului bancar restabilirea unui mediu de afaceri bazat pe siguranță, calm și previzibilitate în cadrul relațiilor bancă-client.

- Susținem propunerile înaintate de unele centre de experți în domeniul financiar pentru restabilirea credibilității sectorului bancar prin:

 • asigurarea selectării candidaților în organele de conducere ale BNM pe criterii de profesionalism, reputație impecabilă și integritate, în baza unui concurs transparent, credibil, jurizat internațional, cu participarea experților băncilor centrale din cadrul statelor membre ale UE;
 • fortificarea instrumentarului de monitorizare și supraveghere bancară;
 • asigurarea transparenței privind beneficiarii finali ai acțiunilor bancare;
 • înăsprirea penalităților, atât financiare, cât și prin privare de libertate, pentru administrarea deficientă și frauduloasă a băncilor comerciale, prin amendamente corespunzătoare la legislația penală;
 • deoffshorizarea sectorului bancar;
 • inițierea unui dialog între comunitatea bancară, BNM și Guvern cu referință la majorarea plafonului de garantare a depozitelor persoanelor fizice din sectorul bancar.

- Facem apel către populația Republicii Moldova la calm și înțelegere a situației în care activează astăzi sectorul bancar și solicităm oferirea unui avans de încredere în relația client-bancă. Suntem convinși că prin eforturi comune vom depăși această situație deloc ușoară prin care trece economia și sectorul bancar al țării."

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...