37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Aparatele de schimb valutar. De ce nu funcționează și în Republica Moldova

Aparatele de schimb valutar. De ce nu funcționează și în Republica Moldova

05.09.2017891 views BizLaw.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Aparatele de schimb valutar sunt permise de lege și nu prea. Deși Legea privind reglementarea valutară prevede posibilitatea utilizării aparatelor de schimb valutar, încă de la mijlocul lunii martie, acestea nu funcționează din cauza unor constrângeri legale. Și asta pentru că autoritățile nu au aprobat la timp actele normative conexe, care să asigure înregistrarea operaţiunilor cu numerar în conformitate cu cerinţele legislaţiei fiscale. Abia al mijlocul lunii august, Guvernul a aprobat un proiect de lege în acest sens.

Un alt impediment este asigurarea identificării clientului, persoană fizică, în conformitate cu Legea cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului. În redacția actuală, aceasta prevede că identificarea beneficiarului poate fi făcută pe baza actelor de identitate și nu, de exemplu, în baza cardului bancar. Responsabilii de la Banca Națională a Moldovei (BNM) susțin că în avizul la proiectul Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, aflat în curs de examinare în Parlament, BNM a atras atenția autorilor proiectului asupra acestei carențe.

Potrivit datelor prezentate de Banca Centrală, la solicitarea Bizlaw, trei bănci din țara noastră dețin peste 60 aparate dotate cu funcționalitate de schimb valutar (bancomate multifuncționale). De asemenea, mai mulți agenți economici și-au manifestat interesul de a instala aparate, care au numai funcționalitate de schimb valutar.

Conform legii, aparatul de schimb valutar este un dispozitiv automat de autoservire, care permite efectuarea operaţiunilor de cumpărare/vânzare a numerarului în valută străină contra numerar în lei moldoveneşti, conform cursului valutar afişat pe ecranul aparatului. Operațiunea se finalizează cu eliberarea bonului de casă sau a unui alt document prevăzut de legislația fiscală.

Aparatul de schimb valutar trebuie să corespundă cel puţin următoarelor condiţii:

 • să fie dotat cu mijloace tehnice pentru verificarea autenticităţii bancnotelor;
 • să fie dotat cu dispozitive sau sisteme pentru înregistrarea operaţiunilor cu numerar în conformitate cu cerinţele legislaţiei fiscale;
 • să fie programat să efectueze operaţiuni de schimb valutar în sumă ce nu depăşeşte 5.000 de lei moldoveneşti per operaţiune sau echivalentul acestei sume în valută străină;
 • să aibă afişat pe corpul aparatului datele de identificare și de contact ale unităţii de schimb valutar, precum şi datele de contact ale Băncii Naţionale a Moldovei la care pot fi înaintate reclamaţii privind operațiunile de schimb valutar;
 • să fie dotat astfel încât să fie asigurată identificarea clientului, persoană fizică, în conformitate cu Legea cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului și cu actele normative, elaborate în temeiul acestei legi.

În cazul în care persoana fizică efectuează operaţiuni de schimb valutar, prin intermediul aparatului de schimb valutar, acest aparat trebuie să asigure, în regim automat:

 • primirea de la persoana fizică a informaţiei privind operaţiunea pe care aceasta intenţionează să o efectueze;
 • afişarea pe ecran, până la finalizarea operațiunii de schimb valutar, cel puțin a următoarelor informaţii: denumirea şi/sau codul valutei străine; suma monedei primite/ce urmează a fi primită; suma monedei ce urmează a fi eliberată; cursul valutar aplicabil; mărimea şi suma comisionului (dacă acesta se aplică); mărimea şi suma plăţii obligatorii;
 • verificarea autenticităţii bancnotelor introduse;
 • revocarea de către client a operațiunii de schimb valutar până la finalizarea acesteia. Operațiunea de schimb valutar se consideră finalizată după ce clientul primește de la aparatul de schimb valutar mijloacele băneşti şi documentul;
 • eliberarea bonului de casă sau a unui alt document prevăzut de legislația fiscală;
 • în cazul în care caracteristicele aparatului de schimb valutar nu permit operarea cu bancnotele de valoare mică sau cu monede metalice, fapt care face imposibilă eliberarea către client a sumei exacte ce urmează a fi eliberată - notificarea pe ecran a clientului despre acest fapt, cu indicarea sumei care nu poate fi eliberată, și obținerea, până la finalizarea operațiunii de schimb valutar, a acceptului clientului pentru efectuarea operațiunii în aceste condiții.

Reamintim, că aparatele de schimb valutar pot fi instalate atât în incinta băncilor licenţiate şi a caselor de schimb valutar, cât şi în afara acestora. Hotelul poate să instaleze aparatul de schimb valutar numai în incinta sa.

La discreţia unităţii de schimb valutar, alta decât hotelul, prin intermediul unui aparat de schimb valutar pot fi efectuate fie operaţiuni de cumpărare, fie operaţiuni de vânzare, fie ambele tipuri de operaţiuni.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...