37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Anunţ privind lansarea consultărilor publice asupra măsurilor de politică fiscală, vamală şi bugetară pentru anul 2016

Anunţ privind lansarea consultărilor publice asupra măsurilor de politică fiscală, vamală şi bugetară pentru anul 2016

29.01.2016364 views Ministerul Finanțelor al RM
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul Finanţelor remite spre examinare şi avizare setul de materiale ce vizează modificarea şi completarea unor acte legislative în partea ce ţine de realizarea politicii fiscale, vamale şi bugetare pentru anul 2016 şi perfecţionarea legislaţiei fiscale, vamale şi bugetare, şi anume:

Proiectul Hotărîrii de Guvern privind aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative;

Proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative;

Nota informativă la proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative;

Sinteza tabelară a proiectului de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative.

Prezentul proiect de lege conţine, în fond, propuneri de modificare şi completare a unor acte legislative, care rezultă din măsurile politicilor fiscale, vamale şi bugetare pe anul 2016, bazate pe prevederile Programului de activitate a Guvernului, Strategiei Naţionale „Moldova 2020", Acordului de Asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, altor programe şi strategii naţionale, acestea urmărind scopul alinierii politicii şi legislaţiei naţionale privind domeniile fiscal şi vamal la ACQUIS-ul comunitar, Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (GATT), Acordul privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerţ (TRIPs), etc., precum şi consolidarea veniturilor bugetare şi simplificării administrării fiscale şi vamale, relaxării agenţilor economici în aspect de desfăşurare a activităţii economice, diminuării proporţiilor de evaziune fiscală şi vamală, consolidării şi eficientizării utilizării resurselor financiare publice.

Obiecţiile şi propunerile părţilor interesate urmează a fi prezentate în termen de 10 zile, atît pe suport de hîrtie cît şi în format electronic la adresa electronică: tatiana.iovu@mf.gov.md.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...