37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Anunţ privind lansarea consultărilor publice asupra măsurilor de politică fiscală şi vamală pentru anul 2017

Anunţ privind lansarea consultărilor publice asupra măsurilor de politică fiscală şi vamală pentru anul 2017

08.08.2016503 views Ministerul Finanțelor al RM
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul Finanţelor remite spre examinare şi avizare setul de materiale ce vizează modificarea şi completarea unor acte legislative în partea ce ţine de realizarea politicii fiscale şi vamale pentru anul 2017 şi perfecţionarea legislaţiei fiscale şi vamale, şi anume:

Prezentul proiect de lege conţine, în fond, propuneri de modificare şi completare a unor acte legislative, care rezultă din măsurile politicilor fiscale şi vamale pe anul 2017, bazate pe prevederile Programului de activitate a Guvernului, Strategiei Naţionale „Moldova 2020", Acordului de Asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, altor programe şi strategii naţionale, acestea urmărind scopul alinierii politicii şi legislaţiei naţionale privind domeniile fiscal şi vamal la ACQUIS-ul comunitar, Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (GATT), Acordul privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerţ (TRIPs), etc., precum şi consolidarea veniturilor bugetare şi simplificării administrării fiscale şi vamale, relaxării agenţilor economici în aspect de desfăşurare a activităţii economice, diminuării proporţiilor de evaziune fiscală şi vamală, consolidării şi eficientizării utilizării resurselor financiare publice.

Obiecţiile şi propunerile părţilor interesate urmează a fi prezentate în termen de până la 01.09.2016, pe suport de hârtie şi în format electronic la adresa electronică: anastasia.eremeeva@mf.gov.md.

Totodată, toate propunerile şi sugestiile prezentate ulterior termenului sus-menţionat, precum şi cele care nu vor face obiectul legislaţiei din domeniul fiscal şi domeniul vamal, nu vor fi examinate.

Comentarii

  1. Adrian spune:

    Sint unele modificari destul de interesante.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...